Beslechting van consumentengeschillen

Wij zijn niet verplicht en ook niet bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.