Almindelige forretningsbetingelser som PDF

FLYERALARMS SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR FORBRUGERE

§ 1 Anvendelsesområde
(1) Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for køb af varer på flyeralarm.dk
(2) Aftale om køb indgås med FLYERALARM ApS, CVR-nr. 36 50 39 98, Havnegade 39, 1058 København K, tlf.:89 870 455, e-mail: info@flyeralarm.dk (herefter "FLYERALARM").
(3) Fravigelser, ændringer og tillægsaftaler til disse salgs- og leveringsbetingelser er kun gyldige, såfremt FLYERALARM skriftligt har bekræftet disse.
(4) Aftalen indgås på dansk og er bindende for begge parter, når købet er afgivet. FLYERALARM påbegynder produktionen, når data er tjekket, og du har modtaget mail med Datatjek er ok.


§ 2 Betaling
(1) Vores priser er angivet i danske kroner inkl. standard forsendelse, emballering og moms.
(2) Vi modtager betaling med VISA, VISA Electron, Dankort, Maestro, MasterCard og PayPal. Betaler du via PayPal, er du ikke beskyttet af indsigelsesordningen. Læs mere om betingelserne på PayPals hjemmeside. Vi tager ikke kortgebyrer. Du kan også betale ved bankoverførsel til vores bankforbindelse. Ved bankoverførsel er du ikke beskyttet af indsigelsesordningen. (3) Betaling med betalingskort og via PayPal kan ikke overstige henholdsvis DKK 29.750 og 45.000 inkl. moms pr. ordre. Beløb trækkes først, når varen afsendes. Hvis der er tale om varer, som er fremstillet efter dine specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg, må vi dog trække betalingen, når udførelsen påbegyndes såfremt vi har fået dit udtrykkelige samtykke hertil.
(4) Hvis du vælger betaling ved bankoverførsel, sender vi oplysninger om vores bankforbindelse til dig sammen med ordrebekræftelsen. Så snart vi har modtaget din betaling (oplys venligst dit bestillingsnummer uden mellemrum og specialtegn som reference for overførslen), trykker og sender vi din ordre. Det tager typisk 2 til 3 hverdage, inden betaling når frem til os. Vi giver dig besked pr. e-mail, når betaling er modtaget.
(5) Hvis du har bestilt flere varer, og en af varerne er i restordre, trække vi først betalingen for denne vare, når varen afsendes.


§ 3 Levering
(1) Vi leverer varen som oplyst af os i forbindelse med det specifikke produkt. Varer, som er fremstillet efter dine specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg, leveres hurtigst muligt efter køb og forudsat vi har modtaget de nødvendige data til tryk samt betaling.
(2) Vi er berettigede til at sende delleverancer, såfremt der er tale om produkter, der er omfattet af en bestilling, men som kan bruges hver for sig. I et sådant tilfælde bærer vi evt. yderligere leveringsomkostninger.
(3) Varer leveres til adresser i Danmark, dog ikke Grønland og Færøerne. Levering sker med UPS. Leveringstiden fremgår af de enkelte produkter.
(4) Såfremt modtagelse af en vare nægtes, opkræver vi det beløb fragtfirmaet pålægger os ved returneringen.


§ 4 Fortrydelsesret
Fortrydelse af en del af købet

Hvis du har købt flere varer hos os, har du ikke mulighed for at fortryde en del af købet. Omhandler det reklamation af en del af det samlede køb henviser vi til § 9 Reklamationer.

(1) Fortrydelsesretten finder ikke anvendelse i forhold til varer, som er blevet fremstillet efter dine specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg.


Vejledning vedr. fortrydelsesretten
Som forbruger har du ret til at fortryde en aftale om køb inden for 14 dage uden begrundelse, forudsat der ikke er tale om varer, som er blevet fremstillet efter dine specifikationer eller fået et tydeligt personligt præg. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage fra den dag, hvor du eller en af dig udpeget tredjemand, dog ikke transportøren, har taget den sidste del af varerne i sin fysiske besiddelse (har modtaget varen). Hvis du har bestilt flere forskellige varer i samme køb, men de leveres enkeltvist, løber fristen fra den dag, hvor du modtager den sidste vare.

For at udøve fortrydelsesretten skal du inden 14 dage oplyse os (FLYERALARM ApS, Havnegade 39, 1058 København K, e-mail: info@flyeralarm.dk) om din beslutning vedr. fortrydelse ved en entydig skriftlig erklæring, f.eks. pr. brev eller e-mail. Du kan benytte vores standard fortrydelsesblanket, hvilket dog ikke er et krav. For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du afsender oplysning om udøvelsen af fortrydelsesretten inden for fortrydelsesfristen.


Du kan ikke fortryde købet ved at nægte at modtage varen uden samtidig at give os besked.


Følger af fortrydelsen

Såfremt du fortryder indgåelsen af aftalen, refunderer vi inden 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget meddelelsen om din fortrydelse, alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, inkl. leveringsomkostninger (med undtagelse af evt. tillægsomkostninger som følge af dit valg af en anden form for levering end den af os tilbudte standardlevering). Ved refundering benytter vi det samme betalingsmiddel, som du selv har brugt ved din oprindelige transaktion, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet. Under ingen omstændigheder bliver du pålagt omkostninger i forbindelse med tilbagebetalingen. Vi kan tilbageholde det beløb, der skal refunderes, indtil vi har modtaget varen retur, eller indtil du har dokumenteret, at du har afsendt varen, alt efter hvilken dato der kommer først. Du skal uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter den dag, hvor du har meddelt os, at du fortryder indgåelsen af denne aftale, returnere eller overdrage varerne til os. Fristen anses for overholdt, såfremt du afsender varerne inden for 14-dages fristens udløb. Du skal selv afholde omkostninger for returneringen af varerne.

Returnering af varerne skal ske til:


FLYERALARM ApS
Havnegade 39
1058 København K


Vi modtager kun pakker, som sendes direkte til adressen.


Varens stand, når du sender den retur
Hvis varen har mistet værdi, og det skyldes at du har brugt den på en anden måde, end hvad der var nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer, kan du kun få en del af købsbeløbet tilbage.


Du skal kun afholde omkostningerne for en evt. værdiforringelse af varerne, såfremt denne værdiforringelse skyldes, at varerne blev håndteret på en anden måde end nødvendig for at kunne konstatere varens art, beskaffenhed og den måde, den fungerer på. Beløbet du kan få tilbage afhænger af varens handelsmæssige værdi, og i visse tilfælde kan det betyde, at du kun kan få fragtomkostningerne tilbage.

Vi anbefaler, at du sender varen retur i den originale emballage. Hvis den originale emballage mangler, kan det muligvis medføre en værdiforringelse af varen.


§ 5 Udførelse af ordren, frigivelse fra ordregiverens side
(1) Data skal leveres i de af os anviste datafilformater og med de af os anviste printdata. Det er obligatorisk, at databladenes indhold overholdes. I tilfælde af levering af afvigende datafilformater kan vi ikke garantere kunden en fejlfri ydelse, medmindre vi skriftligt har godkendt dette format. Kunden hæfter i fuldt omfang for rigtigheden af disse data, også for det tilfælde, at der foreligger fejl i dataoverførslen eller mediet til lagring af data, som vi ikke er
(2) Der påhviler os ingen undersøgelsespligt med hensyn til leverancer af enhver art fra kundens side eller fra en af kunden udpeget tredjemand – dette gælder også for medier til lagring af data og for overførte data. Dette gælder ikke i tilfælde af data, der åbenlyst er ubrugelige eller ikke læselige eller i tilfælde af udtrykkelig aftale (professionelt datatjek). Ved dataoverførsler skal kunden inden afsendelse tage beskyttelsesprogrammer mod computervirus i brug, der svarer til den til enhver tid eksisterende nyeste tekniske viden. Databeskyttelsen er alene kundens ansvar. Vi er berettigede til at lave kopier af kundens data.


§ 6 Efterfølgende ændringer, forarbejder
(1) Såfremt kunden efterfølgende, dvs. efter ordremodtagelsen, foranlediger ændringer af ordren, bliver disse faktureret. Det anses også som ændring af ordren, når der foretages ændringer i ordredata (fakturamodtager, leveringsadresse, forsendelsesmåde, betalingsmåde og lignende). Der faktureres et fast beløb på DKK 111,60 (inkl. moms) for hver ændring i henhold til kundens ønske, såfremt der ikke skriftligt er aftalt andet.
(2) Ændringer af leverede eller overførte data og lignende forarbejder, foranlediget af kunden, faktureres særskilt. Kunden kan ikke anmode om ændringer efter, at kundens bestilling er sendt til tryk.


§ 7 Annullering
(1) Annullering af ordrer er kun mulig, når ordrestatus er ”ordre godkendt til trykning”, ”data uploadet”, ”data indgået”, ”fejlbehæftede data”, ”datatjek i orden”, ”annullering undervejs”, ”ny data kommer”, ”påmindelse - fejlbehæftede data”, ”påmindelse - data mangler”, ”data godkendt til trykning”, ”godkendelse af data til trykning mangler”, ”påmindelse - godkendelse af data til trykning mangler”, forudbetaling registreret” samt ”påmindelse - forudbetaling ikke registreret”. Annullering af ordrer ved senere ordrestatus er udelukket.
(2) Enkelte bestillinger i indkøbskurven kan ikke annulleres. Det er kun muligt at annullere hele indkøbskurven. Såfremt det for kun en af varerne i indkøbskurven gælder, at ordrestatus er senere end de i afsnit (1) nævnte, er annulleringen ikke længere mulig, selv om en anden bestilling endnu ikke er nået til denne ordrestatus.
(3) Annullering kan kun foretages af kunden selv og udelukkende via kundens kundekonto.


§ 8 Undersøgelse af varen og mangler
(1) Kunden bør efter modtagelse af varen foretage en undersøgelse af, hvorvidt varen er i overensstemmelse med aftalen.
(2) Købelovens mangelsregler finder anvendelse.


§ 9 Reklamationer
(1) FLYERALARM trykker i henhold til trykkeristandarden ISO 12647-2.


Når du handler hos os som forbruger, gælder købelovens regler for varekøb. Det betyder, at du har reklamationsret i 24 måneder. Hvis din reklamation er berettiget, betyder det, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller et afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.


Du skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at du har opdaget fejlen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at fejlen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.


Er reklamationen berettiget, refunderer vi dine (rimelige) fragtomkostninger. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage. Husk også at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.


Varen sendes til:


FLYERALARM ApS
Havnegade 39
1058 København K


Vi modtager kun pakker, som sendes direkte til adressen. Når du returnerer varen, bedes du vedlægge en detaljeret beskrivelse af problemet. Du kan sende reklamationen via e-mail til info@flyeralarm.dk, hvor grunden til reklamationen oplyses samt hvordan du ønsker denne afhjulpet.

§ 10 Data, medier til lagring af data
(1) Produkter, der tilhører kunden, især data og medier til lagring af data, arkiveres af os efter tidspunktet for udleveringen af slutproduktet til kunden kun efter udtrykkelig aftale og mod omkostningsgodtgørelse. Såfremt de nævnte genstande skal forsikres, er det kundens ansvar at sørge herfor, såfremt andet ikke er aftalt.
(2) Data lagret på CD/DVD samt øvrige ordredokumenter tilbagesendes ikke.


§ 11 Tredjemands rettigheder, ansvarsfritagelse
(1) Kunden indestår for, at trykforlæg (især billed- og tekstfiler), indhold og materiale, der fremsendes til os, ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder ophavs- eller varemærkerettigheder.
(2) Kunden skal skadesløsholde os for ethvert krav fra tredjemand og forpligter sig til at yde os erstatning for enhver skade, som vi måtte blive påført som følge heraf, herunder at yde erstatning for evt. sagsomkostninger i forbindelse med en retssag (advokatomkostninger og retsgebyrer).


§ 12 Oplysning om klagemuligheder
(1) Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte info@flyeralarm.dk eller +45 89 87 04 55. En klage over en vare købt hos os kan indgives til Center for Klageløsning, hvis det ikke lykkes os at finde en løsning.

Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus.

(2) EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særligt relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: www.ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af klage skal du angive vores e-mail adresse: info@flyeralarm.dk.


§ 13 Gældende lov og værneting
(1) For den mellem os og kunden indgåede aftale gælder dansk ret.
(2) FN-konventionen om aftaler om internationale køb af 11. april 1980 (CISG) gælder ikke for aftaleforholdet.
(3) Tvister afgøres endeligt af de almindelige danske domstole.


Persondatapolitik
Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os:
Navn, adresse, tlf.nr. og mailadresse.

Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig. Hvis du ønsker at vide yderligere i forhold til databeskyttelse, da er dette beskrevet nøje under Databeskyttelse (https://www.flyeralarm.com/dk/content/index/open/id/21634/databeskyttelse.html).

Personoplysningerne registreres hos Flyeralarm ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. Den dataansvarlige på flyeralarm.com er Flyeralarm ApS. Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig. Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på: info@flyeralarm.dk
Sidst opdateret: december 2021