Vi bruger cookies til at autentificere vores brugere i forbindelse med login. Brugen af cookies bidrager til at sikre, at driften af vores sider forløber gnidningsløst, og vores tilbud kan optimeres.Ved at benytte flyeralarm.com accepterer du vores brug af cookies. OK Find ud mere
+45 89 870 455 Mandag til fredag Kl. 9:00 til 17:00 Gratis forsendelse Overnight levering
Databeskyttelsesbestemmelser og oplysninger om vores anvendelse af cookies for det internetbaserede printservicefirma FLYERALARM ApS, c/o Dansk-Tysk Handelskammer, Kgs. Nytorv 26, 3. sal, 1050 København K, Danmark

For at vores online-printservice kan blive en succes, er det vigtigt for os, at du har tillid tiI, at vi behandler dine oplysninger korrekt. Vi lægger derfor stor vægt på databeskyttelse. Når vi indhenter, forarbejder (lagrer, ændrer, overbringer, spærrer og sletter) og bruger dine oplysninger, så søger vi for, at dette udelukkende sker i overensstemmelse med de gældende lovbestemmelser om databeskyttelse.

A. Benyttelse af vores websider, oprettelse af kundekonto, afgivelse af bestilling, mobile apps

1. Vi må anvende dine personrelaterede data i det omfang, dette er nødvendigt for aftaleindgåelsen, leveringen af ydelsen eller afregningen (brugsdata). De oplysninger, som vi modtager fra dig, bruger vi i forbindelse med afviklingen af bestillinger på varer, leveringen af tjenesteydelser samt betalingsafviklingen (ved køb på regning bruger vi også oplysningerne til nødvendige undersøgelser). Vi anvender ligeledes dine oplysninger for at kunne kommunikere med dig omkring bestillinger, produkter og tjenesteydelser, samt til opdatering af vores datasæt og til opretholdelse og vedligeholdelse af din kundekonto hos os, så vi kan anbefale dig produkter eller tjenesteydelser, som kunne interessere dig. Vi bruger endeligt dine oplysninger til at forbedre vores Internet-platform og vores tilbud, og til forhindring eller opklaring af misbrug, herunder især bedrageri, eller til at give tredjemand adgang til at udføre tekniske eller logistiske ydelser samt andre tjenesteydelser på vores vegne. Personrelaterede data er oplysninger om en persons identitet. For at oprette en kundekonto hos os skal du anføre følgende personrelaterede data:

• Firmanavn
• Branche
• For- og efternavn
• Gade & husnummer
• Postnummer
• By
• Land (er forvalgt)
• Telefonnummer
• E-mail-adresse og gentagelse heraf
• Password og gentagelse heraf

2. Ved besøg på vores websider lagrer vi følgende oplysninger i 7 arbejdsdage: Domænenavnet eller IP-adressen på den tilgående computer, Clients-filforespørgslen (filnavn og URL), http-svar-koden, den Internet-side, hvorfra du besøger os, samt datoen for og varigheden af dit besøg. Vi lagrer disse data for at kunne opdage forstyrrelser eller misbrug af vores online-tilbud og vores telekommunikationstjenester/-anlæg, såfremt lagringen er nødvendig for at etablere yderligere forbindelser og/eller skal bruges til afregningsformål. Der foretages ikke en analyse af disse brugsdata til brug for udarbejdelse af en personrelateret brugsprofil, med mindre du udtrykkeligt har givet os tilladelse til en sådan brug, eller der er truffet andre aftaler herom i de nedenstående bestemmelser. I tilfælde af forstyrrelser eller misbrug forbeholder vi os ret til at foretage politianmeldelse. I øvrigt finder der ikke en videregående brug af disse brugsdata sted, ligesom de heller ikke videregives til tredjemand.

3. Hvis du downloader eller bruger applikationer (f.eks. apps til smartphones) fra os eller en med os forbundet virksomhed og har erklæret dig indforstået med brugen af lokalitetstjenester, videregiver du dermed muligvis oplysninger om dit opholdssted og det terminaludstyr, som du bruger, samt kodenumre, som entydigt kan henføres til din terminal. Vi kan bruge disse oplysninger til at tilbyde dig lokalitetsbaserede tjenester, som f.eks. søgeresultater eller andet personaliseret indhold. I forbindelse med fleste former for terminaludstyr har man mulighed for at slå lokalitetstjenesterne fra. Hvis du er i tvivl om, hvordan man gør dette, så læs brugsvejledningen til dit terminaludstyr eller kontakt producenten.

4. Vi bruger cookies til at autentificere vores brugere i forbindelse med login. Brugen af cookies bidrager til at sikre, at driften af vores sider forløber gnidningsløst, og vores tilbud kan optimeres. Cookies er små tekstfiler, som enten lagres midlertidigt på RAM-lagret eller permanent på harddisken („Session Cookie“ eller „Permanent Cookie“). Session cookies lagres ikke på brugerens harddisk, men forsvinder automatisk, når Internet-browseren lukkes. Ved placering af cookies får brugerne tildelt anonyme User-IDs, men der køres under ingen omstændigheder programmer på brugerens computer, ligesom der heller ikke overføres computervirusser.

5. I forbindelse med indstillingen af dit Internet-browserprogram står det dig frit for at vælge, om du vil acceptere cookies, om du altid vil informeres, hvis der anvendes cookies, eller om du vil afvise alle cookies. Vi gør dig dog opmærksom på, at kun er muligt at bruge vores sider i begrænset omfang, hvis du afviser brugen af cookies.
6. Vi fører protokolfiler over vores brugeres access-data („Server-Logfiles“). Hver gang vores brugere besøger vores sider, overføres brugerens Internet-browser access-data, som automatisk lagres i vores protokolfiler. Disse data (f.eks. IP-adresser) kan dog ikke henføres direkte til bestemte personer uden videre tiltag. Der foretages ingen sammenkøring af disse data med andre datakilder, herunder de personrelaterede brugerdata. Protokolfilerne indeholder følgende oplysninger:

• Remote Host (navn og IP-adresse på den computer, der tilgår siden)
• User-Agent HTTP request header (browser, version)
• Referer eller referrer
• Request-method, Request-path, Request-query-string og Request-protocol
• Dato, tidspunkt, tidszone

Vi forbeholder os ret til efterfølgende at undersøge brugernes server-logfiler via den sidst kendte IP-adresse, hvis der på baggrund af konkrete forhold er mistanke om, at den pågældende bruger benytter vores websider og/ellers vores tilbudte tjenester i strid med loven og/eller aftalen.

7. Vi bruger udelukkende dine personrelaterede data i FLYERALARM ApS og moderselskabet flyeralarm GmbH, samt hermed forbundne virksomheder (som er kontrolleret af flyeralarm GmbH) og disses datterselskaber, hvis disse enten er underlagt nærværende databeskyttelseserklæring eller overholder retningslinjer, der som minimum yder samme beskyttelse som nærværende databeskyttelseserklæring. Vi videregiver kun personrelaterede data til øvrige tredjemænd i det omfang, som det er beskrevet nedenfor:

• Servicevirksomheder: Vi får andre virksomheder og enkeltpersoner til at udføre opgaver for os, som f.eks. pakkelevering, forsendelse af breve eller e-mails, ajourføring af kundelister, analyse af databaser (f.eks. Deutsche Post Direkt GmbH Analysisfactory), reklame- og marketingstiltag, afvikling af betalinger (kreditkort, betalingsservice og køb på regning) samt kundeservice. Disse udbydere af tjenesteydelser har adgang til de personrelaterede data, som er nødvendige for, at de kan udføre deres opgaver. De må dog ikke anvende de pågældende oplysninger til andre formål. De er desuden forpligtet til at behandle disse personrelaterede data i overensstemmelse med nærværende databeskyttelseserklæring samt den tyske lovgivning om databeskyttelse.
• Google Analytics: Denne website bruger Google Analytics (Universal), som er en webanalysetjeneste fra Google Inc. („Google“). Google Analytics (Universal) anvender såkaldte „cookies“, dvs. tekstfiler, som lagres på din computer, og som gør det muligt at foretage en analyse af din brug af vores website. De indsamlede informationer bliver som regel overført til en Google-server i USA og lagret der. Aktiveres IP-anonymiseringen på dette website, foretager Google dog forinden en forkortelse af din IP-adresse i EU- eller EØS-landene. Det sker kun undtagelsesvist, at hele IP-adressen videresendes til en Google-server i USA og først forkortes i USA efter modtagelsen. Google anvender disse oplysninger på vores vegne til at analysere din brug af vores website for at kunne udarbejde rapporter om websiteaktiviteterne og for at yde andre med brugen af websites og Internettet forbundne tjenesteydelser i forhold til os. Den IP-adresse, der som led i Google Analytics (Universal) bliver videresendt fra din browser, bliver ikke sammenkørt med andre Google-data. Hvis du ikke ønsker at medvirke til ovenstående analyse ved hjælp af cookies, kan du forhindre, at sådanne cookies lagres ved at tilpasse indstillingen af din egen browser-software.

Hos os implementeres Google-Analytics (Universal) via den såkaldte „Google Tag Manager“. Google Tag Manager er ligeledes et Google-produkt, som gør det muligt for os at administrere webside-tags via en surface. Tag Manager er et cookieløst domæne, som igen samler personrelaterede data. Værktøjet sørger for afbrydelsen af andre tags, som under visse omstændigheder samler data. Google Tag Manager benytter ikke disse data. Hvis der foretages en deaktivering på domæne- eller cookie-niveau, så gælder dette for alle de tracking-tags, som implementeres med Google Tag Manager.

Vi vil muligvis bede dig tillade, at nogle produktdata (f.eks. dine kontoinformationer) videregives til andre Google-produkter for at aktivere bestemte funktioner, f.eks. for at forenkle tilføjelsen af nye Conversion-Tracking-Tags til AdWords. Desuden undersøger vores udviklere fra tid til anden informationer om brugen af produktet for at optimere produktet yderligere. Vi vil dog aldrig videregive oplysninger af denne art til andre Google-produkter uden dit samtykke. Du kan læse mere i brugsvejledningen på http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html.

Vi anvender også Google Analytics (Universal) til online-reklame (såkaldt „Display reklame“ ved hjælp af „Remarketing“-funktionen). Derved vises der reklamer fra 3. parter inkl. Google på websiderne, og vi/3. parterne inkl. Google anvender cookies til dette formål. Ved en kombineret brug af første operatør-cookies (f.eks. Google Analytics-cookies) og 3. parts-cookies (f.eks. DoubleClick-cookies) bliver reklamerne tilpasset, optimeret og vist på baggrund af tidligere besøg. Dette giver os mulighed for målrettet at tilpasse, optimere og vise reklamer på baggrund af dine tidligere besøg på denne webside. På denne webside bruger vi følgende Google AdWords-funktioner til dette formål:
o Remarketing
o Interessekategorier
o Lignende målgrupper
o Andre former intresserelateret reklame

Vi anvender disse Google AdWords-funktioner for at kunne henvise besøgende på denne webside til 3. parters eller Internetuseres websider med specielle interesseprofiler, som matcher de besøgendes Internetbrug. Vi indsamler dog ingen personrelaterede informationer med vores cookies, remarketing-lister eller andre anonyme IDs.
Du kan deaktivere Display-reklamer i Google Analytics via Ad-Manager og tilpasse reklamer i Google Display-netværket ved at klikke på nedenstående link: https://www.google.com/settings/ads/onweb.

Du har ligeledes mulighed for at forhindre, at Google indsamler de af cookien udarbejdede data, som er baseret på din brug af websitet (inkl. din IP-adresse), samt at Google forarbejder disse data. Det gør du ved at downloade og installere det på http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de disponible browser-plugin.

Du kan også forhindre Google Analytics (Universal) i at indsamle data ved at klikke på nedenstående link, hvis du f.eks. ikke kan installere et browser-plugin på din terminal. Linket bevirker, at der sættes en Opt-Out-cookie, som forhindrer, at dine data registreres ved fremtidige besøg på dette website: deaktiver Google Analytics

Nærmere informationer om betingelserne for brugen og den databeskyttelse, som Google Analytics (Universal) har, kan du finde på http://www.google.com/analytics/terms/de.html eller https://www.google.de/intl/de/policies/.

Vi gør opmærksom på, Google Analytics (Universal) på dette website er blevet udvidet med koden „gat._anonymizeIp();“ for at gøre det muligt at indsamle IP-adresser i anonymiseret form (såkaldt IP-Masking).

• Google Double Click: På denne website samles der med hjælp af teknologien Google Doubleclick oplysninger, som skal bidrage til, at flyeralarms webreklamer vises og optimeres. Doubleclick anvender cookies til at præsentere relevante reklamer for brugerne af websitet. Doubleclick er en tjenesteydelse fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Du kan forhindre, at Google Double Click indsamler dine data ved at følge dette link (www.google.com/settings/ads/onweb/) og downloade og installere det browser-plugin, der findes under punktet Doubleclick-deaktivering.


• Social Plugins: På vores website anvendes der såkaldte Social Plugins („plugins“) fra de sociale netværk Facebook og Google+ samt mikroblogging-tjenesten Twitter. Disse tjenester tilbydes af virksomhederne Facebook Inc., Google Inc. og Twitter Inc. („udbydere“). Facebook drives af Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Du finder en oversigt over Facebooks plugins og deres udseende her: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Google+ drives af Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). ”). Du finder en oversigt over Googles plugins og deres udseende her: https://developers.google.com/+/web/ /

Twitter drives af Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103. ”). Du finder en oversigt over Twitter-Buttons og deres udseende her: https://twitter.com/about/resources/buttons

For at øge beskyttelsen af dine data, når du besøger vores website, er plugins integreret i siden ved hjælp af en såkaldt „2-klick-løsning“ fra Heise Online. Denne integration sikrer, at der ikke skabes forbindelse til Facebook, Google og Twitters servere, når du går ind på en af vores sider, som indeholder sådanne plugins. Først når du aktiverer disse plugins og dermed giver dit samtykke til dataoverførslen, opretter din browser en direkte forbindelse til Google, Facebook eller Twitters servere. Det pågældende plugins‘ indhold transmitteres herefter direkte til din browser fra den pågældende udbyder og integreres i siden. Ved integrationen af plugins får udbyderne information om, at din browser har kaldt den pågældende side på vores website. Dette sker også, selvom du ikke har nogen profil hos den pågældende udbyder eller ikke er logget ind på en evt. profil. Din browser sender denne information (inkl. din IP-adresse) direkte til den pågældende udbyders server i USA, hvor informationen lagres.

Hvis du er logget ind hos et af de sociale netværk, kan udbyderen henføre besøget på vores website direkte til din profil hos Facebook eller Google+. Hvis du interagerer med de viste plugins – f.eks. „like“ eller „+1“- eller aktiverer „Twitter“-knappen, bliver oplysningen ligeledes direkte sendt til udbyderens server, hvor den lagres. Oplysningerne offentligøres desuden på det sociale netværk eller på din Twitter-konto, hvor det vises for dine kontakter.

Hvis du vil vide mere om formålet med indsamlingen af data og omfanget heraf, udbydernes videre forarbejdning og brug af data, samt dine rettigheder i den forbindelse og din mulighed for at foretage indstillinger til beskyttelse af din privatsfære, kan du læse udbydernes oplysninger om deres respektive databeskyttelse.

Facebooks oplysninger om databeskyttelse: http://www.facebook.com/policy.php

Googles oplysninger om databeskyttelse: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Twitters oplysninger om databeskyttelse: https://twitter.com/privacy

Hvis du ikke vil have, at Google, Facebook eller Twitter henfører de data, der indsamles via vores website, direkte til din profil hos den pågældende tjeneste, skal du logge dig ud af den pågældende tjeneste, inden du aktiverer plugins.

• Virksomhedskøb og -salg: Hvis vi eller andre af flyeralarm GmbH kontrollerede virksomheder sælger eller køber datterselskaber, virksomhedsdele eller komponenter, overdrages de personrelaterede data sædvanligvis sammen med den del af virksomheden, der skal overdrages. De personrelaterede data er dog fortsat underlagt de hidtil gældende databeskyttelseserklæringer (undtaget herfra er selvfølgelig de tilfælde, hvor kunden udtrykkeligt har givet samtykke til andre bestemmelser). I det usandsynlige tilfælde, at flyeralarm GmbH enten sælges som et samlet hele eller selskabets væsentlige dele frasælges, vil personrelaterede data ligeledes bliver videregivet til køber.

Userlike: Vha. teknologier fra Userlike UG (www.userlike.com), drives der på denne webside en livechat software. Userlike anvender cookies, der gemmes på din computer, og som muliggør en personlig samtale med dig i form af en realtime chat på webstedet. Efter du beslutter dig for at bruge Userlike, indsamles og forarbejdes chathistorikken, inkl. sidehistorikken, af Userlike og gemmes i Tyskland. Vha. din IP-adresse bliver der derudover gemt geografiske oplysninger. En sammenkobling af de indsamlede data med evt. registreringsdata sker kun, hvis du frivilligt meddeler os det, fx inden for den kommunikative ramme i livechatten. Det samme gælder for dine andre personoplysninger. Detaljer ift. håndteringen af dine data gennem Userlike, samt dine rettigheder og indstillingsmuligheder ift. beskyttelse af dine personoplysninger, kan du se i Userlikes databeskyttelsesbemærkninger under http://www.userlike.en/privacy_policy.

På denne webside indsamles og gemmes der data til marketing- og optimeringsformål vha. teknologier fra RichRelevance Inc. (www.richrelevance.de). Disse teknologier gør det mulgt at bedømme vores reklamekampagner og reklameindhold. Ud fra disse data kan der oprettes anvendelsesprofiler under et pseudonym. Til det formål benyttes der cookies. De data, der indsamles med RichRelevance-teknologien, benyttes ikke til personligt at identificere den besøgende på dette websted uden den berørtes særskilte samtykke, og de sammenføres ikke med personoplysninger om bæreren af pseudonymet. På baggrund af en algoritme analyserer RichRelevance brugeres adfærd når de surfer på internettet, og kan efterfølgende stille kundeprodukt- og serviceanbefalinger samt reklame til rådighed på denne webside eller via e-mail (f.eks. i vores nyhedsbrev). I fremtiden kan vi derudover beslutte os for at benytte data, der ikke er personoplysninger, til at stille sådanne anbefalinger og reklame til rådighed vha. andre digitale kommunikationsveje. En anden anvendelse eller videregivelse til tredjeparter sker ikke. I RichRelevance´s retningslinjer for databeskyttelse (http://www.richrelevance.de/privacy/) får du flere informationer om RichRelevance´s teknologi. Du kan til enhver tid deaktivere RichRelevance-tracking ved at klikke på følgende link: http://www.richrelevance.com/privacy/opt-out/ Herved gemmes der en opt-out cookie, der forhindrer den fremtidige indsamling af dine data ved besøget på denne webside.

I øvrigt bliver dine personrelaterede data ikke videregivet til andre virksomheder eller organisationer, med mindre vi er forpligtet til at udlevere disse data, f.eks. på grundlag af en retsafgørelse eller et myndighedspåbud.

Ved videregivelse af dine personrelaterede data til tredjemand i det ovenfor beskrevne omfang og i lande uden for EØS sikrer vi, at videregivelsen af informationer finder sted i overensstemmelse med denne databeskyttelseserklæring og dansk lovgivning om databeskyttelse.

Vi beder dig have forståelse for, at det ikke er muligt at benytte vores websider eller gøre brug af vores ydelser, hvis du ikke er indforstået med ovenstående bestemmelser – det være sig helt eller delvist.

B. Reklame og marketing, deltagelse i konkurrencer og øvrige arrangementer

1. Vi må kun anvende dine personrelaterede data til reklame, rådgivning og markedsforskning samt til behovssvarende udformning af telemedier, hvis du har givet os tilladelse hertil. Du kan til enhver tid trække din tilladelse tilbage over for FLYERALARM ApS. Har du ikke givet tilladelse, eller trækker du din tilladelse tilbage, finder der ikke nogen databenyttelse sted i henhold til dette afsnit. Vores ydelser bliver selvfølgelig leveret, uanset om du har givet samtykke eller tilbagekaldt dit samtykke.

2. Hvis du deltager i konkurrencer eller øvrige arrangementer, som vi arrangerer (medarrangerer) må vi indsamle, forarbejde og anvende dine personrelaterede data samt fotos, lyd- og filmoptagelser, der er optaget som led i konkurrencen eller arrangementet, på vores websider samt på medarrangørers, samarbejdspartneres og sponsorers websider samt på såkaldte „Social-Network“-platforme som Facebook, Twitter etc., samt til brug for selve konkurrencens eller arrangementets gennemførelse og i forbindelse med vores eller medarrangørers, samarbejdspartneres eller sponsorers hermed forbundne presse- og offentlighedsarbejde. Til de samarbejdspartnere, der modtager indsamlede data, hører især dommere og eventplanlæggere. Så længe arrangementet eller konkurrencen varer, må vi også videregive dine deltageroplysninger til medierne med henblik på direkte kontakt. Du kan til enhver tid trække dit samtykke hertil tilbage over for FLYERALARM ApS på info@flyeralarm.dk. Dette kan dog føre til, at du bliver udelukket fra konkurrencen eller arrangementet.

3. På vores websider kan der forskellige steder være indarbejdet tekstindhold fra samarbejdspartnere, som på deres side holder tilbud parat. Disse samarbejdspartnere har over for os forpligtet sig til ligeledes at overholde disse databeskyttelsesbestemmelser. Vi påtager os dog intet ansvar for overholdelsen af disse bestemmelser. Vi beder dig henvende dig direkte til vores samarbejdspartnere for at søge information om deres databeskyttelsespraksis. Vores side kan tillige indeholde reklame fra tredjemand og links til websider, som vi ikke er ansvarlige for. Vi videregiver ikke personrelaterede data til disse virksomheder.

4. Til illustration har vi nedenfor anført to eksempler på, hvordan vi indsamler, forarbejder og bruger personrelaterede data:

• Newsletter: Som led i vores online-tilbud giver vi dig mulighed for at få meddelelse om interessante nyheder fra os i et Newsletter. I den forbindelse skal du på forhånd give os tilladelse til at anvende dine personrelaterede data som led i reklame- og marketingtiltag. Kun hvis du har gjort dette, vil du regelmæssigt modtage vores Newsletter på den af dig anførte e-mail-adresse. Du har i givet fald udtrykkeligt givet os nedenstående samtykke, og vi har noteret os, at du har givet samtykke. Efter markedsføringsloven er vi forpligtet til, at man til enhver tid kan downloade samtykkeerklæringer. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden.

Tilladelse til e-mail-reklame:
„Jeg ønsker gratis at bestille FLYERALARM Newsletter. Det er til enhver tid muligt at foretage afbestilling enten i vores Newsletter eller direkte på vores hjemmeside. “

• Arrangementer og konkurrencer: I forbindelse med gennemførelsen af konkurrencer (som f.eks. „FLYERALARM Design Award“) eller øvrige arrangementer videregives deltagernes personrelaterede data også til medarrangørerne, samarbejdspartnere og sponsorer samt medierne.

C. Oplysning om lagrede personrelaterede data, ændring og sletning heraf

1. Hver bruger har ret til gratis at modtage oplysninger fra os om de personrelaterede data, som vi har lagret om den pågældende person. Du kan få indsigt i en stor del af disse personrelaterede data direkte via din kundekonto, som f.eks. ordrehistorik, personlige data (herunder navn, e-mail-adresse, password, kommunikationsindstillinger), indstillinger vedrørende betalingsformer (inkl. kreditkortinformationer), oplysninger om, hvilke informationer, du gerne vil modtage fra os pr. e-mail (inkl. vores info-service, meddelelser om produkters tilgængelighed samt bestillinger, Newsletter). Du kan få oplysninger om lagrede personrelaterede data ud over de allerede ovenfor nævnte ved at henvende dig skriftligt til FLYERALARM ApS, reference ”databeskyttelse”, c/o Dansk-Tysk Handelskammer, Kgs. Nytorv 26, 3. sal, 1050 København K, Danmark. Af databeskyttelsesretlige årsager giver vi som regel kun sådanne oplysninger med brevpost til den adresse, som brugeren har registreret hos os. .

2. Hvis brugeren endegyldigt sletter sin kundekonto, bliver alle de data, som kunden tidligere har indtastet, automatisk slettet fuldstændigt. Det er ikke nødvendigt at anmode om sletning af data.

3. På trods af dette har brugeren til enhver tid ret til at forlange, at samtlige registrerede personrelaterede data om den pågældende bruger, som er lagret hos os, berigtiges, spærres eller slettes. Desuden er det muligt at ændre disse data på kundekontoen (dvs. aktualisere, korrigere og/eller supplere). En fuldstændig sletning af de indtastede data er kun mulig, hvis brugeren endegyldigt sletter sin kundekonto. For at beskytte din privatsfære og sikkerhed undersøger vi din identitet, inden du kan foretage sådanne tiltag. Skulle det i forbindelse med en tjeneste ikke være muligt at berigtige, spærre eller slette dine data, som ovenfor beskrevet, f.eks. fordi funktionen mangler, kan du sende din anmodning om berigtigelse, spærring eller sletning til FLYERALARM ApS, c/o Dansk-Tysk Handelskammer, Kgs. Nytorv 26, 3. sal, 1050 København K, Danmark på info@flyeralarm.dk. Hvis du fremsætter en sådan anmodning i forbindelse med deltagelse i konkurrencer eller øvrige arrangementer, kan det dog føre til, at du bliver udelukket fra deltagelse.

4. For at forhindre uberettiget adgang til dine data eller uberettiget offentliggørelse af dine data, og for at sikre at data er korrekte, og at brugen af data er berettiget, har vi indrettet relevante tekniske og organisatoriske procedurer til sikring og beskyttelse af de data, som vi indhenter online. Alligevel kan vi ikke påtage os ansvar eller hæftelse for offentliggørelsen af dine data på grund af fejl i forbindelse med dataoverførslen og/eller tredjemands uberettigede adgang.

5. Hvis du har spørgsmål til eller tilskyndelser vedrørende emnet databeskyttelse, står FLYERALARM ApS, c/o Dansk-Tysk Handelskammer, Kgs. Nytorv 26, 3. sal, 1050 København K, Danmark til rådighed for dig på info@flyeralarm.dk.

Vi forbeholder os ret til at ændre disse databeskyttelsesbestemmelser til enhver tid under iagttagelse af de gældende regler om databeskyttelse. Det er altid den version af de almindelige databeskyttelsesbestemmelser, som kan downloades online på det tidspunkt, hvor du besøger vores sider, der gælder for brugen af vores online-tilbud. Såfremt du på egen foranledning har givet os personrelaterede data, vil vi give dig meddelelse om de ændrede betingelser på egnet vis (f.eks. pr. e-mail) senest fire uger før bestemmelsernes ikrafttræden. Gør du ikke inden fire uger efter modtagelse af meddelelsen indsigelse mod disse ændringer, så anses de ændrede almindelige databeskyttelsesbestemmelser som accepteret. I vores meddelelse vil du endnu engang blive gjort særskilt opmærksom på betydningen af denne frist på fire uger.

Dataansvarlig i henhold til den danske persondatalov er: FLYERALARM ApS, c/o Dansk-Tysk Handelskammer, Kgs. Nytorv 26, 3. sal, 1050 København K, Danmark, info@flyeralarm.dk, telefon 8025 3111.

Februar 2015