+45 89 870 455 Mandag til fredag Kl. 9:00 til 17:00 Gratis forsendelse Overnight levering

Privatlivspolitik FLYERALARM

Vi er glade for dit besøg på vores hjemmeside. Nedenfor vil vi gerne informere dig om håndteringen af dine data. iht. art. 13 generel Databeskyttelsesforordning.

Ansvarlig

Ansvarlig for følgende dataindsamling og -behandling er det sted, som er angivet i Impressum. Kolofon

1. Lagring af IP-adresse

Vi gemmer IP-adressen fra din webbrowser i en periode på syv dage, strengt indenfor rammerne af det formål at opdage, begrænse og fjerne angreb på vores hjemmesider. Efter denne periode sletter eller anonymiserer vi IP-adressen. Retsgrundlaget er art. 6 stk 1 lit. f databeskyttelsesforordningen.

2. Brugsdata

Når du besøger vores hjemmesider, gemmes såkaldte brugsdata midlertidigt på vores webserver som en protokol til statistiske formål, for at forbedre kvaliteten af vores hjemmesider. Datasættet består af

 • den side, hvorfra URL/filen blev anmodet,
 • navnet på URL/filen,
 • dato og tidspunkt for forespørgslen,
 • den overførte datamængde
 • adgangsstatus (URL/filoverførsel, URL/fil ikke fundet),
 • beskrivelsen af typen af den anvendte webbrowser,
 • IP-adressen på den anmodende computer

3. Overførsel af data til tredjeparter

I forbindelse med behandling af kontrakter/aftaler formidler vi i henhold til art. 28 databeskyttelsesforordningen dine data til aktører som understøtter driften af vores hjemmesider samt de processer som finder sted i forbindelse med denne. Vores aktører er kontraktmæssigt forpligtet overfor os. Vi benytter os af følgende aktører: f.eks. hosting-tjenester, webanalyse-tjenester, nyhedsbrevstjenester etc.

Overførsel af data til udenlandske aktører

I forbindelse med behandling af kontrakter/aftaler formidles dine data delvist til udenlandske aktører. Som garanti for korrekt dataformidling har vi indgået aftaler med de ansvarlige aktører omkring behandling af kontrakter/aftaler samt EU-standardkontrakter i det omfang disse er påkrævet i henhold til § 46 Abs. 2 lit. c databeskyttelsesforordningen.

I forhold til Google Analytics (USA) resulterer deltagelse i Privacy-Accept-aftalen (§ 45 stk. 1 databeskyttelsesforordningen) i et passende databeskyttelsesniveau.

4. Cookies

Vi bruger cookies på vores hjemmeside Cookies er små tekstfiler, der kan gemmes og læses på din enhed. Man skelner mellem session cookies, som slettes igen, så snart du lukker din browser og permanente cookies, der gemmes ud over den enkelte session. Cookies kan indeholde data, der gør det muligt at genkende den anvendte enhed. .

I nogle tilfælde indeholder cookies også kun oplysninger om bestemte indstillinger, som ikke er personligt identificerbare.

På vores hjemmesider bruger vi session cookies og permanente cookies. Behandlingen af disse er baseret på art. 6 stk. 1 lit. f databeskyttelsesforordningen og i vores interesse i at optimere brugervenligheden og tilpasse visningen af vores hjemmeside.

Du kan indstille din browser til at informere dig om placeringen af cookies. På den måde bliver brugen af cookies transparent for dig. Du kan til enhver tid slette cookies ved hjælp af den relevante browserindstilling og forhindre indstilling af nye cookies. Bemærk venligst, at vores websider muligvis ikke vises optimalt, og nogle funktioner er ikke længere teknisk tilgængelige.

5. Trackingtools

Google Analytics

Til vores behov for at designe vores hjemmeside skaber vi pseudonymiske brugerprofiler ved hjælp af Google Analytics Universal. Google Analytics Universal bruger cookies, der kan gemmes på din enhed og læses af os. På den måde er vi i stand til at genkende og tælle tilbagevendende besøgende. Databehandling foregår på grundlag af § 6 stk. 1 lit. f databeskyttelsesforordningen og art. 15 Abs. 3 TMG og med den interesse, at finde ud af, hvor ofte vores hjemmesider blev besøgt af forskellige brugere.

Oplysningerne fra cookien om din brug af denne hjemmeside overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der. Da vi har aktiveret IP-anonymisering på denne hjemmeside, bliver din IP-adresse afkortet af Google inden for EU's medlemslande. Kun i undtagelsestilfælde vil den fulde IP-adresse blive sendt til en Google-server i USA og først derefter forkortet, (Et passende niveau af databeskyttelse er fastsat i art. 45, stk. 1, databeskyttelsesforordningen gennem Googles deltagelse i Privacy Shield). Derudover har vi indgået en kontrakt om databehandling med Google Inc. (USA) i henhold til art. 28 databeskyttelsesforordningen. Google vil kun bruge oplysninger, der er strengt øremærket til at evaluere brugen af vores hjemmeside for os, til at udarbejde rapporter om hjemmesidenes aktiviteter.

Vi bruger derudover også cross-device funktionen rackings via Google Analytics Universal. Til dette vil du blive tildelt en UserID, når du indtaster dine logdata. Hvis du senere logger ind på din kundekonto med dine data fra en anden mobilenhed, tildeles det samme UserID igen. Det er dog ikke muligt at tildele dit UserIDs klare data. På samme måde kan de brugerprofiler, der er dannet af Google Analytics Universal, ikke tildeles et bestemt ID.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod Google Analytics Universas behandlingen af dine personlige data. Brug en af følgende muligheder til dette:

1.) Du kan forhindre lagring af cookies ved hjælp af en indstilling af din browsersoftware; Bemærk venligst, at hvis du gør dette, kan du muligvis ikke bruge alle funktionerne på denne hjemmeside i deres fulde omfang.

2.) Derudover kan du forhindre Google's indsamling af de data, der genereres af cookien og relateret til din brug af hjemmesiden (herunder din IP-adresse) og behandlingen af disse data af Google ved at downloade og installere den tilgængelige browser-plugin på (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en)

3.) Du kan desuden forhindre indsamling via Google Analytics ved at klikke på følgende link. Dette vil indstille en opt-out-cookie, der forhindrer fremtidig indsamling af dine data, når du besøger dette websted.

Klik her for at gøre indsigelse mod at dine data behandles via Google Analytics

Google TagManager

Google Analytics (Universal) implementeres hos os via den såkaldte "Google Tag Manager". Google Tag Manager er også et produkt fra Google, som gør det muligt for os at administrere websidetags via en brugergrænseflade. Tag maneger er et cookieløst domæne og indsamler ikke personlige oplysninger. Værktøjet sørger for udløsningen af andre tags, som under visse omstændigheder kan indsamle data. Google Tag Manager har ikke adgang til disse data. Hvis der blev foretaget en deaktivering på domæne- eller cookieniveau, består det for alle trackings-tags, som blev implementeret med Google Tag Manager.

Yderligere information finder du i brugervejledningen på http://www.google.dk/tagmanager/use-policy.html

Derudover kan du forhindre Google's indsamling af de data, der genereres af cookien og relateret til din brug af hjemmesiden (herunder din IP-adresse) og behandlingen af disse data af Google ved at downloade og installere den tilgængelige browser-plugin på http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Du kan også forhindre registrering af Google Analytics (Universal) ved at klikke på linket nedenfor, f.eks. hvis du ikke kan installere en browser-plugin på din enhed. Dette vil indstille en opt-out-cookie, der forhindrer fremtidig indsamling af dine data, når du besøger dette websted. Deaktiver Google Analytics.

Nærmere information om brugsbetingelser og databeskyttelse hos Google Analytics (Universal) finder du på http://www.google.com/analytics/terms/dk.html eller https://www.google.dk/intl/da/policies/ .

Bemærk, at på denne hjemmeside er Google Analytics (Universal) blevet udvidet med koden "gat._anonymizeIp ();" for at sikre den anonyme samling af IP-adresser (såkaldt IP-Masking).

RichRelevance:

Denne hjemmeside bruger teknologi fra RichRelevance Inc. (http://www.richrelevance.uk) til at indsamle og gemme data til markedsføring og optimering. Disse teknologier gør det muligt at vurdere vores reklamekampagner og annonceindhold. Af disse data kan brugerprofiler oprettes under et pseudonym. Til dette anvendes der cookies. Data som indsamles ved hjælp af RichRelevance-teknologien, vil ikke blive brugt til personligt at identificere den besøgende på denne hjemmeside og vil ikke blive kombineret med personlige data om pseudonymbæreren uden den pågældende persons specifikke samtykke. RichRelevance bruger en algoritme til at analysere surfingadfærd og derefter leverer produkt- og serviceanbefalinger og annoncer til kunderne på denne hjemmeside eller via e-mail (f.eks. i vores nyhedsbrev). I fremtiden kan vi også vælge at bruge ikke-personlige oplysninger til at give dig sådanne anbefalinger og reklamer på andre digitale kommunikationskanaler. Det vil ikke blive anvendt til andet eller givet til en trejdepart. For mere information om RichRelevance-teknologi, se RichRelevance privatslivspolitik (http://www.richrelevance.uk/privacy/). Du kan til enhver tid deaktivere RichRelevanceTracking ved at klikke på følgende link: http://www.richrelevance.com/privacy/opt-out/. Dette vil indstille en opt-out-cookie, der forhindrer fremtidig indsamling af dine data, når du besøger dette websted.

6. Social Media Plugins

Af hensyn til databeskyttelse integrerer vi ikke sociale plugins direkte på vores hjemmeside. Når du besøger vores sider, vil der ikke blive sendt data til sociale medier, såsom Facebook, Twitter, XING eller Google+. En profildannelse fra tredjeparter er således udelukket.

7. Forklaringer om sikkerhedsforanstaltningerne

Datasikkerhed

For at beskytte dine data mod uønsket adgang så godt som muligt tager vi tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Vi bruger en krypteringsmetode på vores hjemmeside. Dine oplysninger overføres fra din computer til vores server og omvendt, via internettet ved hjælp af en TLS-kryptering. Du kan genkende dette ved at låsesymbolet er lukket i statusbjælken i din browser, og adresselinjen starter med https: //.

8. Brugerens rettigheder

Ved behandling af dine personlige data, sikrer databeskyttelsesforordningen dig nogle bestemte rettigheder som bruger på hjemmesiden.

a. Ret til oplysning (art. 15 databeskyttelsesforordningen):

Du har ret til en bekræftelse på hvorvidt de pågældende personlige data behandles. Såfremt dette er tilfældet, har du ret til en bekendtgørelse over personlige oplysninger samt de i art.15 databeskyttelsesforordningen enkeltvis opførte informationer.

b. Ret til rettelse og sletning (art. 16 und 17 databeskyttelsesforordningen):

Du har ret til straks at få rettet de pågældende ukorrekte personlige data samt til at få tilføjet manglende personlige data.

Du har derudover ret til straks at få slettet de personlige data såfremt en af de art. 17 databeskyttelsesforordningen beskrevne grunde gør sig gældende, f.eks. når oplysningerne ikke længere er nødvendige for det pågældende formål.

c. Ret til indskrænkning af databehandlingen (Art. 18 databeskyttelsesforordningen):

Du har ret til at forlange en indskrænket behandling såfremt en af de Art. 18 databeskyttelsesforordningen beskrevne forudsætninger er til stede, f.eks. når du har givet indsigelse mod behandlingen, så længe det tager at efterprøve dette.

d. Ret til dataoverførbarhed (art. 20 databeskyttelsesforordningen):

I særlige tilfælde, som er beskrevet enkeltvis i art. 20 databeskyttelsesforordningen, har du ret til at modtage de pågældende data i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format samt til at kræve disse formidlet til en tredjepart

e. Ret til indsigelse (art. 21 databeskyttelsesforordningen):

Bliver data indsamlet i henhold til art 6 pkt. 1 lit. f (databehandling til bevarelse af berettiget interesse), kan du til enhver tid gøre indsigelse mod dette med henvisning til din personlige situation. Vi ophører med at behandle personlige data med mindre grundlaget for dette beviseligt vejer tungere end den pågældende persons interesser, rettigheder og frihed, eller med mindre behandlingen sker for at opfylde juridiske krav.

Hvis muligt, så send venligst din anmodning herom (a.-e.) til: databeskyttelse@flyeralarm.com

f. Klageret ved en tilsynsmyndighed

I henhold til art 77 databeskyttelsesforordningen har du ret til at klage til en tilsynsmyndighed, hvis du mener at behandlingen af dine data krænker databeskyttelsesbestemmelserne. Navnlig kan klageadgangen påberåbes hos en tilsynsmyndighed i den medlemsstat, hvor du bor, hvor din arbejdsplads befinder sig eller stedet for den påståede overtrædelse. I Danmark er den førende tilsynsmyndighed:

Datatilsynet Borgergade 28, 5 1300 København K Tlf. +45 33 1932 00 Fax +45 33 19 32 18 e-mail: dt@datatilsynet.dk hjemmeside: http://www.datatilsynet.dk/

9. Nyhedsbrev

På vores hjemmeside giver vi dig mulighed for at abbonere på vores nyhedsbrev. Hvis du har givet os særskilt tilladelse til at informere dig via e-mail om vores egne produkter og tjenester, behandler vi dem i overensstemmelse med art 6 stk. 1 1 lit. a databeskyttelsesforordningen. Vi bruger Google Analytics i vores nyhedsbrev (se punkt 5)

Til det bruger vi link- og opening tracking På den måder fortæller en transparent gif os, om et nyhedsbrev blev åbnet af den pågældende person. Derudover registrerer vi om modtagerene af nyhedsbrevet trykker på klik i nyhedsbrevet. Til dette bliver brugerens bruger-id, de klikkede links og nyhedsbrevets id krypteret Efterfølgende bliver dissa data gemt og behandlet af tjenesteudbyderen Selligent. Dette er dog også kun tilladt med samtykke. Dit samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes, uden at dette påvirker lovligheden af den tidligere behandling Hvis du tilbagekalder dit samtykke, stopper vi databehandlingen af dine oplysninger.

Hvis du i fremtiden ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du til enhver tid afmelde dig det. For eksempel via e-mail til eller via linket til at afmelde nyhedsbrevet, som du finder i hver e-mail med nyhedsbrevet.

10. Kundekonto

Hvis du ønsker at bestille hos os, skal du først registrere dig. Vi indsamler følgende data: Email-adresse, pasword, tiltale, navn, adresse, telefonnummer på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. B, Data, du giver til os som led i registreringsprocessen eller dine henvendelser, bruger vi til at opfylde kontrakten. Dette omfatter også den ledsagende kundeservice. Disse oplysninger kan altid slettes efter ønske. Oplysningerne slettes ikke, hvis der stadig er åbne krav efter kontraktens ophævelse som skal inddrives. I tilfælde af at loven foreskriver retslige opbevaringsperioder, bliver de berørte data arkiveret i denne periode.

11. Kontaktformular

Du har mulighed for at kontakte os via en webformular. For at bruge vores kontaktformular har vi brug for navn og telefonnummer på kontaktpersonen og besked om hvad henvendelsen drejer sig om. Du behøver ikke angive andet end dette.

Ved at sende webformularen erklærer du dig indforstået med, at de angivne data bliver registreret og gemt elektronisk. Retsgrundlaget er art. 6 stk 1 lit. a databeskyttelsesforordningen Vi bruger udelukkende dine oplysninger til at behandle din anmodning. Dit samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes, f.eks. via e-mail til: info@flyeralarm.dk

12. Online-Shop

I henhold til art. 6 stk. 1 lit. b databeskyttelsesforordningen, opbevarer og bruger vi udelukkende dine personlige data, som du sender til os i løbet af en ordreproces, til behandlingen af din ordre. Vi bruger din e-mail-adresse til meddelelser om status for din ordre.

Vi anvender følgende betalingsmetoder via værktøjet Ogone fra vores serviceudbyder Ingenico:

 • Betaling med kreditkort
 • PayPal
 • Dankort

For at behandle din betaling sender FLYERALARM følgende data til Ingenico:

 • Ordrenummer
 • Oplysninger om ordren
 • Den valgte betalingsart
 • Fornavn og efternavn på den som har bestilt
 • Regningsadresse
 • Leveringsadresse

Den videre behandling med de respektive udbydere af betalingstjenester overtager Ingenico Payment Services GmbH som ansvarlig instans. Yderligere information om databeskyttelse finder du på https://www.easycash.de/de/unternehmen/aktuelles/datenschutz-bei-easycash.html

Ingenico meddeler udelukkende til FLYERALARM, om den valgte betalingsmåde er blevet accepteret eller ej.

Forudbetaling

Hvis du vælger denne betalingsmetode i vores online butik, indsamler vi ikke personlige oplysninger fra dig, der går ud over de angivelser, der er nødvendige i forbindelse med din ordre.

13. Chats

SUserlike: På denne hjemmeside drives der en live chat software med teknologier fra Userlike UG (www.userlike.com). Userlike bruger cookies, som gemmes på din computer og som muliggør personlig underholdning i form af en real-time chat på hjemmesiden med dig. Hvis du beslutter dig for at bruge Userlike, indsamles chatoversigten, herunder sidehistorik og behandles og gemmes i Tyskland. Placeringsrelateret information indsamles også via din IP-adresse. En sammenkobling af de indsamlede data med eventuelle registreringsdata sker kun, hvis du frivilligt informerer os om dette, f.eks. i forbindelse med kommunikation i live chat. Det samme gælder for dine andre personlige data. Oplysninger om Userlikes håndtering af dine data, samt dine rettigheder og indstillinger til beskyttelse af dine personlige data, du kan se i Userlikes privatlivspolitik http://www.userlike.de/privacy_policy

Maj 2018