Informationer om databeskyttelse og databeskyttelseserklæringen FLYERALARM DANMARK

Ansvarlig

Ansvarlig for dataindsamling og behandling, som beskrives nedenunder:

FLYERALARM Aps
(Havnegade 39, 1058 København K)

Telefon: +45 89 87 04 55, E-mail: info@flyeralarm.dk

Kontakt databeskyttelse: info@flyeralarm.dk

A. Informationer om databeskyttelse:

Vores virksomhed prioriterer overholdelsen af databeskyttelsesbestemmelserne højt. Nedenfor vil vi gerne forklare, hvordan vi indsamler og derefter behandler dine persondata:

1. Frivillig angivelse af personlige oplysninger:

Vi indsamler grundlæggende kun de persondata, der er nødvendige for at indgå kontrakten.

Det er frivilligt at angive bestemte data. Der er ingen negative konsekvenser ved ikke at angive disse data. Manglende angivelse af persondata kan i enkelte tilfælde dog komplicere eller forsinke den efterfølgende kommunikation.

2. Databehandling til opfyldelse af kontrakten:

Vi behandler de indsamlede data iht. art. 6, stk. 1 litra b i den generelle databeskyttelsesforordning med henblik på at opfylde kontrakten. Dette omfatter den tilhørende kundeservice.

Hvis det bliver nødvendigt videregiver vi persondata inden for FLYERALARM-virksomhederne og til de virksomheder, der er involveret i afviklingen af denne kontrakt, f.eks. kreditinstitutter til afvikling af betalinger, leverandører og leveringstjenester.

Vi gemmer de nødvendige data for at indgå kontrakten hos os og du kan til enhver tid få dem slettet, hvis du ønsker det. Dataene slettes ikke, hvis der stadig er udestående, som skal inddrives efter kontraktens ophør. I tilfælde af, at der findes lovpligtige lagringsperioder, bliver de berørte data arkiveret i denne periode.

3. Databehandling til beskyttelse af legitime interesser:

Revision og overensstemmelse:

I visse tilfælde behandler vi dine persondata med henblik på at gennemføre revisions- eller overensstemmelsesforanstaltninger. Dine persondata behandles i den forbindelse derfor delvist til optimering af virksomhedens interne processer.

Det kan forekomme, at eksterne tredjeparter til dette formål får adgang til dine persondata.

Behandlingen udføres på grundlag af art. 6, stk. 1, litra f i den generelle databeskyttelsesforordning og med henblik på at sikre lovligheden af databehandlingen og de processer, der gennemføres i FLYERALARM-selskaberne.

Webanalyse og cookies:

Derudover anvender vi såkaldte webanalyse-værktøjer og cookies for at få mere at vide om, hvordan vores websider bruges for at gøre dem mere brugervenlige, for at foretage målinger af rækkevidden og for at kunne lave markedsundersøgelser.

På denne måde får vi (statistiske) nøgletal om brugen af vores websted

Behandlingen udføres på grundlag af art. 6, stk. 1, litra f i den generelle databeskyttelsesforordning og med det formål at tilpasse vores tilbud, reklameartikler og reklamefremstød henvendt til de besøgende på webstedet og for således at kunne styrke vores position på langt sigt.

4. Databehandling på grundlag af samtykke:

Såfremt du har givet et særskilt samtykke til at blive informeret telefonisk eller via e-mail om FLYERALARM-virksomhedernes produkter og tjenester, udføres den pågældende behandling på grundlag af art. 6, stk. 1, litra a i den generelle databeskyttelsesforordning. Dit samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes, uden at det berører den hidtidige databehandlings lovlighed. Hvis samtykket tilbagekaldes, indstiller vi den relevante databehandling.

5. Databehandling til direkte markedsføring:

Vi behandler dine data med henblik på direkte markedsføring, i særdeles i forbindelse medforsendelse af vores reklamer via e-mail og til dels også med posten. Databehandlingen udføres på grundlag af art. 6, stk. 1, litra f i den generelle databeskyttelsesforordning og med det formål at informere dig om nye produkter og serviceydelser. Enhver kunde har ret til at gøre indsigelse mod denne behandling. Hvis der gøres brug af retten til indsigelse, resulterer det i, at databehandlingen, med direkte markedsføring som formål, ophører. Hvis data udelukkende lagres til direkte markedsføring, slettes de, efter at der er gjort indsigelse.

6. Datamodtager:

Vi videregiver kun dine data til tredjeparter (f.eks. til kreditinstitutter til afvikling af betalinger, til advokater til inddrivelse af udestående gæld, til udvalgte trykkeritjenester, til postvæsenet til levering af din bestilling), hvis der foreligger et samtykke til videregivelsen iht. databeskyttelseslovgivningen.

Vi kan også videresende dine data til eksterne serviceudbydere (f.eks. It-udbydere, virksomheder, der destruerer eller arkiverer data, trykkeritjenester), som udelukkende efter instruktioner hjælper os med databehandlingen i forbindelse med en ordrebehandling.

I forbindelse med en ordrebehandling videregiver vi til dels dine data til serviceudbydere i udlandet. Som en hensigtsmæssig garanti for, at dataoverførslen er lovlig, har vi indgået relevante ordrebehandlingsaftaler og så vidt nødvendigt EU-standardaftaler med ordrebehandlerne iht. art. 46, stk. 2, litra c i den generelle databeskyttelsesforordning.

Vi hverken sælger eller markedsfører dine persondata til tredjemand.

7. Behandling af data, der ikke direkte er blevet indsamlet om den registrerede:

Udover ovenstående databehandling behandler vi også kontaktdata, som vi ikke har indsamlet direkte fra den registrerede, og lagrer dem om nødvendigt til forhåndenværende datasæt.

Her drejer det sig om følgende tilfælde: FLYERALARM køber til dels datasæt af Ambition A/S, lagrer dem i egne systemer og bruger dem inden for lovgivningens grænser til reklameformål. Her drejer det sig ikke om persondata, men kun firmaadresser.

Derudover er der mulighed for, at en kunde, som afgiver en bestilling hos os, angiver dine adressedata, fordi en bestilling skal leveres til dig eller andre persondata, der skal behandles i forbindelse med trykordren. Vi behandler disse data for at afvikle bestillingen. Der er også mulighed for, at dine data angives som fakturamodtager.

8. Den registrerede persons rettigheder:

Du finder yderligere oplysninger om dine rettigheder som registreret person og om vores eksterne databeskyttelsesansvarlige i afsnit C i denne erklæring.

B. Databeskyttelseserklæring:

Vi er glade for dit besøg på vores websider. Nedenfor vil vi gerne informere dig om behandlingen af dine data. iht. art. 13 i den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR)

1. Lagring af IP-adressen:

Vi lagrer udelukkende den IP-adresse, der sendes fra din webbrowser til det tilsigtede formål i en periode på syv dage med henblik på at kunne finde frem til, begrænse og afhjælpe angreb på vores websteder. Når denne periode er udløbet, sletter eller anonymiserer vi IP-adressen. Retsgrundlaget er art. 6, stk. 1, litra f i den generelle databeskyttelsesforordning.

2. Brugsdata:

Når du besøger vores websteder, lagres der midlertidigt såkaldte brugsdata på vores webserver i form af en log til statistiske formål for at forbedre vores websteders kvalitet. Dette datasæt består af

 • den side som der blev anmodet om URL-adressen/filen fra,
 • URL-adressens/filens navn,
 • datoen og klokkeslættet for søgningen,
 • den overførte datamængde,
 • adgangsstatus (URL/fil overført, URL/fil ikke fundet),
 • beskrivelsen af den anvendte webbrowser-type,
 • computerens IP-adresse som der søges fra.

3. Dataoverførsel til tredjemand:

I forbindelse med en ordrebehandling videregiver vi iht. art. 28 i den generelle databeskyttelsesforordning (DSGVO) dine data til serviceudbydere, som hjælper og med driften af vores websteder og de dermed forbundne processer. Vores serviceudbydere handler udelukkende efter vores instruktioner og er kontraktligt forpligtet overfor os. Vi anvender følgende serviceudbydere: Serviceudbydere af hosting, webanalyse og nyhedsbreve.

Overførsel af data til tredjelande

I forbindelse med en ordrebehandling videregiver vi til dels dine data til serviceudbydere i udlandet. Som en hensigtsmæssig garanti for at dataoverførslen er lovlig, har vi indgået relevante ordrebehandlingsaftaler og om nødvendigt EU-standardaftaler med ordrebehandlerne iht. art. 46, stk. 2, litra c i den generelle databeskyttelsesforordning.

Med hensyn til Google Analytics (USA) sikres der et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau med deltagelsen i Privacy Shield-aftalen (art. 45, stk. 1 i den generelle databeskyttelsesforordning.

4. Cookies:

Vi bruger cookies på vores websteder. Cookies er små tekstfiler, der kan lagres og udlæses på din enhed. Man skelner mellem session cookies, som slettes igen, så snart du lukker din browser og permanente cookies, der gemmes ud over den enkelte session. Cookies kan indeholde data, der gør det muligt at genkende den anvendte enhed. I nogle tilfælde indeholder cookies også kun oplysninger om bestemte indstillinger, som ikke er personligt identificerbare.

På vores websteder bruger vi session cookies og permanente cookies. Behandlingen udføres på grundlag af art. 6, stk. 1, litra f i den generelle databeskyttelsesforordning (DSGVO) med henblik på at optimere eller muliggøre brugervenligheden og at tilpasse visningen af vores websted.

Du kan indstille din browser til at informere dig om placeringen af cookies. På denne måde bliver brugen af cookies gennemsigtig for dig. Du kan til enhver tid slette cookies ved hjælp af den relevante browserindstilling og forhindre, at der lagres nye cookies. Bemærk venligst, at vores websteder muligvis ikke vises optimalt, og at nogle funktioner ikke længere er teknisk tilgængelige.

5. Sporingsværktøjer:

Google Analytics:

For at kunne tilpasse vores websteds design efter behovet opretter vi pseudonyme brugsprofiler ved hjælp af Google Analytics Universal. Google Analytics Universal anvender cookies, der kan blive lagret på din enhed, og som kan udlæses af os. På denne måde er vi i stand til at genkende og tælle tilbagevendende besøgende. Databehandlingen udføres på grundlag af art. 6, stk. 1, litra f i den generelle databeskyttelsesforordning og for at vide, hvor ofte vores websteder besøges af forskellige brugere.

De oplysninger, der genereres af cookien om din brug af dette websted, overføres som regel til en Google-server i USA, hvor de lagres. Fordi vi har aktiveret IP-anonymisering på dette websted, bliver din IP-adresse dog først forkortet af Google inden for EU's medlemslande. Den fulde IP-adresse vil kun i undtagelsestilfælde blive overført til en Google-server i USA og først blive forkortet der (der er med Googles deltagelse i Privacy Shield sikret et passende databeskyttelsesniveau iht. art. 45, stk. 1 i den generelle databeskyttelsesforordning (DSGVO)). Derudover har vi indgået en aftale om ordrebehandling med Google Inc. (USA) iht. art. 28 i den generelle databeskyttelsesforordning. Google må følgelig udelukkende bruge alle informationer til det tilsigtede formål for at analysere brugen af vores websted for os og for at udarbejde rapporter over webstedsaktiviteterne.

Vi bruger derudover sporinger på tværs af enheder med Google Analytics Universal. Til dette formål vil du blive tildelt en UserID, når du indtaster dine login-data. Hvis du på et senere tidspunkt logger på din kundekonto med dine data fra en anden mobilenhed, tildeles det samme UserID igen. Det er dog ikke muligt at tildele dit UserIDs ordinære data. De brugsprofiler, der er dannet af Google Analytics Universal, kan heller ikke tildeles et bestemt ID.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at Google Analytics Universal behandler dine persondata. Brug en af følgende muligheder til dette:

 1. Du kan forhindre lagring af cookies ved hjælp af en indstilling af din browsersoftware. Bemærk venligst, at hvis du gør dette, kan du muligvis ikke bruge alle funktioner på dette websted i deres fulde omfang.
 2. Derudover kan du forhindre, at de data, der genereres af cookien og at data, som relaterer til din brug af webstedet (inkl. din IP-adresse) registreres af Google, og at disse data behandles af Google ved at downloade og installere det browser-plugin, som du finder på følgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=da).
 3. Du kan desuden forhindre Google Analytics' registrering ved at klikke på følgende link. Der lagres en opt-out-cookie, der permanent forhindrer en fremtidig registrering af dine data, når du besøger dette websted:

Klik her for at gøre indsigelse mod at Google Analytics behandler dine data.

Bemærk, at Google Analytics (Universal) på dette websted er blevet udvidet med koden "gat._anonymizeIp ();" for at sikre en anonymiseret registrering af IP-adresser (såkaldt IP-masking).

Google Tag Manager:

Vi bruger "Google Tag Manager" til at implementere Google Analytics (Universal) hos. Google Tag Manager er også et produkt fra Google, som gør det muligt for os at administrere webstedstags via en brugergrænseflade. Tag Manager er et domæne uden cookier og indsamler ikke persondata. Værktøjet sørger for udløsningen af andre tags, som under visse omstændigheder kan indsamle data. Google Tag Manager har ikke adgang til disse data. Hvis der er blevet foretaget en deaktivering på domæne- eller cookieniveau, bibeholdes den for alle tracking-tags, som blev implementeret med Google Tag Manager.

Google-signaler

På dette websted anvender vi webanalysetjenesten Google-signaler som følge af vores legitime interesse (interesse i analysen, optimering og økonomisk drift af vores onlinetilbud iht. artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR (databeskyttelsesforordningen)). Google-signaler er en udvidelse af Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Ireland Limited (”Google”).

Takket være Cross Device Tracking er det muligt at følge websidebesøg via forskellige enheder når brugeren logger ind på en Google tjeneste. Google bruger i den forbindelse brugerens oplysninger som denne har aktiveret i Googles kontoindstillinger under optionen ”personaliseret reklame” til at udfærdige rapporter, som Google så giver os. Rapporterne indeholder brugertal på tværs af de anvendte elektroniske enheder samt en oversigt over forskellige brugergrupper.

Vi bruger Google-signaler med aktiveret IP-anonymisering. Det betyder, at brugerens IP-adresse bliver forkortet i EU´s medlemslande og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Forkortelsen medfører anonymisering. Det betyder, at det ikke er muligt at føre brugeroplysningerne tilbage til den enkelte bruger. Vi modtager dermed udelukkende anonymiserede statiske oplysninger. Vi bruger på ingen måde informationerne til at udarbejde en personlig profil. Det er muligt, at Google selv indsamler personoplysninger. Det har vi dog ingen indflydelse på. Du finder nærmere information på Googles side om databeskyttelse: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=da

Du kan til enhver tid gøre indsigelser mod indsamling af oplysninger med Google-signaler ved at deaktivere ”personaliseret reklame” i din Google-konto: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=da

6. Social media plugins:

Af hensyn til databeskyttelsen integrerer vi ingen sociale plugins direkte på vores websted. Når du besøger vores sider, overføres der derfor ingen data til social media-tjenester som Facebook, Twitter, XING eller Google+. Tredjemand kan således ikke danne en profil.

7. Forklaring af sikkerhedsforanstaltninger:

Datasikkerhed

Vi træffer tekniske og organisatoriske foranstaltninger for så vidt muligt at beskytte dine data mod uønsket adgang til dem. Vi bruger en krypteringsmetode på vores websted. Dine oplysninger overføres fra din computer til vores server og omvendt via internettet ved hjælp af en TLS-kryptering. Du kan genkende dette ved, at lås-symbolet i din browsers statuslinje er låst, og ved at adresselinjen starter med https: //.

8. Nyhedsbrev:

På vores websted giver vi dig mulighed for at tilmelde dig til vores nyhedsbrev. Hvis du har givet os dit særskilte samtykke til, at vi informerer dig om FLYERALARMs produkter og serviceydelser via e-mail, udføres behandlingen på grundlag af art. 6, stk. 1, litra a i den generelle databeskyttelsesforordning. Denne tjeneste henvender sig udelukkende til brugere, der er fyldt 16 år. Vi bruger Google Analytics i vores nyhedsbrev (jf. punkt 5.)

Derudover bruger vi link- og opening tracking. På denne måde fortæller en transparent gif os, om et nyhedsbrev er blevet åbnet af en registreret person. Derudover registrerer vi, om modtagerne klikker på udvalgte flader i nyhedsbrevet. Til dette formål overføres kundens UserID, de links der er klikket på og nyhedsbrevets id krypteret. Efterfølgende bliver disse data lagret og behandlet af serviceudbyderen Selligent. Dette er dog også kun tilladt med samtykke. Dit samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes, uden at det berører den hidtidige databehandlings lovlighed. Hvis samtykket tilbagekaldes, indstiller vi den relevante databehandling.

Hvis du fremover ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan du til enhver tid afmelde det ved f.eks. at sende en e-mail til info@flyeralarm.dk eller ved at klikke på linket til afmelding af nyhedsbrevet, som du finder i hver nyhedsbrev e-mail.

9. Kundekonto:

Hvis du ønsker at bestille hos os, skal du først registrere dig. Vi indsamler følgende data: E-mail adresse, adgangskode, tiltaleform, navn, adresse og telefonnummer på grundlag af art. 6, stk. 1, litra b i den generelle databeskyttelsesforordning. Data som du sender til os i forbindelse med registreringen eller dine forespørgsler, bruger vi til at opfylde kontrakten. Dette omfatter også den tilhørende kundeservice. Disse oplysninger kan altid slettes efter ønske. Dataene slettes ikke, hvis der stadig er udestående, som skal inddrives efter kontraktens ophør. I tilfælde af, at der findes lovpligtige opbevaringsperioder, bliver de berørte data arkiveret i denne periode.

10. Kontaktformular:

Du har mulighed for at kontakte os via en webformular. For at du kan bruge vores kontaktformular, skal vi bruge din e-mail adresse. Du kan angive yderligere oplysninger, men det er ikke obligatorisk.

Ved at sende webformularen erklærer du dig indforstået med, at de data du har angivet bliver registreret og lagret elektronisk. Retsgrundlaget for behandlingen er art. 6, stk. 1, litra a i den generelle databeskyttelsesforordning. Vi bruger udelukkende dine data til at behandle din forespørgsel. Dit samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes, f.eks. via e-mail til: info@flyeralarm.dk.

11. Netbutik:

Vi lagrer og anvender udelukkende dine persondata, som du iht. art. 6, stk. 1, litra b i den generelle databeskyttelsesforordning overfører til os i løbet af en bestilling med det formål at afvikle dine bestillinger. Din e-mail adresse bruger vi til at informere dig om din bestillings status.

a. Betalingsmåder via serviceudbydere

Ingenico Payment Services GmbH

Vi afvikler følgende betalingsmåder via vores serviceudbyder Ingenicos værktøj Ogone:

 • PayPal
 • Dankort
PAYONE GmbH

Følgende betalingsmetoder bliver afviklet via vores samarbejdspartner PAYONE:

 • Betaling med kreditkort

Følgende data overføres fra FLYERALARM til den pågældende serviceudbyder for at afvikle din betaling:

 • Ordrenummer
 • Oplysninger om bestillingen
 • Den valgte betalingsmetode
 • Ordregiverens efternavn og fornavn
 • Fakturaadresse
 • Leveringsadresse

Behandlingen med betalingsudbyderen foretages af Ingenico Payment Services GmbH eller i dette tilfælde PAYONE GmbH. Du kan læse mere omkring databeskyttelse hos Ingenico her: https://www.easycash.de/de/unternehmen/aktuelles/datenschutz-bei-easycash.html og hos PAYONE her: https://www.payone.com/DE-de/dsgvo.

Serviceudbyderne informerer udelukkende FLYERALARM om, hvorvidt den valgte betalingsmåde er blevet accepteret eller ej.

b. Forudbetaling

Hvis du vælger denne betalingsmåde i vores netbutik, indsamler vi ingen persondata om dig udover de oplysninger, der er nødvendige i forbindelse med din bestilling.

12. Chat:

Userlike: På dette websted anvendes der en live-chat-software med teknologier fra Userlike UG (http://www.userlike.com). Userlike anvender cookies, der lagres på din computer og som giver mulighed for personlig underholdning i form af en chat med dig i realtid på webstedet. Hvis du beslutter dig for at bruge Userlike, indsamler, behandler og lagrer Userlike chatforløbet inkl. sidehistorikken på webstedet og lagrer det/den i Tyskland. Oplysninger, der relaterer til placeringen, indsamles også via din IP-adresse. En sammenkobling af de indsamlede data med eventuelle registreringsdata sker kun, hvis du frivilligt informerer os om dette, f.eks. i forbindelse med kommunikation i live chat. Det samme gælder for dine andre persondata. Du finder detaljerede oplysninger om Userlikes behandling af dine data og om dine rettigheder og indstillingsmuligheder til beskyttelse af dine persondata i Userlikes privatlivspolitik på http://www.userlike.de/privacy_policy.

13. Om databeskyttelse på de sociale medier:

FLYERALARM gør brug af de "sociale medier". For så vidt vi har kontrol over behandlingen af dine data, sikrer vi, at de gældende databeskyttelsesbestemmelser overholdes. Nedenfor finder du de vigtigste informationer om databeskyttelseslovgivningen i forbindelse med vores sider på de sociale medier.

a. Den driftsansvarliges navn og adresse:

Ansvarlig for virksomhedens tilstedeværelse i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) og andre databeskyttelsesbestemmelser er udover FLYERALARM:

 • Facebook
  (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland)
 • Instagram
  (Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland)
 • Pinterest
  (Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland
 • YouTube
  (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland)
 • Twitter
  (Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irland)
 • Xing
  (XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamborg, Tyskland)
 • LinkedIn
  (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland)

Vi gør opmærksom på, at du bruger de ovenfor anførte platforme og funktioner på eget ansvar. Det gælder især brug af interaktive funktioner (f.eks. kommentarer, deling, bedømmelse).

Vi gør også opmærksom på, at dine data kan blive behandlet udenfor EU. Vi gør opmærksom på, at amerikanske udbydere, der er certificeret iht. "Privacy Shield", er forpligtet til at overholde EU´s databeskyttelsesstandarder.

b. Formål og retsgrundlag:

Vi vedligeholder selv fansiderne for at kommunikere med de besøgende på disse sider og for at informere dem om vores tilbud.

Derudover indsamler vi data til statistiske formål for at kunne videreudvikle og optimere indholdet og gøre vores tilbud endnu mere attraktivt. De data, der er nødvendige til dette formål (f.eks. det samlede antal sidevisninger, sideaktiviteter og data, der stilles til rådighed af de besøgende, interaktioner), behandles og stilles til rådighed af de sociale netværker. Vi har ingen indflydelse på genereringen og visningen.

Derudover behandles dine persondata af de sociale mediers udbydere, men også af FLYERALARM, til markedsforsknings- og reklameformål. Det er således muligt, at der oprettes brugerprofiler på baggrund af f.eks. din brugeradfærd og de dermed forbundne interesser. Derfor kan der bl. a. blive vist reklameannoncer i og udenfor platformen, der formodentlig interesserer dig. Til dette formål lagres der som regel cookies på din computer. Uafhængigt deraf kan der også blive lagret data i dine brugerprofiler, der ikke indsamles direkte på dit terminaludstyr. Lagring og analyse sker også på tværs af enheder. Dette gælder især, men ikke udelukkende, hvis du er registreret som medlem og er logget på de pågældende platforme.

FLYERALARM behandler dine persondata på grundlag af vores legitime interesse i effektiv information og kommunikation iht. art. 6, stk. 1, første punktum, litra f. i den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR).

Hvis du bliver bedt om dit samtykke til databehandlingen, dvs. hvis du erklærer dit samtykke ved at trykke på en knap eller lignende (opt-in), er retsgrundlaget for behandlingen art. 6, stk. 1, første punktum, litra a., art. 7 i den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR).

c. Dine rettigheder / mulighed for at gøre indsigelse:

Hvis du er medlem at et socialt netværk og ikke ønsker, at netværket indsamler data om dig igennem vores sider og forbinder dem med de medlemsdata, du har gemt hos det pågældende netværk, skal du

 • logge af det pågældende netværk, før du besøger vores fanside
 • slette de cookies, der findes på enheden og
 • afslutte og genstarte din browser.

Når du logger på igen, genkender netværket dig dog igen som en bestemt bruger.

For at få en detaljeret visning af de pågældende behandlinger og mulighederne for at gøre indsigelse (opt-out), henviser vi til de links, der er angivet nedenfor:

Du har følgende rettigheder med hensyn til behandlingen af dine persondata: Ret til indsigt, ret til berigtigelse, ret til sletning, ret til begrænsning af behandlingen, ret til at gøre indsigelse, ret til dataportabilitet, ret til at klage over ulovlig behandling af dine persondata hos den kompetente databeskyttelsesmyndighed.

Da FLYERALARM ikke har fuldstændig adgang til dine persondata, bør du for at gøre dine rettigheder gældende kontakte de sociale mediers udbydere direkte, fordi de har adgang til deres brugeres persondata og kan træffe passende foranstaltninger og give oplysninger.

Hvis du alligevel har brug for hjælp, vil vi selvfølgelig forsøge at hjælpe dig. Kontakt datenschutz@flyeralarm.de

d. Yderligere oplysninger:

Hvis du ønsker at offentliggøre billeder, tekst, planer, videoer, musik osv. på vores side, så bør du vide, at du dermed muligvis overdrager samtlige brugsrettigheder til netværket, hvilket i sidste ende kan få juridiske konsekvenser for dig, hvis du ikke selv er ophavsmand eller rettighedshaver.

C. Dine rettigheder som registreret person / kontakt databeskyttelsesansvarlig:

I forbindelse med behandlingen af dine persondata giver den generelle databeskyttelsesforordning dig som registreret person bestemte rettigheder:

1. Ret til indsigt (art. 15 i den generelle databeskyttelsesforordning:

Du har ret til at forlange en bekræftelse af, om der behandles persondata, der vedrører dig. I givet fald har du ret til indsigt i disse persondata og til de oplysninger, som er beskrevet enkeltvist i art. 15 i den generelle databeskyttelsesforordning.

2. Ret til berigtigelse og sletning (art. 16 og 17 i den generelle databeskyttelsesforordning):

Du har ret til at forlange en omgående berigtigelse af ukorrekte persondata, der vedrører dig, og evt. at få kompletteret ufuldstændige persondata.

Derudover har du ret til at forlange, at persondata, der vedrører dig, omgående bliver slettet, såfremt der er en af årsagerne, som er beskrevet enkeltvis i art. 17 i den generelle databeskyttelsesforordning dertil, f.eks. hvis dataene ikke længere skal bruges til de påtænkte formål.

3. Ret til begrænsning af behandlingen (art. 18 i den generelle databeskyttelsesforordning:

Du har ret til at forlange, at behandlingen begrænses, hvis der er en af de forudsætninger, der er angivet i art. 18 i den generelle databeskyttelsesforordning for dette, f.eks. hvis du har gjort indsigelse mod behandlingen, så længe en eventuel kontrol varer.

4. Ret til dataportabilitet (art. 20 i den generelle databeskyttelsesforordning:

I særlige tilfælde, som er beskrevet enkeltvist i art. 20 i den generelle databeskyttelsesforordning, har du ret til at modtage de pågældende persondata, der vedrører dig, i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format eller at forlange at disse data overføres til tredjemand.

5. Ret til at gøre indsigelse (art. 21 i den generelle databeskyttelsesforordning):

Hvis der indsamles data iht. art. 6, stk. 1, litra f (databehandling til beskyttelse af legitime interesser), har du af årsager, der vedrører din særlige situation til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen. Vi ophører med at behandle persondataene, medmindre der kan påvises vægtige legitime grunde til behandlingen, der tilsidesætter den registrerede persons interesser, rettigheder og friheder, eller hvis behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

6. Henvisning til retten til at gøre indsigelse mod direkte markedsføringshenvendelser:

Vi behandler dine data med henblik på direkte markedsføring. Du har ret til at gøre indsigelse mod denne behandling. Hvis du gør brug af denne ret til indsigelse, resulterer det i, at databehandlingen med direkte markedsføring som formål ophører.

Send venligst så vidt muligt din dermed forbundne begæring (1.-6.) til: info@flyeralarm.dk.

7. Ret til at klage til en tilsynsmyndighed:

Du har iht. art. 77 i den generelle databeskyttelsesforordning (DSGVO) ret til at klage til en tilsynsmyndighed, hvis du mener, at behandlingen af data, der vedrører dig, er i strid med databeskyttelsesbestemmelserne. Retten til at klage kan især gøres gældende hos en tilsynsmyndighed i det medlemsland, hvor du bor, hvor din arbejdsplads befinder sig eller det sted, hvor den formodede overtrædelse har fundet sted. I Danmark er den kompetente tilsynsmyndighed:

Datatilsynet Borgergade 28, 5 1300 København K Tlf. +45 33 1932 00 Fax +45 33 19 32 18 e-mail: dt@datatilsynet.dk Websted: http://www.datatilsynet.dk/

Opdateret: 31.10.2018