+45 89 870 455 Mandag til fredag Kl. 9:00 til 17:00 Gratis forsendelse Overnight levering

Oplysninger om databeskyttelse i henhold til §13, §14 og §21 i databeskyttelsesforordningen

Ansvarlig:

FLYERALARM ApS er ansvarlig for dataindsamling og -behandling.

Frivillig angivelse af personlige oplysninger:

Vi indsamler grundlæggende kun de personoplysninger, som kræves for at indgå kontrakten.

Angivelsen af bestemte data er frivillig. Der er ingen negative konsekvenser ved ikke at angive disse oplysninger. Manglende angivelse af personlige oplysninger, kan i enkelte tilfælde dog komplicere eller forsinke den efterfølgende kommunikation.

Databehandling for opfyldelse af kontrakten:

Vi behandler de indsamlede data iht. § 6 stk 1 lit b databeskyttelsesforordningen med henblik på at opfylde kontrakten. Dette omfatter den tilhørende kundeservice.

Om nødvendigt vil personoplysninger blive delt inden for FLYERALARM-virksomhederne og de virksomheder, der er involveret i udførelsen af denne kontrakt, som f.eks. leverandører, leveringstjenester og kreditinstitutter i forhold til betaling.

Oplysningerne som kræves for at opfylde kontrakten, gemmes af os som en kundekonto og kan slettes når som helst efter ønske. De pågældende data bliver ikke slettet såfremt der efter aftalens udløb er et udestående som skal betales. I tilfælde af at loven foreskriver retslige opbevaringsperioder, bliver de berørte data arkiveret i denne periode.

Databehandling til beskyttelse af berettigede interesser

I visse tilfælde behandler vi dine personlige data med henblik på at gennemføre revision eller compliance-foranstaltninger. Dine personlige data behandles derfor delvist i denne sammenhæng med det formål at optimere interne processer i virksomheden. Der er mulighed for, at eksterne tredjeparter, til dette formål får adgang til dine personlige oplysninger.

Behandlingsaktiviteten er baseret på § 6 stk. 1 lit. f databeskyttelsesforordningen og med henblik på at sikre lovligheden af databehandlingen og de processer, der udføres inden for FLYERALARM-firmaerne.

Databehandling baseret på samtykke:

Såfremt du har givet et separat samtykke til at blive informeret telefonisk eller via e-mail om produkter og tjenester fra FLYERALARM-virksomheden, vil en tilsvarende behandling blive gennemført på grundlag af § 6 stk. 1 lit. en databeskyttelsesforordningen Dit samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes, uden at det berører den hidtidige databehandlings lovlighed. Hvis samtykket tilbagekaldes, indstiller vi den relevante databehandling.

Databehandling til direkte markedsføring:

Vi behandler dine data med henblik på direkte markedsføring, især til afsendelse af vores reklamer via e-mail samt til dels også via post. Databehandlingen sker på grundlag af § 6 stk. 1 lit. f databeskyttelsesforordningen og med det formål, at informere dig om nye produkter og serviceydelser. Enhver kunde har ret til at gøre indsigelse mod denne behandling, hvis udøvelsen resulterer i ophør af databehandling til direkte markedsføring. Hvis data udelukkende anvendes til direkte markedsføring, slettes de efter at der er gjort indsigelse.

Datamodtager:

Vi overgiver kun dine data til en tredjepart (f.eks. til kreditindistutter til afvikling af betaling, til advokater til inddrivelse af udestående gæld, til udvalgte trykkeritjenester, til postvæsen til levering af din ordrer) forudsat at vi har samtykke til dette (f.eks. i henhold til ovennævnte lovgivning).

Dine data kan også videresendes af os til eksterne serviceudbydere (f.eks. It-udbydere, virksomheder, der destruerer eller arkiverer data, trykkeritjenester), som understøtter os i databehandling inden for de strenge rammer af ordrebehandlingen.

I nogle tilfælde overfører vi dine data som led i ordrebehandling til tjenesteudbydere i udlandet. Som en passende garanti for lovligheden af dataoverførslen har vi tilsvarende ordrebehandlingskontrakter og såvidt det kræves EU-standardkontrakter i henhold til § 46 stk. 2 lit. c databeskyttelsesforordningen med dem som behandler ordrerne.

Vi hverken sælger eller markedsfører dine personlige oplysninger til en tredjepart.

Håndtering af data, der ikke er indsamlet direkte fra den pågældende person

Udover ovenstående databehandling behandler vi også kontaktdata, som vi ikke har indsamlet direkte fra den registrerede, og tilføjer dem om nødvendigt til eksisterende dataposter.

Derudover er der mulighed for, at en kunde, der bestiller hos os, angiver dine adressedata, da en ordre skal leveres til dig eller andre personlige oplysninger, der skal behandles i forbindelse med udskriftsjobbet. Vi behandler disse data for at udføre bestillingen. Derudover er der muligheden for at dine data angives som regningsmodtager.

Indsigelsesret i henhold til artikel 21 databeskyttelsesforordningen

Bliver data indsamlet baseret på § 6 stk. 1 lit. (databehandling til beskyttelse af berettigede interesser), har den berørte person til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod databehandlingen, af grunde som følge af personens særlige situation.

Vi vil derefter ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre der foreligger legitime grunde til behandlingen, der overstiger den registrerede persons interesser, rettigheder og friheder, eller hvis behandlingen er med til at håndhæve, forfølge eller forsvare juridiske krav. Indgiv venligst indsigelsen til: databeskyttelse@flyeralarm.dk

Indsigelse mod direkte markedsføring

Vi behandler dine data med henblik på direkte markedsføring. Du har ret til at gøre indsigelse mod denne behandling, hvis udøvelsen resulterer i ophør af databehandling til direkte markedsføring. Indgiv venligst indsigelsen til: databeskyttelse@flyeralarm.dk

Den berørte persons rettigheder:

Berørte personer har ret til informationer fra den som er ansvarlig for deres personoplysninger, samt til korrektion af forkerte data eller at data slettes, hvis der forelægger en af de nævnte grunde fra art 17 i databeskyttelsesforordningen, hvis dataene ikke længere er nødvendige for de tilstræbte formål. Der er også ret til at begrænse databehandlingen, hvis en af betingelserne i artikel 18 i databeskyttelsesforordningen foreligger og i tilfælde af § 20 databeskyttelsesforordningen, retten til dataoverførbarhed. Indsamles data baseret på § 6 stk. 1 lit. e (databehandling for den officielle udførelse af opgaven eller til beskyttelse af almen interesse) eller lit. f (databehandling til beskyttelse af berettigede interesser), har den berørte person til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod databehandlingen, af grunde som følge af personens særlige situation. Vi vil derefter ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre der foreligger legitime grunde til behandlingen, der overstiger den registrerede persons interesser, rettigheder og friheder, eller hvis behandlingen er med til at håndhæve, forfølge eller forsvare juridiske krav.

Ret til at klage til en tilsynsmyndighed:

Hvert registreret person har ret til at klage til en tilsynsmyndighed, hvis personen finder, at behandlingen af data vedrørende personen, er i modstrid med databeskyttelsesbestemmelserne. Klageretten kan især gøres gældende hos en tilsynsmyndighed i den pågældende persons medlemsland eller der hvor den påståede overtrædelse skulle have fundet sted. I Danmark er den førende tilsynsmyndighed:

Datatilsynet Borgergade 28, 5 1300 København K Tlf. +45 33 1932 00 Fax +45 33 19 32 18 e-mail: dt@datatilsynet.dk hjemmeside: http://www.datatilsynet.dk/