Kære kunder, vi bruger Cookies på vores website for a sikre at det fungerer efter hensigten. Ved at benytte websitet, accepterer du vores brug af Cookies. Find ud mere

ok
Overnight
Gratis forsendelse

Bæredygtigt skovbrug

FSC™/PEFC™certificering

Certificerede papirer fra bæredygtigt skovbrug hos FLYERALARM

Forests ®
For all
Forever


Officielt FSC slogan

Skove anses for at være jordens mest produktive økosystemer. De dækker en tredjedel af vores planets landområde. Det stigende behov for naturlige råstoffer medfører dog en mindskelse af skovarealer og tab af værdifulde skovfunktioner.

Derfor binder skovcertificeringen virksomheder til forvaltningsreglerne, der modvirker disse følger. Det er en effektiv markedsøkonomisk metode til fremme af princippet om bæredygtighed for forvaltning af skove iht. sociale, økonomiske og økologiske standarder. Eftersom næsten hvert andet fældet træ bliver forarbejdet til papir, har papirindustrien et særligt ansvar.

Udover certificeringen af skove tilbyder FSC og PEFC også en produktkædecertificering til virksomheder. Det vedrører skovprodukternes transport- og forarbejdningsrute. Produktcertificeringen garanterer fuld sporing af produkterne til deres oprindelse. Hos FLYERALARM har du mulighed for at bruge certificerede papirer fra bæredygtigt forvaltede skove til dine produkter og dermed yde et aktivt bidrag til ressourceeffektiv behandling af skove.

Hvad har du ud af det som kunde?

Bæredygtighed og miljøbevidsthed er vigtigere end nogensinde. Økologisk trykkeri – i dag omfatter det tilbuddet om CO₂-neutralt tryk og anvendelse af genbrugspapir eller materialer med et FSC-certifikat eller et PEFC-certifikat.

Hvis det der ud over er vigtigt for dig at anvende papir, der er fremstillet på en ansvarlig måde, får du ved anvendelse af FSC- og PEFC-certificerede materialer miljøvenlige alternativer til konventionelt trykte produkter. Derudover garanterer både PEFC- og FSC-seglet fair betingelser for arbejdstagerne og en skånsom omgang med den lokale flora og fauna. Du støtter dermed aktivt bevarelsen af vores miljø, også for kommende generationer.

Fugl

FSC™ – Forest Stewardship Council™

FSC er en uafhængig nonprofit organisation, der ved hjælp af dens certificeringsysstem forfølger målet om en miljøvenlig, økologisk tilpasset, socialt ansvarlig og økonomisk bæredygtig forvaltning af skove i hele verden. Den ikke-statslige organisation blev på initiativ af miljøorganisationer, økonomiske selskaber og fagforeninger grundlagt i 1993 som følge af miljøtopmødet i Rio de Janeiro og var det første certificeringssystem for bæredygtigt skovbrug. Mere end 200 millioner hektar skov i hele verden er certificeret iht. FSC-standarden. Du kan kontrollere vores certifikats gyldighed i FSC-databasen.

PEFC™ – Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes™

PEFC er en international og uafhængig ikke-statslig miljøorganisation. Den fremmer et socialt acceptabelt, økonomisk holdbart og bæredygtigt skovbrug uden gevinst for øje. Grundlæggelsen i 1999 blev iværksat af europæiske skovejere og skovfogeder. Udover skovejere deltager miljøorganisationer og sociale organisationer på internationalt, nationalt og regionalt plan. PEFC anses som verdens største paraplyorganisation for nationale skov certificeringssystemer. Over 300 millioner hektar skovareal i hele verden er PEFC-certificeret. Du kan kontrollere vores certifikats gyldighed i PEFC-databasen.