Sammen for klimaet

Miljøansvarlighed hos FLYERALARM

Din indsats gør det muligt

Vi som virksomhed har sat os dét mål, at handle bæredygtigt og miljømæssigt forsvarligt. Vi er bevidste om, at det er en stor udfordring for os som onlinetrykkeri. På trods af vores meget effektive produktionsprocesser, så er det ikke muligt at producere vores produkter helt uden CO2- udledning. Derfor tilbyder vi vores kunder, at kompensere for dén mængde CO2, der er blevet udledt under produktionen. Siden maj 2010 har man kunne vælge ”klimaneutral tryk” ved bestilling af en lang række produkter. Kunderne betaler et ekstra beløb for deres produkt, som så investeres igen i et certificeret klimaprojekt Takket være kundernes indsats, så har vi kunne kompensere for 100.000 tons drivhusgasser – vores fælles bidrag til klimabeskyttelsen!

100.000 tons CO2

= ca. 13.900 gange
jorden rundt
Den kompenserede mængde svarer til CO2-udledning
af at køre mere end 550 mio. kilomenter i bilen.
Bil kører jorden rundt
Træ

100.000 tons CO2

= ca. 800.000 milliarder
træer per år
Dette antal træer kan dække 1.100 fodboldbaner.

100.000 tons CO2

= ca. 51 milliarder
liter
Den tilsvarende volumen kan fylde omkring
340 mio. badekar.
Mælkekande

Klimaprojekter i Ghana, Mali, Taiwan eller New Zealand

Vi støtter disse projekter

FLYERALARM sætter fokus på „Gold Standard“-klimaprojekter med vores samarbejdspartnere ARKTIK. De valgte, certificerede klimaprojekter sætter fokus på både økologi og den lokale befolkning.

igangværene projekt

afsluttede projekter

Ghana: Effektive komfurer (igangværende projekt)

I Ghana produceres og uddeles effektive komfurer, som bruger markant mindre brændsel end de almindelige kulovne eller åbne bål. På den måde udledes mindre kuldioxid, skovrydning reduceres og lokalsamfundet styrkes. Derudover er komfurerne til fordel for sundheden af den lokale befolkning, pga. mindre røg og gasser og en renere luft. Flere informationer om projektet finder du her: Klimaprojekt Ghana

Mali: Effektive komfurer (afsluttet projekt)

I Mali produceres og uddeles effektive komfurer, som bruger markant mindre brændsel end de almindelige kulovne eller åbne bål. På den måde udledes mindre kuldioxid, skovrydning reduceres og lokalsamfundet styrkes. Derudover er komfurerne til fordel for sundheden af den lokale befolkning, pga. mindre røg og gasser og en renere luft.

Taiwan: Ren energi af vindkraft (afsluttet projekt)

I Taiwan bygges nye vindkraftanlæg i kystregionerne – et vigtigt skridt på vejen fra energikilder som kul, gas eller vand, hen til mere bæredygtig energi. CO2-emissionen bliver reduceret betydeligt, afhængigheden af import af energi mindskes og nye arbejdspladser bliver skabt.

New Zealand: Ren energi af vindkraft (afsluttet projekt)

I New Zealand bygges nye vindkraftanlæg i kystregionerne – et vigtigt skridt på vejen fra de energikilder som kul, gas eller vand, hen til mere bæredygtig energi. CO2-emissionen bliver reduceret betydeligt, afhængigheden af import af energi mindskes og nye arbejdspladser bliver skabt.

FAQs omkring miljøansvarlighed hos FLYERALARM

 • Hvad betyder “klimaneutralt tryk“?

  Ved fremstillingen af en tryksag opstår en vis mængde drivhusgasser – mest af alt CO2. Selv om vi benytter os af det ressourcebesparende puljetryk, så er det også tilfældet hos os. Men med valgmuligheden “klimaneutralt tryk“ tilbyder vi en måde, at udligne den udledte mængde CO2på. Hvordan virker det? Hvis du vælger “klimaneutralt tryk” ved din bestilling, betaler du et ekstra beløb, som vi så investerer i et certificeret klimaprojekt.

  Informationsblad

  Flere informationer omkring klimaneutralt tryk

 • Hvordan kan FLYERALARM vide, hvor meget CO2 udledes ved fremstillingen af en tryksag?

  For mange produkter, som bliver trykt i offset, har FLYERALARM, på grundlag af videnskabeligt anerkendte processer og i overensstemmelse med den tyske brancheorganisation Bundesverband Druck & Medien beregnet tilsvarende CO2-værdier. Disse værdier tager højde for bl.a. materialer, levering til og fra trykkerierne, brug af maskiner, transporten af medarbejderne til arbejdspladsen og energiforbruget af bygningen.

 • Hvordan kan jeg få trykt mine produkter CO2-neutralt?

  Valgmuligheden “klimaneutralt tryk“ kan tilvælges ved mange offset-produkter, såsom flyers, visitkort eller plakater, helt nemt, med et enkelt klik. Her vil du også kunne se, hvor højt din CO2 udligning er og hvor meget mængden af udledt CO2 under produktionen af din tryksag udgør.

 • Hvad er fordelen for mig og mit firma?

  Hvis du beslutter dig for at vælge klimaneutralt tryk, så er du med til at forbedre jeres eget klimaaftryk, samtidig med, at du giver udtryk for, hvor vigtigt det er, at tage klart standpunkt mht. miljøansvarlig adfærd. Derfor stiller vi logoet “CO2-neutralt“ til rådighed for dig, direkte efter du har lagt bestillingen. Dette logo kan du så placere på din trykfil (dit design til tryksagen).

Altid up to date med FLYERALARM nyhedsbrevet

 • Produktnyheder

  I nyhedsbrevet finder du alle highlights – i en god, komprimeret oversigt.

 • Aktuelle nyheder

  Nye funktioner i webshoppen eller produkter: Du læser som den første om dette.

 • Prisfordele

  Gode rabatter, konkurrencer og eksklusive gavekort til dig.

 • Events & messer

  Eksklusive invitationer til FLYERALARMs after-work-events eller messer.


Tryk klimaneutralt – vores fælles ansvar for miljøet

Miljøet er vigtigt for os hos FLYERALARM! Derfor har vi gjort os til opgaven, at tage et miljørigtigt ansvar. Som onlinetrykkeri er det en stor udfordring at producere på en bæredygtig måde. Selvfølgelig har vi ikke muligheden for at fremstille vores produkter helt uden CO2-udledning. Men vi har udviklet en måde, hvor vi kan udligne de udledte CO2-mængder på – med ”klimaneutralt tryk”.

Bæredygtigt tryk – sådan fungerer CO2-kompenseringen hos FLYERALARM

Som miljøvenligt trykkeri står reduceringen af CO2-emissionen øverst på dagsordenen, hvor det er muligt. Et yderligere skridt for at tage mere ansvar overfor miljøet, er CO2-kompensering. Du som kunde kan være med til at støtte os i det.

Siden maj 2010 har vi ved mange produkter i offset-tryk, såsom flyers, visitkort eller plakater, tilføjet muligheden for ”klimaneutralt tryk“. Hvis du tilvælger dette under bestillingsprocessen, så betaler du et ekstra beløb, som vi så investerer 1:1 uden evtl. gebyrer i et certificeret klimaprojekt.

Hvordan lander vi på beløbet? Først så udregner vi mængden af CO2, som genereres under produktionen. Dette indeholder bl.a. materialer, levering til og fra trykkerierne, brug af maskiner, transporten af medarbejderne til arbejdspladsen og energiforbruget i bygningen. Ud fra disse beregninger og oplaget har vi resultatet af en konkret CO2-mængde til en specifik tryksag.

Takket være din hjælp med CO2-udligning, så kan vi opnå bæredygtige produktionsprocesser: Takket være kundernes indsats, så har vi kunne kompensere for 100.000 tons drivhusgasser – vores fælles bidrag til klimabeskyttelsen!

CO2-udligning mha. certificerde klimaprojekter

Dit udligningsbidrag bliver investeret i udvalgte, certificerede klimaprojekter. I Ghana produceres og uddeles eks. effektive komfurerer, som bruger markant mindre brændsel end de udbredte kulovne eller åbne bål. På den måde udledes mindre kuldioxid, skovrydning reduceres og lokalsamfundet styrkes.

I Taiwans og New Zealands kystregioner er der blevet installeret nye vindkraftanlæg – et vigtigt skridt fra kul, gas eller vand til bæredygtige energikilder.

Puljetryk, genanvendelige produkter eller genbrugsmaterialer

Miljøvenlig produktion fungerer ikke kun mha. CO2-udlingning hos FLYERALARM. Vi benytter os eks. af det såkaldte puljetryk, hvor så mange tryksager som muligt bliver placeret på ét stort trykark. Derved udledes væsentligt mindre CO2 end ved andre trykmetoder.

Derudover udvider vi vores produktsortiment løbende med genanvendelige produkter og genbrugsmaterialer. I vores temaverden miljø & natur finder du eks. tryksager af genbrugspapir eller reklameartikler, som ikke bare er engangsbrug, men kan genanvendes igen og igen.