Miljøvenlig produktion

Produktionen er hjertet i FLYERALARM. At arbejde og handle ansvarligt er derfor særligt vigtigt for os. Vores krav til os selv er at fremstille produkter på en måde, der er så miljøvenlig som muligt. Vi har allerede taget vigtige midler i brug, for at være mere bæredygtige og for at beskytte natur og klima – og mange flere tiltag følger. Nogle af vores indsatser vil vi gerne nævne her:

Puljetryk

Puljetryk

Siden firmaets grundlæggelse i 2002 har FLYERALARM satset stort på det ressourcebesparende puljetryk. Ved denne trykmetode bliver mange forskellige bestillinger med samme oplag og samme materiale placeret ved siden af hinanden på ét stort trykark – således at så lidt som muligt papir går til spilde. Dette medfører mindre papiraffald og mindre CO2-udledning – faktisk op til 70% mindre end ved traditionel offset produktion. Vores moderne maskinpark er med til at optimere vores processer yderligere.

Certificering efter DIN EN ISO 50001 normen

Ét af FLYERALARMs mål er at anvende så lidt energi som muligt. Derfor har vores produktionsenheder allerede siden 2014 været certificeret efter DIN EN ISO 50001 normen (energimanagementsystem). Forudsætningen for denne certificering er bl.a. bevis for en systematisk og løbende optimering af energiforbruget. At stå stille vil betyde at tage et skridt tilbage – derfor udvikler vi hos FLYERALARM hele tiden nye koncepter til et mere optimeret energiforbrug.

Certificering efter DIN EN ISO 50001 normen

Medlemskab i klimainitiativet af den tyske brancheorganisation for tryk og medier

Klimainitiativet hjælper FLYERALARM i at mindske udledningen af drivhusgasser og at udligne emissioner, som ikke kan undgås helt via certificerede klimaprojekter. En analyse af energieffektiviteten er ligeledes en del af initiativet – samt en CO2-beregner, som muliggør at være så transparent som muligt ift., hvilken mængde CO2 der bliver udledt under fremstillingen af en tryksag. Valgmuligheden “Klimaneutralt tryk “ disse beregninger danner grundlag for – at FLYERALARMs kunder kan være med til at udligne den udledte CO2-mængde.

Medlemskab af den tyske brancheorganisation for tryk og mediers klimaindsats