FLYERALARM OY:N MYYNTI- JA TOIMITUSEHDOT ELINKEINONHARJOITTAJILLE

1 § Tarkoitus

(1) Nämä myynti- ja toimitusehdot koskevat flyeralarm.fi-verkkokaupastatehtyjä tuoteostoja.
(2) Sopijapuolet ovat asiakas ja FLYERALARM OY, Y-tunnus: 2674086-7, Bulevardi 21, 00180 Helsinki, puh.+358 9 42 45 1287, e-mail: info@flyeralarm.fi (jäljempänä FLYERALARM).

(3) Näistä myynti- ja toimitusehdoista poikkeavat ehdot, ehtojen muutokset ja lisäehdot ovat voimassa vain, mikäli FLYERALARM on vahvistanut ne kirjallisesti.

(4) Sopimus on sitova vasta, kun asiakas on saanut FLYERALARMILTA sähköpostiviestin, jossa vahvistetaan painotiedosto(je)n painokelpoisuus. Sopimus tehdään suomen kielellä.

2 § Maksaminen

(1) Hinnat ilmoitetaan euroina, ja ne sisältävät vakiolähetyksen toimitus- ja pakkauskulut. Hinnat ilmoitetaan sekä ilman arvonlisäveroa että arvonlisäveroineen.
(2) Maksuvälineiksi hyväksytään VISA, VISA Electron, Maestro, ja MasterCard, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu. Maksun voi suorittaa myös tilisiirtona pankkitilillemme.
(3) Maksu veloitetaan asiakkaan maksukortilta tilauksen yhteydessä.
(4) Jos asiakas valitsee maksutavaksi tilisiirron, lähetämme tilitietomme tilausvahvistuksen yhteydessä. Tilaus painetaan ja lähetetään, kun maksu on saapunut perille (merkitse maksun viestikenttään tilausnumero ilman välejä ja erikoismerkkejä). Maksun kirjautuminen vie yleensä 2–3 arkipäivää. Vahvistamme maksun vastaanottamisen asiakkaalle sähköpostitse.
(5) Jos painatustyö toimitetaan kolmannelle osapuolelle, toimeksiantajana on tilaaja. Jos painatustyö toimitetaan kolmannelle kolmannen lukuun tai jos toimituksen vastaanottaja saa muuta hyötyä toimituksen hallussapidosta ja muusta käytöstä, toimeksiantajana ovat tilaaja ja tilauksen vastaanottaja yhdessä. Tekemällä tilauksen tilaaja antaa tähän hiljaisen suostumuksensa.
(6) Jos tilaus tehdään kolmannen lukuun, toimeksiantajana ovat tilaaja ja laskun vastaanottaja yhdessä siitä riippumatta, tehdäänkö tilaus tilaajan omissa vai kolmannen osapuolen nimissä. Jos tilaaja pyytää muuttamaan laskun vastaanottajaa sen jälkeen kun tilaus on jo laskutettu, laskun vastaanottaja sitoutuu hiljaisesti vastaamaan kyseisestä laskusta. Tekemällä tilauksen kyseinen tilaaja ilmoittaa hiljaisesti, että laskun vastaanottaja antaa tähän suostumuksensa.
(7) Liitännäissopimukset sekä muutokset ja lisäykset sopimukseen ovat päteviä ainoastaan, kun FLYERALARM on vahvistanut ne kirjallisesti.

3 § Toimitus

(1) Toimitamme tuotteet kunkin tuotteen yhteydessä ilmoittamallamme toimitustavalla. Asiakkaan määrittelyn mukaan valmistetut tai personoidut tuotteet toimitetaan mahdollisimman pian, kun olemme saaneet tarvittavan aineiston painatusta varten sekä maksun.

(2) Sellaiset tuotteet, joita voidaan käyttää erikseen, voidaan toimittaa erissä, vaikka tuotteet olisi tilattu yhdessä. Tällaisissa tilanteissa saatamme periä lisätoimitusmaksun.

(3) Toimitamme Suomessa sijaitseviin osoitteisiin lukuun ottamatta Ahvenanmaata.

(4) Mikäli vastaanottaja kieltäytyy ottamasta vastaan tuotetta ilman perusteltua syytä, perimme hyvityksenä 40 euron kiinteän maksun. Hyvitysmaksuun ei lisätä arvonlisäveroa.

4 § Peruuttamisoikeus

(1) Elinkeinonharjoittajilla ei ole peruuttamisoikeutta.

5 § Painatustyön valmistus, vastuuvapautus

(1) Aineisto on toimitettava meidän ohjeittemme mukaisessa muodossa, ja sen on sisällettävä meidän ohjeittemme mukaiset painatustiedostot. Graafisia ohjeita on noudatettava. Mikäli asiakas toimittaa aineiston muussa kuin ohjeittemme mukaisessa tiedostomuodossa, emme voi taata virheetöntä toteutusta, ellemme ole kirjallisesti hyväksyneet asiakkaan toimittamaa tiedostomuotoa. Asiakas vastaa aineiston oikeellisuudesta myös siinä tapauksessa, että tiedonsiirrossa tai tallennusmediassa tapahtuu virhe, joka ei kuulu meidän vastuumme piiriin.
(2) Meillä ei ole velvollisuutta tarkistaa asiakkaan tai asiakkaan edustajan aineistotoimituksia. Tämä koskee myös tallennusmedioita ja tiedonsiirtoa. Tämä ei koske tilanteita, joissa aineisto on selvästi käyttökelvotonta tai lukukelvotonta eikä tilanteita, joita koskee erillinen tarkistussopimus (painotiedoston laajennettu tarkastus). Asiakkaan tulee ennen aineiston toimitusta tarkistaa tiedostot virustorjuntaohjelmalla, joka käyttää uusinta kulloinkin saatavilla olevaa tekniikkaa. Tietoturva on yksin asiakkaan vastuulla. Meillä on oikeus tehdä kopioita asiakkaan aineistosta.

6 § Jälkeenpäin tehdyt muutokset, esityöt

(1) Jos asiakas haluaa tehdä painatustyöhön muutoksia sen jälkeen, kun olemme vastaanottaneet tilauksen, muutoksista laskutetaan erikseen. Muutoksiksi katsotaan myös tilaustietojen (laskun vastaanottaja, toimitusosoite, toimitustapa, maksutapa ja vastaavat) muutokset. Jokaisesta asiakkaan pyytämästä muutoksesta veloitetaan kiinteä summa 15 euroa (sis. alv.), ellei muuta ole kirjallisesti sovittu.

(2) Meille toimitettuihin tai siirrettyihin aineistoihin tehtävät muutokset ja vastaavat esityöt, jotka aiheutuvat asiakkaasta, laskutetaan erikseen. Muutospyyntöjä ei voi tehdä sen jälkeen, kun tilaus on lähetetty painoon.

(3) Meillä on oikeus mutta ei velvollisuutta tehdä tarvittavat esityöt asiakkaan toimittamaan tai siirtämään aineistoon neuvottelematta asiakkaan kanssa, mikäli se on asiakkaalle edun mukaista taloudellisesti tai edistää valmistumisaikataulun noudattamista. Mikäli asiakkaan aineisto ei ole ohjeittemme mukaista ja sen painatusta varten muokkaaminen saa aikaan virheen valmiissa tuotteessa, emme vastaa virheestä. Asiakas hyväksyy nimenomaisesti, että tällaiset työt tehdään asiakkaan riskillä. Tällaisista välttämättömistä lisätöistä laskutetaan ajankäytön mukaan.

7 § Peruutus

(1) Painatustyö voidaan mitätöidä vain, kun työ on yhdessä seuraavista vaiheista: "työ on hyväksytty painatukseen", "painotiedostot on ladattu", "tiedostot vastaanotettu", "tiedoissa on havaittu virheitä", "tiedostot on tarkastettu ja todettu virheettömiksi", "peruutuksesta ilmoitettu", "uudet tiedostot ovat tulossa", "muistutus virheellisistä tiedostoista", "muistutus puuttuvista tiedostoista", "painolupa annettu", "painolupa puuttuu", "muistutus painoluvan puuttumisesta", "etukäteismaksu rekisteröity" sekä "muistutus etukäteismaksun puuttumisesta". Näitä myöhemmissä prosessin vaiheissa olevia painatustöitä ei voi peruuttaa

(2) Ostoskorissa olevia yksittäisiä painatustöitä ei voi peruuttaa. Ainoastaan koko ostoskorin sisältö voidaan peruuttaa. Mikäli asiakas haluaa peruuttaa vain yhden ostoskorissa olevista tuotteista ja painatustyön tila on myöhempi kuin kohdassa (1) mainitut, peruutus ei ole enää mahdollista, vaikka jokin muu tilaus ei vielä olisi siirtynyt tähän tilaan.

(3) Vain asiakas itse voi peruuttaa painatustyön. Tämä tehdään oman asiakastilin kautta.

8 § Tuotteen tarkastus virheiden varalta

(1) Tuotteen vastaanotettuaan asiakkaan on välittömästi tarkastettava, että tuote on sopimuksen mukainen.

(2) Mahdolliset reklamaatiot tulee tehdä FLYERALARMILLE kirjallisesti 7 arkipäivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Jos reklamaatiota ei tehdä, asiakkaan katsotaan hyväksyneen tuotteen.

(3) Jos tuotteessa ilmenee puutteita, FLYERALARMILLA on oikeus oman valintansa mukaan joko korjata puutteet, tehdä uusi toimitus tai antaa asiakkaalle puutteiden vakavuuteen suhteutettu hinnanalennus. Jos FLYERALAR arvioi, että puutteita ei voida korjata, uusi toimitus ei ole mahdollinen tai siitä aiheutuu kohtuuttomasti vaivaa, FLYERALARMILLA on oikeus hyvittää asiakkaan maksu. Asiakkaalla ei ole oikeutta muihin vaatimuksiin

9 § Tuotekohtaiset ominaisuudet, reklamaatio

(1) FLYERALARM toteuttaa painotyöt painoalan standardin ISO 12647-2 mukaisesti. Reklamaatio-oikeus ei missään tuotantoprosessissa koske pieniä poikkeuksia alkuperäisestä aineistosta.
Tällaisia poikkeuksia ovat erityisesti seuraavat: • pienet väripoikkeamat kahden tai useamman tilauksen välillä
• pienet väripoikkeamat verrattuna aiempaan tilaukseen
• pienet väripoikkeamat yksittäisissä saman tilauksen arkeissa
• pienet poikkeamat leikkaus- ja taittovaroissa (= poikkeamat lopullisesta formaatista). Valmis tuote saa poiketa lopullisesta suljetusta formaatista korkeintaan
4 mm lehdissä, esitteissä, nidotuissa tai kierresidotuissa lehdissä sekä aterinpusseissa, 2 mm kaikissa muissa esitteissä ja lehdissä, 1,5 mm lautasliinoissa, 1-2 % mainostuotteissa sekä 1 mm lopullisesta (suljetusta) formaatista kaikissa muissa tuotteissa
• pienet väripoikkeamat sisäsivujen ja sidonnan välillä lehdissä
• pienet tasoerot (enintään 0,3 mm) osittaisen UV-lakkauksen, koholakkauksen, kuumafoliopreeglauksen ja painetun motiivin välillä.

Teknisistä syistä sama koskee vertailua muiden painovaiheiden (esim. koevedokset, koepainatukset, myös meidän valmistamamme painoaineisto) ja valmiin tuotteen välillä.

(2) Paperin juoksusuuntaa ei tuotantoteknisistä syistä voida ottaa huomioon. Mikäli tästä syystä syntyy repeämiä taitettaessa tai pieniä poikkeuksia tuotteen kiinteydessä tai jäykkyydessä, asiakkaan tulee hyväksyä nämä, eivätkä ne oikeuta reklamaatioon.

(3) Toimitus yhteen tai useampaan toimitusosoitteiseen: Pienistä toimitusmäärästä poikkeamisesta (korkeintaan 5 % vähemmän tai enemmän kuin tilausmäärä) ei voida reklamoida. Sama koskee sekä makuloitua materiaalia, koevedoksia, koneiden asetusten määrittämiseksi tehtyjä esityöstökappaleita, tuotannossa syntyvää jätettä, kuten ylä- ja ala-arkki, jotka poistetaan.

(4) Mikäli käytettävän materiaalin ominaisuuksiin liittyy ongelmia, meidän vastuumme rajoittuu kyseessä olevan tilauksen arvoon.

10 § Aineisto, tallennusmediat

(1) Asiakkaan meille toimittama aineisto, erityisesti painotiedostot ja tallennusmediat, voidaan arkistoida valmiin tuotteen toimittamisen jälkeen vain erillisestä sopimuksesta ja lisämaksusta. Sikäli kuin edellä mainittu aineisto voidaan vakuuttaa, sen vakuuttaminen on asiakkaan vastuulla, ellei muuta ole sovittu.

(2) CD- tai DVD-levyille tallennettuja aineistoja tai muita tilausasiakirjoja ei palauteta asiakkaalle.

11 § Kolmansien osapuolten oikeudet, vastuuvapautus

(1) Asiakas vastaa siitä, että meille toimitettava painoaineisto (erityisesti kuva- ja tekstitiedostot), sen sisältö ja materiaali eivät loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia, mukaan lukien tekijänoikeudet ja tavaramerkkioikeudet.

(2) Asiakas vastaa siitä, että kolmannet osapuolet eivät voi tehdä meitä kohtaan vaatimuksia, ja sitoutuu korvaamaan meille mahdollisesti aiheutuvat vahingot, kuten oikeudenkäyntikulut (asianajokulut ja oikeuskulut).

12 § Vastuun rajoitus

(1) Edellä kohdassa 8 (3) todetun lisäksi FLYERALARM ei vastaa asiakkaalle koituvista välillisistä vahingoista tai seurannaisvahingoista, kuten liikevaihdon menetyksestä, myyntikatteen menetyksestä ja muista välillisistä vahingoista, jotka johtuvat esimerkiksi myöhästymisestä tai puutteista.

(2) FLYERALARMIN vastuu rajoittuu kaikissa tilanteissa siihen summaan, jonka asiakas on maksanut vahingon aiheuttamasta tuotteesta.

13 § Ylivoimainen este

(1) FLYERALARM ei vastaa tilanteista, joissa toimitus ei ole mahdollista tai myöhästyy ylivoimaisen esteen tai muiden sopimuksen teon yhteydessä ennakoimattomien syiden vuoksi, joihin FLYERALARM ei voi vaikuttaa. Tällaisia tilanteita ovat toiminnan keskeytyminen, ongelmat raaka-aineiden saatavuudessa, kuljetuksen viivästykset, lakko, työsulku, työvoima-, energia- tai raaka-ainepula sekä vastaavat tilanteet.

(2) Väliaikaisten toimitus- ja palveluesteiden sattuessa toimitusaikaa pidennetään esteen keston ja käynnistysvaiheeseen kuluvan ajan verran. Jos tuotteen tai palvelun vastaanottaminen on viivästyksen jälkeen asiakkaalle kohtuutonta, asiakkaalla on oikeus perua sopimus. Kummallakaan osapuolella ei ole vahingonkorvausoikeutta ylivoimaisesta esteestä aiheutuvissa tilanteissa.

14 § Sovellettava laki ja oikeuspaikka

(1) Meidän ja asiakkaan väliseen sopimukseen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

(2) Sopimukseen ei sovelleta YK:n kansainvälistä tavaran kauppaa koskevaa yleissopimusta (CISG), joka on laadittu 11.4.1980.

(3) Erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.