FLYERALARMIN MYYNTI- JA TOIMITUSEHDOT KULUTTAJILLE

1 § Tarkoitus
(1) Nämä myynti- ja toimitusehdot koskevat flyeralarm.fi-sivustossa tehtyjä tuoteostoja, ellei kuluttajansuojalainsäädäntö määrää toisin.
(2) Sopijapuolet ovat asiakas ja FLYERALARM OY, ALV-nro: FI26740867, Bulevardi 21, 00180 Helsinki puh.: +358 9 42 45 1287, s-posti: info@flyeralarm.fi (jäljempänä FLYERALARM).
(3) Näistä myynti- ja toimitusehdoista poikkeavat ehdot, ehtojen muutokset ja lisäehdot ovat voimassa vain, mikäli FLYERALARM on vahvistanut ne kirjallisesti.
(4) Sopimus on sitova vasta, kun asiakas on saanut FLYERALARMILTA sähköpostiviestin, jossa ilmoitetaan, että painotiedosto on tarkastettu ja hyväksytty. Sopimus tehdään suomen kielellä.

2 § Maksaminen
(1) Hinnat on ilmoitettu euroina, ja ne sisältävät vakiolähetyksen toimitus- ja pakkauskulut sekä arvonlisäveron.
(2) Maksuvälineiksi hyväksytään seuraavat: VISA, VISA Electron, Maestro ja MasterCard. Maksun voi suorittaa myös tilisiirtona pankkitilillemme.
(3) Kortilla maksettaessa arvonlisäverollinen enimmäissumma on 4 000,00 EUR tilausta kohden. Summa veloitetaan vasta, kun tavara lähetetään. Mikäli tilaus sisältää asiakkaan määrittelyn mukaan valmistettuja tai personoituja tuotteita, veloitamme maksun, kun valmistus aloitetaan.
(4) VISA- ja MasterCard-luottokorttimaksut veloittaa FLYERALARM B.V., Ambyerstraat Noord 12, 6225 EE Maastricht, Alankomaat.
(5) Jos asiakas valitsee maksutavaksi tilisiirron, lähetämme tilitietomme tilausvahvistuksen yhteydessä. Tilaus painetaan ja lähetetään, kun maksu on saapunut perille (merkitse maksun viestikenttään tilausnumero ilman välejä ja erikoismerkkejä). Maksun kirjautuminen vie tavallisesti 2–3 arkipäivää. Vahvistamme maksun vastaanottamisen asiakkaalle sähköpostitse.
(6) Jos tilaus sisältää useita tuotteita, joista osa jää jälkitoimitukseen, veloitamme jälkitoimitettavan tavaran hinnan vasta tuotteen lähetyksen yhteydessä.

3 § Toimitus
(1) Toimitamme tuotteet kunkin tuotteen yhteydessä ilmoittamallamme toimitustavalla. Asiakkaan määrittelyn mukaan valmistetut tai personoidut tuotteet toimitetaan mahdollisimman pian, kun olemme saaneet tarvittavan aineiston painatusta varten sekä maksun.
(2) Sellaiset tuotteet, joita voidaan käyttää erikseen, voidaan toimittaa erissä, vaikka tuotteet olisi tilattu yhdessä. Tällaisissa tilanteissa perimme mahdollisesti lisätoimitusmaksun.
(3) Toimitamme Suomessa sijaitseviin osoitteisiin lukuun ottamatta Ahvenanmaata. Toimituksemme kuljettaa UPS.
(4) Mikäli vastaanottaja kieltäytyy ottamasta vastaan tuotetta ilman perusteltua syytä, perimme hyvityksenä 40 EUR kiinteän maksun. Hyvitysmaksuun ei lisätä arvonlisäveroa.

4 § Peruuttamisoikeus
Peruuttamisoikeus ei koske asiakkaan määrittelyn mukaisesti valmistettuja tai personoituja tuotteita.

Ohjeet peruuttamisoikeuden käyttämiseen
Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus perua kauppa 14 päivän kuluessa ilman perusteltua syytä, ellei tilaus sisällä tuotteita, jotka on valmistettu tai personoitu asiakkaan määrittelyn mukaisesti. 14 päivän peruuttamisoikeus lasketaan siitä päivästä, jona asiakas tai hänen valtuuttamansa henkilö, ei kuitenkaan kuljetusyhtiö, on vastaanottanut tavaralähetyksen viimeisen osan
Jos haluat käyttää peruuttamisoikeuttasi, ota yhteyttä meihin (FLYERALARM OY, Bulevardi 21, 00180 Helsinki, s-posti info@flyeralarm.fi) kirjeitse tai sähköpostitse ja kerro selkeästi, että haluat käyttää peruuttamisoikeuttasi. Voit halutessasi käyttää vakiomuotoista peruutuslomakettamme. Ilmoitus on lähetettävä ennen peruuttamisoikeusajan umpeutumista

Peruuttamisen seuraukset
Jos asiakas peruu kaupan, hyvitämme kaikki saamamme maksut mukaan lukien toimitusmaksut (poikkeuksena mahdolliset lisäkustannukset muun kuin vakiotoimituksen valitsemisesta) 14 päivän kuluessa siitä, kun olemme vastaanottaneet peruutusilmoituksen. Suoritamme hyvityksen sille maksuvälineelle, jolla alkuperäinen maksu suoritettiin, ellei muuta ole erikseen sovittu. Hyvityksestä ei missään tilanteessa koidu asiakkaalle kustannuksia. Meillä on oikeus pidättää hyvitettävä summa, kunnes olemme saaneet palautetut tuotteet tai tositteen siitä, että tuotteet on lähetetty. Asiakkaan on palautettava tai siirrettävä tuotteet meille ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään 14 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä. Asiakkaan katsotaan noudattaneen määräaikaa, mikäli hän lähettää tuotteet meille ennen 14 päivän määräajan umpeutumista. Asiakas vastaa tuotteiden palautuskustannuksista
Tuotteet palautetaan osoitteella:
FLYERALARM ApS
Havnegade 39
1058 København K
Asiakas vastaa vain niistä kustannuksista, jotka liittyvät tuotteiden arvon mahdolliseen alenemiseen, mikäli arvon alenemisen syynä asiakkaan toiminta.

5 § Painatustyön valmistus, vastuuvapautus
(1) Aineisto on toimitettava meidän ohjeittemme mukaisessa muodossa, ja niihin on sisällyttävä meidän ohjeittemme mukaiset painatustiedostot. Graafisia ohjeita on noudatettava. Mikäli asiakas toimittaa aineiston muussa kuin ohjeittemme mukaisessa tiedostomuodossa, emme voi taata virheetöntä toteutusta, ellemme ole kirjallisesti hyväksyneet asiakkaan toimittamaa tiedostomuotoa. Asiakas vastaa aineiston oikeellisuudesta myös siinä tapauksessa, että tiedonsiirrossa tai tallennusmediassa tapahtuu virhe, joka ei kuulu meidän vastuumme piiriin.
(2) Meillä ei ole velvollisuutta tarkistaa asiakkaan tai asiakkaan edustajan aineistotoimituksia. Tämä koskee myös tallennusmedioita ja tiedonsiirtoa. Tämä ei koske tilanteita, joissa aineisto on selvästi käyttökelvotonta tai lukukelvotonta, eikä erillisiä tarkistussopimuksia (painotiedoston laajennettu tarkastus). Asiakkaan tulee ennen aineiston toimitusta tarkistaa tiedostot virustorjuntaohjelmalla, joka käyttää uusinta kulloinkin saatavilla olevaa tekniikkaa. Tietoturva on yksin asiakkaan vastuulla. Meillä on oikeus tehdä kopioita asiakkaan aineistosta.

6 § Jälkeenpäin tehdyt muutokset, esityöt
(1) Jos asiakas haluaa tehdä painatustyöhön muutoksia sen jälkeen, kun olemme vastaanottaneet tilauksen, muutoksista laskutetaan erikseen. Muutoksiksi katsotaan myös tilaustietojen (laskun vastaanottaja, toimitusosoite, toimitustapa, maksutapa ja vastaavat) muutokset. Jokaisesta asiakkaan pyytämästä muutoksesta veloitetaan kiinteä summa 15 EUR (sis. alv.), ellei muuta ole kirjallisesti sovittu.
(2) Meille toimitettuihin tai siirrettyihin aineistoihin tehtävät muutokset ja vastaavat esityöt, jotka aiheutuvat asiakkaasta, laskutetaan erikseen. Asiakas ei voi tehdä muutoksia sen jälkeen, kun asiakkaan tilaus on lähetetty painoon.
(3) Meillä on oikeus mutta ei velvollisuutta tehdä tarvittavat esityöt asiakkaan toimittamaan tai siirtämään aineistoon neuvottelematta asiakkaan kanssa, mikäli se on asiakkaalle edun mukaista taloudellisesti tai edistää valmistumisaikataulun noudattamista. Mikäli asiakkaan aineisto ei ole ohjeittemme mukaista ja sen painatusta varten muokkaaminen saa aikaan virheen valmiissa tuotteessa, emme vastaa virheestä. Asiakas hyväksyy nimenomaisesti, että tällaiset työt tehdään asiakkaan riskillä. Tällaisista välttämättömistä lisätöistä laskutetaan ajankäytön mukaan.

7 § Peruutus
(1) Painatustyö voidaan perua vain, kun se on jossakin seuraavista käsittelyvaiheista: painatustyö hyväksytty painatukseen, tiedosto(t) ladattu järjestelmään, tiedosto tullut perille, tiedostossa virheitä, tiedosto tarkastettu ja hyväksytty, peruutus käsittelyssä, uusi(a) tiedosto(ja) tulossa, muistutus tiedoston virheistä, muistutus puuttuvasta tiedostosta, tiedosto hyväksytty painatukseen, painolupa puuttuu, muistutus puuttuvasta painoluvasta, etukäteismaksu kirjattu saapuneeksi sekä muistutus maksamattomasta etukäteismaksusta. Näitä myöhemmissä prosessin vaiheissa olevia painatustöitä ei voi peruuttaa.
(2) Ostoskorissa olevia yksittäisiä painatustöitä ei voi peruuttaa. Ainoastaan koko ostoskorin sisältö voidaan peruuttaa. Mikäli asiakas haluaa peruuttaa vain yhden ostoskorissa olevista tuotteista ja painatustyön tila on myöhempi kuin kohdassa (1) mainitut, peruutus ei ole enää mahdollista, vaikka jokin muu tilaus ei vielä olisi siirtynyt tähän tilaan
(3) Vain asiakas itse voi peruuttaa painatustyön. Tämä tehdään oman asiakastilin kautta.

8 § Tuotteen tarkastus virheiden varalta
(1) Tuotteen vastaanotettuaan asiakkaan tulee tarkastaa, että tuote on sopimuksen mukainen.
(2) Sopimukseen sovelletaan kuluttajansuojalain virheitä koskevia säädöksiä.

9 § Tuotekohtaiset ominaisuudet, reklamaatio
(1) FLYERALARM toteuttaa painotyöt painoalan standardin ISO 12647-2 mukaisesti. Reklamaatio-oikeus ei missään tuotantoprosessissa koske pieniä poikkeuksia alkuperäisestä aineistosta.
Tällaisia poikkeuksia ovat erityisesti seuraavat:
  • pienet väripoikkeamat kahden tai useamman tilauksen välillä
  • pienet väripoikkeamat verrattuna aiempaan tilaukseen
  • pienet väripoikkeamat yksittäisissä saman tilauksen arkeissa
  • pienet poikkeamat leikkaus- ja taittovaroissa (= poikkeamat lopullisesta formaatista). Valmis tuote saa poiketa lopullisesta suljetusta formaatista korkeintaan 4 mm lehdissä, esitteissä, nidotuissa tai kierresidotuissa lehdissä sekä aterinpusseissa, 2 mm kaikissa muissa esitteissä ja lehdissä, 1,5 mm lautasliinoissa, 1–2 % mainostuotteissa sekä 1 mm lopullisesta (suljetusta) formaatista kaikissa muissa tuotteissa
  • pienet väripoikkeamat sisäsivujen ja sidonnan välillä lehdissä
  • pienet tasoerot (enintään 0,3 mm) osittaisen UV-lakkauksen, koholakkauksen, kuumafoliopreeglauksen ja painetun motiivin välillä.

Teknisistä syistä sama koskee vertailua muiden painovaiheiden (esim. koevedokset, koepainatukset, myös meidän valmistamamme painoaineisto) ja valmiin tuotteen välillä.
(2) Paperin juoksusuuntaa ei tuotantoteknisistä syistä voida ottaa huomioon. Mikäli taitosten teon yhteydessä tästä syystä syntyy repeämiä ja pieniä poikkeuksia tuotteen kiinteydessä tai jäykkyydessä, asiakkaan tulee hyväksyä nämä, eivätkä ne oikeuta reklamaatioon.
(3) Toimitus yhteen tai useampaan toimitusosoitteeseen:
Pienistä toimitusmäärästä poikkeamisesta (korkeintaan 5 % vähemmän tai enemmän kuin tilausmäärä) ei voida reklamoida. Tämä koskee sekä makuloitua materiaalia, koevedoksia, koneiden asetusten määrittämiseksi tehtyjä esityöstökappaleita, tuotannossa syntyvää jätettä, kuten ylä- ja ala-arkki, jotka poistetaan.
(4) Mikäli käytettävän materiaalin käytettävyyteen liittyy ongelmia, meidän vastuumme rajoittuu kyseessä olevan tilauksen arvoon.

10 § Aineisto, tallennusmediat
(1) Asiakkaan meille toimittama aineisto, erityisesti painotiedostot ja tallennusmediat, voidaan arkistoida valmiin tuotteen toimittamisen jälkeen vain erillisestä sopimuksesta ja lisämaksusta. Sikäli kuin edellä mainittu aineisto voidaan vakuuttaa, sen vakuuttaminen on asiakkaan vastuulla, ellei muuta ole sovittu.
(2) CD- tai DVD-levyille tallennettuja aineistoja tai muita tilausasiakirjoja ei palauteta asiakkaalle.

11 § Kolmansien osapuolten oikeudet, vastuuvapautus
(1) Asiakas vastaa siitä, että meille toimitettava painoaineisto (erityisesti kuva- ja tekstitiedostot), sen sisältö ja materiaali eivät loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia, mukaan lukien tekijänoikeudet ja tavaramerkkioikeudet.
(2) Asiakas vastaa siitä, että kolmannet osapuolet eivät voi tehdä meitä kohtaan vaatimuksia, ja sitoutuu korvaamaan meille mahdollisesti aiheutuvat vahingot, kuten oikeudenkäyntikulut (asianajokulut ja oikeuskulut).

12 § Valitusoikeus
(1) Meiltä ostetusta tuotteesta voi tehdä valituksen Kuluttajariitalautakuntaan, Hämeentie 3, PL 306, 00531 HELSINKI. Valituksen voi tehdä osoitteessa www.kuluttajariita.fi
(2) Asiakas voi käyttää myös Euroopan komission verkkovälitteistä riidanratkaisupalvelua. Tämä koskee erityisesti kuluttajia, joiden kotipaikka on muussa EU-maassa kuin Suomessa. Valituksen voi tehdä täällä: www.ec.europa.eu/odr. Valituksen teon yhteydessä ilmoita sähköpostiosoitteemme: info@flyeralarm.fi.

13 § Sovellettava laki ja oikeuspaikka
(1) Meidän ja asiakkaan väliseen sopimukseen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.
(2) Sopimukseen ei sovelleta YK:n kansainvälistä tavaran kauppaa koskevaa yleissopimusta (CISG), joka on laadittu 11.4.1980.
(3) Erimielisyydet ratkaistaan Suomen alioikeuksissa.


Päivitetty maaliskuussa 2019