+358 9 42 45 1287 ma-pe klo 09:00 - 17:00 Toimitus maksutta Yön yli -toimitus

FLYERALARM OY:n yleiset ehdot kuluttajille

Lataa PDF

1. Soveltamisala

Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan kaikkiin tarjouksiin, toimituksiin ja suorituksiin, jotka perustuvat asiakkaidemme (jäljempänä ”Asiakas”) FLYERALARMin verkkokaupassa (jäljempänä ”Verkkokauppa”) tekemiin tilauksiin.

2. Sopimuksen tekeminen, liitännäissopimukset

(1) Verkkokaupassamme ilmoitettuihin hintoihin voi tulla muutoksia. Hinnat annetaan sitoumuksetta, eivätkä ne ole sitova kehotus tehdä tarjous.
(2) Tekemällä tilauksen Verkkokaupassa Asiakas tekee sitovan tarjouksen tuotteesta tai tuotteista. (Tarjouksen tekeminen edellyttää, että Asiakas on ensin kirjautunut Verkkokauppaan ja hyväksynyt nämä yleiset ehdot.) Tarjous sitoo Asiakasta tarjouksen tekemistä seuraavan kolmen arkipäivän ajan.
(3) Vastaanotettuamme tarjouksen lähetämme Asiakkaalle sähköpostitse tarjouksen vastaanottoilmoituksen, joka on samalla tilausvahvistus.
(4) Myyntihenkilökuntamme ei voi sopia Asiakkaan kanssa suullisesti poikkeuksista tilausvahvistuksen ehtoihin tai näihin yleisiin ehtoihin.
(5) Kaikki FLYERALARMin ja Asiakkaan väliset sopimukset, jotka koskevat tämän sopimuksen toteuttamista, on tehtävä kirjallisesti (esimerkiksi faksitse tai sähköpostitse).

3. Sopimuksen tallentaminen

Tallennamme sopimuksen ja lähetämme Asiakkaalle tilaustiedot sähköpostitse. Yleiset ehdot ovat saatavilla täällä. Asiakas voi kuitenkin tarkastella aikaisempia tilauksiaan, vaikka tilausajankohtana voimassa olleet yleiset ehdot eivät olisi saatavilla.

4. Purkuoikeus

Purkuoikeus ei koske tavaroiden toimittamista koskevia etäsopimuksia silloin, kun tavaroita ei ole valmistettu etukäteen ja niiden valmistamisessa on otettava huomioon kuluttajan yksilölliset valinnat tai kuluttajan nimenomaisten henkilökohtaisten tarpeiden mukaisesti räätälöidyt ohjeet. Purkuoikeutta ei ole Asiakkailla, jotka ovat elinkeinonharjoittajia ja jotka sopimuksen tekohetkellä harjoittavat liiketoimintaa tai toimivat itsenäisinä ammatinharjoittajina.

Tietoja purkamisoikeudesta
Purkuoikeus
Kuluttajalla on oikeus purkaa tämä sopimus ilman erityistä syytä neljäntoista vuorokauden kuluessa. Purkuaika on neljätoista vuorokautta ja alkaa kulua siitä päivästä, jolloin Asiakas tai Asiakkaan valtuuttama kolmas osapuoli (rahdinkuljettaja pois lukien) on ottanut viimeisen tavaran haltuunsa. Purkuoikeutesi käyttämiseksi sinun on ilmoitettava meille selvästi joko postitse osoitteeseen FLYERALARM Oy, Bulevardi 7, 00120 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen info@flyeralarm.fi, että olet päättänyt purkaa sopimuksen.

Purkuajan noudattamiseksi riittää, että ilmoitat purkuoikeuden käyttämisestä ennen purkuajan päättymistä. Sopimuksen purkamisen seuraukset
Jos päätät purkaa tämän sopimuksen, FLYERALARM palauttaa sinulle viipymättä ja viimeistään neljäntoista vuorokauden kuluessa purkuilmoituksesi vastaanottamispäivästä kaikki FLYERALARMille suorittamasi maksut, toimituskulut mukaan lukien. Emme kuitenkaan korvaa ylimääräisiä kuluja, jotka ovat aiheutuneet siitä, että olet valinnut jonkin muun toimitustavan kuin FLYERALARMin tarjoaman edullisimman standarditoimituksen. Ellei toisin nimenomaisesti sovita, palautamme maksut samalla maksutavalla, jota käytit alkuperäisen tilauksen maksamiseen. Maksun palautuksesta ei aiheudu sinulle kuluja. Meillä on oikeus pidättyä maksujen palautuksesta, kunnes olemme vastaanottaneet palautettavat tavarat tai kunnes olet osoittanut lähettäneesi tavaran takaisin, sen mukaan, kumpi näistä ajankohdista on aikaisempi.

Tavarat on palautettava FLYERALARMille viipymättä ja joka tapauksessa viimeistään neljäntoista vuorokauden kuluessa siitä, kun olet ilmoittanut meille sopimuksen purkamisesta. Määräaikaa on noudatettu silloin, kun tavarat on palautettu ennen neljäntoista vuorokauden määräajan päättymistä. Asiakas vastaa tavaroiden palauttamisesta aiheutuvista välittömistä kuluista. Asiakas vastaa tavaran arvonmenetyksestä vain jos arvonmenetys johtuu siitä, ettei Asiakas ole toiminut asianmukaisesti tarkastaessaan tavaran laadun, ominaisuudet ja tarkoitukseensa soveltuvuuden.

5. Hinnat, maksu

(1) Hinnat sisältävät pakkauksen, lähetyksen yhteen toimitusosoitteeseen sekä lakisääteisen arvonlisäveron, mutta ei lähetystä useampaan toimitusosoitteeseen. Tullimaksuista ja muista vastaavista maksuista vastaa Asiakas.
(2) Ellei toisin ole kirjallisesti nimenomaisesti sovittu, toimitamme etukäteismaksua vastaan, luottokortilla (Master Card, Visa, Visa Electron ja Maestro), aina laskua vastaan (joka lähetetään sähköpostitse ja voi lisäksi sisältyä tilausvahvistukseemme).
(3) Luottokortilla maksettaessa Asiakkaan luottokorttitiliä veloitetaan, kun Asiakas tekee ostotarjouksen
(4) Visa- ja Mastercard-maksut käsittelee FLYERALARM B.V., Ambyerstraat Noord 12, 6225 EE Maastricht, Alankomaat, FLYERALARM GmbH:n tytäryhtiö.

6. Toimeksiannon toteuttaminen ja Asiakkaan hyväksyntä

(1) Painotiedot on toimitettava FLYERALARMin pyytämissä tiedostomuodoissa. Annettuja ohjeita on noudatettava huolellisesti. Jos painotiedot toimitetaan meille jossain muussa tiedostomuodossa, emme voi taata virheetöntä tulosta, ellemme ole kirjallisesti hyväksyneet kyseistä tiedostomuotoa. Asiakas vastaa täysin tietojen oikeellisuudesta myös siinä tapauksessa, että tiedonsiirrossa tai tiedon tallennusmuodossa on tapahtunut virhe. FLYERALARM ei vastaa tällaisista virheistä.
(2) Meillä ei ole velvollisuutta tarkistaa Asiakkaan tai tämän valtuuttaman kolmannen osapuolen toimittamia tietoja, tiedonsiirtovälineitä tai siirrettyjä tiedostoja. Tämä ei kuitenkaan koske tietoja, joita selvästikään ei voi käsitellä tai lukea, eikä tietoja, joiden tarkistamisesta on nimenomaisesti sovittu (Painotiedoston laajennettu tarkastus). Asiakkaan on ennen tiedonsiirtoa huolehdittava siitä, että Asiakkaan tietokoneen virusohjelma on uusimman tekniikan tasoa. Tietoturvasta vastaa yksinomaan Asiakas. FLYERALARMilla on oikeus jäljentää tietoja.

7. Kieltäytyminen toimituksen vastaanottamisesta

Jos Asiakas kieltäytyy vastaanottamasta toimitusta perusteettomasti, Asiakas vastaa tavaran palauttamisesta aiheutuvista välittömistä kuluista. Vahingonkorvauksen määrä ei vaikuta sopimuksenmukaisen tavaran tai avoinna olevan summan laskuttamiseen.

8. Toimitus, toimitusaika ja osatoimitus

(1) Toimitamme tuotteita ainoastaan Suomeen, lukuunottamatta Ahvenanmaata.
(2) Toimitusajan laskemisessa otetaan huomioon arkipäivät (maanantaista perjantaihin). Toimitusaika alkaa yhden vuorokauden kuluttua siitä, kun olemme vastaanottaneet painokelpoiset tiedot tai siitä, kun Asiakas on antanut luvan painotyön aloittamiseen määräajan puitteissa ja tavara on maksettu kokonaan (arvonlisävero mukaan lukien). Jos maksu tapahtuu ennakkomaksuna, katsotaan maksu suoritetuksi sinä päivänä, jolloin suoritus on tullut FLYERALARM Oy:n tilille.
(3) FLYERALARMilla on oikeus toimittaa osatoimituksina sellaisia tuotteita, joita ei käytetä yhdessä. Tällöin FLYERALARM vastaa ylimääräisistä lähetyskuluista.

9. Jälkikäteiset muutokset, esivalmistelut

(1) Jos Asiakas muuttaa tilaustaan toimeksiannon hyväksymisen jälkeen, muutoksesta laskutetaan erikseen. Tilauksen muutokseksi katsotaan myös tilaustietoihin tehdyt muutokset (laskun vastaanottaja, toimitusosoite, maksutapa jne.). Asiakkaan pyytämistä muutoksista peritään 14,88 euron (verollinen) suuruinen kertamaksu, ellei kirjallisesti toisin sovita.
(2) Muutokset toimitettuihin painotietoihin ja vastaavat esivalmistelut laskutetaan erikseen.
(3) FLYERALARMilla on oikeus mutta ei velvollisuutta suorittaa oma-aloitteisesti ja Asiakkaalta erikseen pyytämättä tarvittavat valmistelutyöt erityisesti Asiakkaan toimittamille tiedoille, jos se on Asiakkaan taloudellisen edun mukaista tai jos se edistää tilauksen valmistumista määräaikaan mennessä. Jos Asiakkaan painotiedot eivät vastaa FLYERALARMin ohjeita ja FLYERALARMin on muutettava työohjetta vastaavasti ja tästä aiheutuu lopputuotteeseen virheitä, aiheutuvista kuluista vastaa Asiakas. Asiakas nimenomaisesti vahvistaa, että tällaisiin töihin liittyvät riskit ovat Asiakkaan vastuulla. Asiakkaalla ei siksi ole reklamointioikeutta. Tällaiset työt veloitetaan niihin kuluneen ajan perusteella.

10. Peruutukset

(1) Tilaus voidaan peruuttaa ainoastaan silloin, kun tilauksen käsittely on jossakin seuraavista vaiheista: ”Tilaus tehty”, ”Tiedot ladattu”, ”Tiedot vastaanotettu”, ”Virheelliset tiedot”, ”Tiedot tarkistettu ja kunnossa”, ”Peruutus tulossa”, ”Uudet tiedot tulossa”, ”Muistutus – painotiedoissa virheitä”, ”Muistutus – painotiedot puuttuvat”, Muistutus – painotietojen CD puuttuu”, ”Painolupa annettu”, ”Painolupa puuttuu”, ”Muistutus – painolupa puuttuu”, ”Etukäteismaksu saatu” ja ”Muistutus – etukäteismaksua ei saatu”. Sen jälkeen töitä ei voi enää peruuttaa.
(2) Ostoskoriin sisältyviä tilauksia ei voi peruuttaa yksittäin. Ostoskorin sisältö voidaan peruuttaa ainoastaan kokonaan. Jos ostoskorin tilauksista yhdenkin käsittely on edennyt kohdassa 1 mainittujen tilausvaiheiden ohi, tilausta ei voi enää peruuttaa, vaikka Asiakkaan toisen tilauksen käsittely olisi vielä aikaisemmassa vaiheessa.
(3) Vain Asiakas itse voi peruuttaa tilauksen, ja tilaus voidaan peruuttaa ainoastaan asiakastilin kautta.

11. Toimitus ja vaaranvastuun siirtyminen

(1) Ellei kirjallisesti toisin sovita, FLYERALARM valitsee soveltuvan lähetystavan ja kuljetusliikkeen kohtuullisen harkintansa mukaan.
(2) Tavara katsotaan luovutetuksi sillä hetkellä, kun se on siirtynyt Asiakkaan tai tämän valtuuttaman henkilön haltuun. Samalla hetkellä Asiakkaalle siirtyy myös vastuu tavaran mahdollisesta tuhoutumisesta tai vahingoittumisesta.

12. Vastuu virheistä

(1) Asiakkaan on aina viipymättä tarkastettava, että tavara on sopimuksen mukainen. Vastuu mahdollisista virheistä siirtyy Asiakkaalle sillä hetkellä, kun Asiakas antaa hyväksyntänsä tuotteen painamiselle tai valmistamiselle, ellei kyseessä ole virhe, joka syntyy tai tulee ilmi vasta Asiakkaan hyväksynnän jälkeen aloitettavan tuotantovaiheen yhteydessä. Edellä esitetty koskee myös kaikkia muita Asiakkaan antamia hyväksymisilmoituksia.
(2) Asiakkaalla ei ole oikeutta esittää vahingonkorvausvaatimusta toimitetussa tavarassa olevien ilmeisten virheiden tai muiden puutteiden johdosta, jos Asiakas ei ole ilmoittanut tällaisesta virheestä tai puutteesta kahden viikon kuluessa tavaran toimittamisesta.
(3) Tarkastusvelvollisuus koskee myös luonnoksia, jotka on lähetetty korjattavaksi etukäteen.
(4) Jos toimitettu tuote on viallinen, Asiakkaalla on oikeus vaatia FLYERALARMia joko korjaamaan tuote tai korvaamaan se virheettömällä tuotteella. FLYERALARMilla on oikeus kieltäytyä korjaamasta tai korvaamasta tuotetta, jos korjaaminen tai korvaaminen tai molemmat toimenpiteet osoittautuvat mahdottomiksi tai kannattamattomiksi toteuttaa. FLYERALARMilla on oikeus kieltäytyä lisätoimituksista, jos ja siltä osin kuin Asiakas ei ole maksanut toimituksen virheetöntä osaa.
(5) FLYERALARM vastaa jälkitoimituksesta aiheutuneista kuluista, erityisesti kuljetuskuluista, lähetyskuluista, työkuluista ja materiaalikuluista. Tämä ei kuitenkaan koske ylimääräisiä kuluja, joita FLYERALARMille aiheutuu tavaran toimittamisesta muualle kuin sovitulle suorituspaikalle.
(6) Jos kohdan 4 mukainen jälkitoimitus ei ole mahdollinen, jälkitoimituksen hyväksyminen on Asiakkaalle kohtuutonta tai FLYERALARM kieltäytyy jälkitoimituksesta, Asiakkaalla on sovellettavan lain puitteissa oikeus joko purkaa sopimus, vähentää kauppahintaa tai vaatia vahingonkorvausta tai korvausta Asiakkaalle aiheutuneista tarpeettomista kuluista. Kohdan 14 nojalla Asiakkaalla ei ole oikeutta esittää muita vaatimuksia vaatimuksen syystä riippumatta tai tätä Asiakkaan oikeutta on rajoitettu.
(7) Virhevastuu on voimassa kaksi vuotta toimituksesta tai tavaran haltuunotosta, jos tavara on otettava haltuun.
(8) Mikään edellä mainituista määräyksistä ei vaikuta lakisääteisen tai tuomioistuimen määräämän näyttötaakan jakautumiseen.

13. Tuotteiden erityisominaisuudet, reklamaatiot

(1) Jokaisen tuotantovaiheen aikana voi syntyä vähäisiä poikkeamia alkuperäisestä mallista. Tällaiset poikkeamat eivät oikeuta reklamointiin.
Seuraavat poikkeamat ovat tyypillisiä:
• vähäiset värierot kahden tai useamman painatustyön välillä
• vähäiset värierot aikaisempaan painatustyöhön nähden
• vähäiset värierot saman painatustyön eri arkkien välillä
• vähäiset toleranssierot leikkuussa ja taitossa (= eroavuudet ilmoitetusta lopullisesta muodosta); etenkin Pochetta-aterintaskuissa enimmillään 4 mm ilmoitetusta suljetusta lopullisesta muodosta, kaikissa lehdissä, muisti- ja kuponkivihoissa enimmillään 2 mm ilmoitetusta suljetusta lopullisesta muodosta, lautasliinoissa enimmillään 1,5 mm ilmoitetusta suljetusta lopullisesta muodosta, mainostekniikkatuotteissa 1-2% ilmoitetusta lopullisesta muodosta, kaikissa muissa tuotteissa enimmillään 1 mm ilmoitetusta suljetusta lopullisesta muodosta,
• vähäiset värierot lehtien sisäosien ja kansilehtien välillä
• vähäinen kohdistusero (0–0,3 mm) osittaisen UV-lakkauksen, kuumafoliopreeglauksen tai reliefilakan ja painomotiivin välillä.
Edellä esitetty koskee myös muiden painettavaksi toimitettujen tietojen ja lopputuotteen välistä teknistä vertailua (kuten koevedokset, oikovedokset ja tulostetiedot myös siinä tapauksessa, kun ne ovat FLYERALARMin laatimia).
(2) Tuotantoprosessissa on mahdollista, ettei asemoinnissa voida ottaa huomioon paperin kuitusuuntaa. Tällöin taitossa voi syntyä murtumia ja tuotteen kiinteydessä tai jäykkyydessä voi esiintyä poikkeamia, eivätkä tällaiset murtumat tai poikkeamat oikeuta reklamointiin.
(3) Vain yhteen osoitteeseen toimitettaessa:
Jos toimitettu tavaramäärä poikkeaa tilatusta määrästä enintään viisi prosenttia, puuttuvaa tai ylimääräistä toimitusmäärää ei voi reklamoida. Tämä koskee myös makulatuuria, tuotantoprosessin ensimmäisiä arkkeja ja tuotteiden jatkotyöstämisessä käytettävien koneiden käynnistyksessä tarvittavia mallikappaleita, tuotantoteknisistä syistä johtuvia leikkausvirheitä päällimmäisissä ja alimmissa arkeissa, jotka poistetaan.
(4) Useaan osoitteeseen toimitettaessa:
Jos toimitettu tavaramäärä poikkeaa tilatusta määrästä enintään viisi prosenttia toimitusosoitetta kohden, puuttuvaa tai ylimääräistä toimitusmäärää ei voi reklamoida. Tämä koskee myös makulatuuria, tuotantoprosessin ensimmäisiä arkkeja ja tuotteiden jatkotyöstämisessä käytettävien koneiden käynnistyksessä tarvittavia mallikappaleita, tuotantoteknisistä syistä johtuvia leikkausvirheitä päällimmäisissä ja alimmissa arkeissa, jotka poistetaan.
(5) Vastaamme käytetyssä materiaalissa olevista laatupoikkeamista ainoastaan painatustyön arvoon saakka.

14. Asiakkaan tekemät peruutukset ja FLYERALARMin vastuu

(1) Kohdassa 12 mainittuja tilanteita lukuun ottamatta Asiakkaan lakisääteistä oikeutta purkaa sopimus ei ole suljettu pois eikä sitä rajoiteta. Vastaavasti myöskään FLYERALARMin lakiin tai sopimukseen perustuvia vaateita ei suljeta pois eikä rajoiteta.
(2) Vastaamme rajoituksetta ainoastaan vahingoista, jotka FLYERALARM (ja sen lailliset edustajat ja agentit) ovat aiheuttaneet tuottamuksellisesti tai tahallisesti, sekä kuolemaan, vammautumiseen tai sairastumiseen johtaneista vahingoista, jotka FLYERALARM on aiheuttanut tuottamuksellisesti tai jotka FLYERALARMin laillinen edustaja tai agentti on aiheuttanut tuottamuksellisesti tai tahallisesti. FLYERALARM vastaa myös rajoittamattomasti antamistaan takuista, jos FLYERALARMille syntyy velvoite takuun piiriin kuuluvan virheen johdosta. Vastuuta ei myöskään rajoiteta tilanteissa, jotka kuuluvat ankaran vastuun piiriin (erityisesti tuotevastuulain nojalla).
(3) Muiden olennaisten sopimusehtojen tuottamuksellisen rikkomisen osalta (ns. kardinaalivelvoite) FLYERALARMin vastuu rajoittuu sopimukselle tyypilliseen, ennakoitavissa olevaan vahingon määrään.
(4) Muilta osin FLYERALARMin vastuu on suljettu pois oikeusperusteesta riippumatta. Emme nimenomaisesti vastaa mistään sopimuksen mukaisten ensisijaisten ja toissijaisten velvoitteiden rikkomisesta tai vahingonkorvausvastuusta johtuvista vaatimuksista.
(5) Edellä esitettyjä vastuunrajoituksia sovelletaan myös tuottamukselliseen sopimusrikkomukseen.
(6) FLYERALARMin vastuun laajentaminen tai rajoittaminen koskee myös FLYERALARMin laillisia edustajia ja agentteja.
(7) Kardinaalivelvoitteella tarkoitetaan olennaisia sopimusvelvoitteita eli sellaisia velvoitteita, jotka määrittävät sopimuksen keskeisen sisällön ja joihin sopimuksen osapuoli voi luottaa. Kyseessä ovat näin ollen olennaiset oikeudet ja velvollisuudet, jotka luovat edellytykset sopimuksen toteuttamiselle ja jotka ovat välttämättömiä sopimuksen tarkoituksen saavuttamiseksi.
(8) Mikään edellä olevista määräyksistä ei vaikuta lakisääteisen tai tuomioistuimen määräämän näyttötaakan jakautumiseen.

15. Kuittausoikeus, pidätysoikeus ja oikeuksien luovuttaminen

(1) Asiakkaalla on oikeus kuitata saatavansa FLYERALARMin saatavaa vastaan ainoastaan siinä tapauksessa, että vastasaatava on riidaton ja lainvoimainen. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus pidättää samaan sopimussuhteeseen perustuva vastasaatava.
(2) Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää FLYERALARMilta olevaa saatavaansa kolmannelle osapuolelle.

16. Sähköinen lasku
Asiakas hyväksyy, että lasku voidaan toimittaa sähköisesti.

17. Omistusoikeuden pidätys

(1) Pidätämme omistusoikeuden toimittamaamme tavaraan, kunnes tavaran arvonlisäverollinen kauppahinta on maksettu FLYERALARMille kokonaisuudessaan.
(2) Asiakas ei saa myydä tai muulla tavalla luovuttaa tavaroita, joihin FLYERALARM on pidättänyt omistusoikeuden.
(3) Jos kolmas osapuoli, kuten erityisesti ulosottomies, saa hallintaansa tavaroita, joihin FLYERALARM on pidättänyt omistusoikeuden, Asiakkaan on ilmoitettava kolmannelle osapuolelle, että tavara on FLYERALARMin omaisuutta, ja ilmoitettava tapahtuneesta viipymättä FLYERALARMille, jotta meillä on mahdollisuus turvata oikeutemme omaisuuteen.
(4) Jos Asiakas rikkoo sopimusta esimerkiksi laiminlyömällä maksuvelvollisuutensa, meillä on oikeus vaatia pidätyksen alaisen tavaran palauttamista, kun olemme ensin irtisanoneet sopimuksen.

18. Välituotteet

Meillä ei ole velvollisuutta toimittaa välituotteita, kuten tietoja, litografioita tai painolaattoja, jotka on laadittu tai luotu lopputuotteen valmistamista varten. Osapuolet voivat sopia tästä poikkeavista ehdoista kirjallisesti.

19. Tiedot, tietovälineet


(1) FLYERALARM säilyttää Asiakkaan tuotteita, erityisesti tietoja ja tietovälineitä, ainoastaan nimenomaisesta sopimuksesta ja erityistä korvausta vastaan sen ajankohdan jälkeen, jolloin lopputuote on luovutettu Asiakkaalle tai Asiakkaan edustajalle. Jos edellä mainitut tavarat on vakuutettava, tavaroiden vakuuttamisesta vastaa Asiakas, ellei toisin sovita.
(2) Emme palauta CD- tai DVD-levyille tallennettuja tietoja emmekä muita sopimusasiakirjoja.

20. Kolmansien osapuolten oikeudet, vastuuvapaus

(1) Asiakas vakuuttaa erityisesti, että Asiakkaan meille painettavaksi toimittamat tiedot (erityisesti kuva- ja tekstitiedostot), sisällöt ja aineistot eivät loukkaa kolmansien tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä tai muita suojaoikeuksia, yksilön oikeuksia tai muita kolmansien oikeuksia.
(2) Asiakas vakuuttaa, että sillä on oikeus kopioida ja toisintaa toimitetut tiedot.
(3) Asiakas pitää FLYERALARMin vapaana kaikista kolmansien osapuolten esittämistä vaateista ja sitoutuu korvaamaan FLYERALARMille kaikki kolmansien osapuolten oikeuksista johtuvat vahingot. Tämä koskee myös mahdollisia FLYERALARMilta perittäviä oikeudenkäyntikuluja (asianajokulut ja oikeudenkäyntimaksut).

21. Sovellettava laki, oikeuspaikka, kirjallisen muodon vaatimus

(1) FLYERALARMin ja Asiakkaan väliseen sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
(2) Sopimukseen ei kuitenkaan sovelleta 11.4.1980 solmittua YK:n kansainvälistä tavaran kauppaa koskevaa yleissopimusta (CISG).
(3) Jos jokin näiden yleisten ehtojen kohta tai muun sopimuksen ehto on pätemätön tai muuttuu pätemättömäksi, se ei vaikuta muiden määräysten tai sopimusten pätevyyteen.
(4) Kaikki muutokset ja lisäykset näihin ehtoihin on tehtävä kirjallisesti ollakseen päteviä. Tämä koskee myös kirjallisen muodon vaatimuksesta luopumista tai sen muuttamista.