Kehitämme verkkokauppaamme jatkuvasti, jotta saat siitä parhaan mahdollisen hyödyn. Tähän tarkoitukseen käytämme evästeitä. Sivustoamme käyttämällä hyväksyt evästekäytäntömme. Lue lisää

Ok
Overnight
Lähetys sisältyy hintaan

Tietoa tietosuojasta ja FLYERALARM OY:n tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Seuraavasta henkilötietojen keruusta ja käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä on

FLYERALARM OY
Bulevardi 21, 00180 Helsinki, puh. +358 9 42 45 1287, info@flyeralarm.fi

Yhteys tietosuoja-asioissa: info@flyeralarm.fi

A. Tietoa tietosuojasta

Tietosuojamääräysten noudattaminen on meille tärkeää. Seuraavassa kerromme suorittamastamme henkilötietojen keruusta ja käsittelystä.

1. Vapaaehtoinen tietojen antaminen

Keräämme pääsääntöisesti vain niitä tietoja, joita tarvitaan sopimuksen tekemiseen.

Tiettyjen tietojen antaminen on kuitenkin vapaaehtoista. Näiden tietojen antamatta jättämisestä ei ole haitallisia seurauksia. Tietojen antamatta jättäminen voi kuitenkin yksittäistapauksissa vaikeuttaa tai viivästyttää kommunikaatiota.

2. Tietojen käsittely sopimuksen täytäntöönpanoa varten

Käsittelemme keräämiämme tietoja Yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti sopimuksen täytäntöönpanoa varten. Tämä kattaa myös sopimuksiin liittyvän asiakaspalvelun.

Jos se on tarpeen, henkilötietoja luovutetaan edelleen FLYERALARM-yhtymän sisällä sekä sellaisille yrityksille, jotka osallistuvat tämän sopimuksen täytäntöönpanoon, kuten maksuja käsitteleville pankeille, tavarantoimittajille ja jakelupalveluille.

Tallennamme sopimuksen täytäntöönpanoa varten välttämättömät tiedot asiakastilillä. Nämä tiedot voidaan pyynnöstä poistaa milloin tahansa. Tietoja ei poisteta, jos sopimukseen liittyy vielä perittäviä saatavia. Jos tietojen säilyttämiseen on laillinen velvoite, kyseessä olevia tietoja säilytetään tämän säilytysajan.

3. Tietojen käsittely oikeutettujen etujen toteuttamiseksi

Tarkastukset ja compliance

Yksittäistapauksissa käsittelemme henkilötietojasi tarkastus- ja valvontatoimenpiteiden suorittamiseen. Henkilötietojasi käsitellään tällöin osittain yrityksen sisäisten prosessien optimoimiseksi. On mahdollista, että kolmansille osapuolille mahdollistetaan pääsy henkilötietoihisi tätä tarkoitusta varten.

Tietojen käsittely perustuu Yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan ja sillä pyritään varmistamaan kattavasti tietojen käsittelyn ja suoritettujen prosessien lainmukaisuus FLYERALARM-yhtymän sisällä.

Verkkoanalyysi ja evästeet

Käytämme niin kutsuttuja verkkoanalyysityökaluja ja evästeitä, joilla pyrimme keräämään tietoa verkkosivustomme käytöstä, muokkaamaan verkkosivustoamme käyttäjäystävällisemmäksi, mittaamaan sen tavoittavuutta ja suorittamaan markkinatutkimusta.

Näin saamme tilastotietoa tarjoamamme käytöstä.

Tietojen käsittely perustuu Yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan ja pyrkimykseemme sovittaa tarjoamamme, mainosvälineemme ja toimenpiteemme verkkosivustollamme kävijöihin ja siten vahvistaa asemaamme pitkällä aikavälillä.

4. Tietojen käsittely suostumuksen perusteella

Jos olet antanut erillisen suostumuksen siihen, että saat tietoja FLYERALARM-yhtiöiden tuotteista ja palveluista puhelimitse tai sähköpostitse, tietojen käsittely perustuu Yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohtaan. Voit peruuttaa suostumuksen milloin tahansa, mutta sillä ei ole vaikutusta jo tapahtuneen tietojenkäsittelyn lainmukaisuuteen. Jos suostumus peruutetaan, lopetamme kyseessä olevan tietojenkäsittelyn

5. Tietojen käsittely suoramarkkinointia varten

Käsittelemme tietojasi suoramarkkinointitarkoituksiin, erityisesti mainosten lähettämiseen sähköpostitse ja osittain myös postitse. Tietojen käsittely perustuu Yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan, ja sen tarkoituksena on uusista tuotteista ja palveluista tiedottaminen. Jokaisella asiakkaalla on oikeus vastustaa tällaista tietojenkäsittelyä. Jos asiakas käyttää tätä oikeuttaan, tietojen käsittely suoramarkkinointia varten lopetetaan. Jos tietoja on tallennettu ainoastaan suoramarkkinointia varten, ne poistetaan asiakkaan vastustettua niiden käsittelyä

6. Tietojen vastaanottajat

Siirrämme tietojasi kolmansille osapuolille (kuten pankeille maksujen käsittelyä varten, asianajajille saatavien perimistä varten, tietyille painotaloille tai postipalvelujen tarjoajille tilausten toimittamista varten) vain, jos siihen on olemassa tietosuojalainsäädännön mukainen luovutusperuste (esim. yllä mainittujen säännösten perusteella.

Tietojasi voidaan luovuttaa myös ulkopuolisille palveluntarjoajille (esim. IT-palveluntarjoajille, tietojen tuhoamis- ja arkistointipalveluyrityksille ja painotaloille), jotka avustavat meitä tietojen käsittelyssä asianmukaisten tietojenkäsittelysopimusten puitteissa nimenomaan meidän ohjeitamme noudattaen.

Ulkopuolisen tietojenkäsittelyn puitteissa siirrämme tietojasi osittain myös ulkomailla toimiville palveluntarjoajille. Tietojen siirtämisen lainmukaisuuden varmistamiseksi olemme tehneet ulkopuolisten tietojenkäsittelijöiden kanssa asianmukaisia tietojenkäsittelysopimuksia ja tarvittaessa käytämme myös EU-vakiosopimuksia Yleisen tietosuoja-asetuksen 46 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti

Emme myy henkilötietojasi kolmansille osapuolille emmekä markkinoi niitä muutoinkaan.

7. Muiden kuin suoraan rekisteröidyltä kerättyjen tietojen käsittely

Yllä mainittujen tietojenkäsittelytapojen lisäksi käsittelemme myös yhteystietoja, joita emme ole keränneet suoraan rekisteröidyltä, ja tallennamme nämä mahdollisesti jo olemassa oleviin tietueisiin.

Tällaisessa tapauksessa jokin asiakas on tehnyt tilauksen ja antanut meille osoitetietosi tilatun tavaran toimitusta varten, tai muita henkilötietoja, joita on määrä käsitellä painatustyön yhteydessä. Käsittelemme näitä tietoja tilauksen käsittelemiseksi. On myös mahdollista, että tietosi ilmoitetaan laskunsaajan tietoina.

Lisäksi on mahdollista, että asiakas, joka tekee meille tilauksen ja antaa meille osoitetietonsa, koska tilaus on toimitettava hänelle, tai muita henkilökohtaisia tietoja, joita on määrä käsitellä painotyön yhteydessä. Käsittelemme näitä tietoja tilauksen käsittelemiseksi. On myös mahdollista, että tietosi ilmoitetaan laskunsaajan tietoina.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Oikeuksistasi rekisteröitynä ja meidän tietosuojavastaavastamme on tarkempaa tietoa tämän selosteen kohdassa C.

B. Tietosuojaseloste

Seuraavassa kerromme siitä, miten käsittelemme tietojasi Yleisen tietosuoja-asetuksen 13 artiklan mukaisesti.

1. IP-osoitteen tallennus

Tallennamme verkkoselaimesi välittämän IP-osoitteen 7 vuorokauden ajaksi yksinomaan voidaksemme tunnistaa, rajoittaa ja estää verkkosivuihimme kohdistuvia hyökkäyksiä. Tämän aikarajan umpeuduttua IP-osoite poistetaan tai anonymisoidaan. Oikeusperuste: Yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta.

2. Käyttötiedot

Kun käyt verkkosivustollamme, tallennamme verkkopalvelimellemme tilapäisesti niin sanotut käyttäjätiedot tilastollisia tarkoituksia varten, jotta voimme parantaa verkkosivustomme laatua. Tämä tietue koostuu seuraavista osista

 • verkkosivu, jolta URL/tiedosto haettiin
 • URL:n/tiedoston nimi
 • haun päivämäärä ja kellonaika
 • siirretty datamäärä
 • tapahtuman tila (URL/tiedosto siirretty, URL/tiedosto ei löytynyt)
 • käytetyn verkkoselaimen tyyppi
 • pyynnön esittäneen tietokoneen IP-osoite

3. Tietojen siirtäminen kolmansille osapuolille

Siirrämme tietojasi rekisterinpitäjän lukuun tapahtuvassa käsittelyssä Yleisen tietosuoja-asetuksen 28 artiklan mukaisesti palveluntarjoajille, jotka tukevat meitä verkkosivujemme toiminnan ylläpitämisessä ja siihen liittyvissä prosesseissa. Palveluntarjoajamme toimivat tiukasti ohjeidemme mukaisesti ja ovat vastaavan sopimuksen velvoittamia. Käytämme seuraavia palveluntarjoajia: isännöintipalveluntarjoajia, verkkoanalytiikkapalveluntarjoajia, uutiskirjepalveluntarjoajia.

Tietojen luovuttaminen kolmansiin maihin

Ulkopuolisen tietojenkäsittelyn puitteissa siirrämme tietojasi osittain myös ulkomailla toimiville palveluntarjoajille. Tietojen siirtämisen lainmukaisuuden varmistamiseksi olemme tehneet ulkopuolisten tietojenkäsittelijöiden kanssa asianmukaisia tietojenkäsittelysopimuksia ja tarvittaessa käytämme myös EU-vakiosopimuksia Yleisen tietosuoja-asetuksen 46 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti.

4. Evästeet

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan päätelaitteellesi, mistä ne voidaan myös lukea. On olemassa istuntoevästeitä, jotka poistetaan selainta suljettaessa, ja pysyviä evästeitä, jotka tallennetaan pidemmäksi aikaa kuin yhden istunnon ajaksi. Evästeet voivat sisältää tietoja, joilla pystytään tunnistamaan käytetty laite. Jotkin evästeet sisältävät vain tiettyjä asetuksia koskevia tietoja, jotka eivät ole yhdistettävissä henkilöön.

Käytämme verkkosivuillamme sekä istuntoevästeitä että pysyviä evästeitä. Tietojen käsitteleminen perustuu Yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan ja tapahtuu käytettävyyden optimoimiseksi ja mahdollistamiseksi sekä verkkosivujemme ulkoasun ohjaamiseksi.

Voit valita verkkoselaimesi asetuksista, että saat ilmoituksen uusista evästeistä. Näin evästeiden käyttö ilmenee selkeästi. Voit myös milloin tahansa selainasetuksia muuttamalla poistaa evästeitä ja estää uusien evästeiden luomisen. Ota huomioon, että silloin verkkosivumme eivät välttämättä näy parhaalla mahdollisella tavalla eivätkä kaikki toiminnot enää ole käytettävissä teknisistä syistä.

5. Seurantavälineet

Google Analytics

Pystyäksemme suunnittelemaan verkkosivustomme tarkoituksenmukaiseksi luomme käyttäjäprofiileja Google Analytics Universalin avulla. Google Analytics Universal käyttää evästeitä, jotka tallennetaan päätelaitteellesi ja jotka me voimme lukea. Tätä kautta pystymme tunnistamaan ja laskemaan sivuillemme palaavat käyttäjät. Tietojen käsittely perustuu Yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan ja sillä pyritään selvittämään, kuinka usein eri käyttäjät käyvät verkkosivuillamme.

Evästeen tuottamat tiedot, joilla seurataan tämän verkkosivuston käyttöäsi, siirretään pääsääntöisesti Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja tallennetaan siellä. Koska olemme aktivoineet tälle verkkosivulle IP-anonymisoinnin, Google lyhentää IP-osoitteen ensin Euroopan unionin jäsenmaiden sisällä. Vain poikkeustapauksissa koko IP-osoite siirretään Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin (Yleisen tietosuoja-asetuksen 45 artiklan 1 kohdan mukainen tietosuojan taso on varmistettu, koska Google osallistuu Privacy Shield -menettelyyn) ja lyhennetään vasta siellä. Olemme myös tehneet Google Inc:in (Yhdysvallat) kanssa sopimuksen rekisterinpitäjän lukuun tapahtuvasta tietojenkäsittelystä Yleisen tietosuoja-asetuksen 28 artiklan mukaisesti. Google saa käyttää tietoja ainoastaan arvioidakseen ja raportoidakseen verkkosivujemme käyttöä meidän puolestamme.

Lisäksi suoritamme laitteista riippumatonta seurantaa Google Analytics Universal työkalun avulla. Siksi sinulle määritetään käyttäjätunniste lokitietojasi kirjattaessa. Jos myöhemmin kirjaudut tunnuksillasi asiakastilillesi toisesta mobiililaitteesta, se tunnistetaan määritetyllä käyttäjätunnisteella. Salaamatonta tietoa ei voida yhdistää käyttäjätunnisteeseen. Myöskään Google Analytics Universalin rakentamia käyttäjäprofiileja ei voida yhdistää tiettyyn käyttäjätunnisteeseen.

Voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä Google Analytics Universal -palvelussa milloin tahansa. Siihen on seuraavat mahdollisuudet:

 1. Voit estää evästeiden tallentumisen muuttamalla selainohjelmasi asetuksia. Ota kuitenkin huomioon, että silloin tämän verkkosivuston toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä kokonaisuudessaan.
 2. Voit myös estää evästeen tuottamien, verkkosivuston käyttöä koskevien tietojesi (kuten IP-osoitteen) keräämisen sekä näiden tietojen käsittelemisen Googlen toimesta lataamalla ja asentamalla seuraavasta linkistä http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en löytyvän lisäosan.
 3. Voit myös Google Analyticsin tietojenkeruun klikkaamalla seuraavaa linkkiä. Silloin luodaan estoeväste, joka estää pysyvästi tietojesi keruun tällä verkkosivustolla käydessäsi:

  Klikkaa tästä, jos et halua Google Analyticsin käsittelevän tietojasi.

  Google Analytics (Universal) -palvelua on tällä sivustolla laajennettu koodilla „gat._anonymizeIp();“ jotta IP-osoitteiden keruu tapahtuu anonymisoidusti (ns. IP-masking).

DoubleClick

Käytämme DoubleClick by Google -palvelua ohjataksemme mainontaa juuri sinulle sopivaksi evästeiden avulla. Siksi selaimellesi määritetään pseudonymisoitu tunniste (ID), jonka avulla seurataan mitä mainoksia selaimellesi on ohjattu ja mitä niistä olet katsonut. Näihin evästeisiin ei kerätä henkilötietoja. DoubleClick-evästeillä Google ja sen kanssa yhteistyötä tekevät verkkosivustot pystyvät ainoastaan ohjaamaan mainoksia sen mukaan, miten olet aiemmin käyttänyt meidän tai muita verkkosivustoja. Google siirtää evästeiden tuottamat tiedot analysoitavaksi omalle palvelimelleen Yhdysvaltoihin ja tallentaa ne sinne. Google noudattaa US-Privacy Shield sopimuksen tietosuojamääräyksiä ja se on rekisteröity Yhdysvaltain kauppaministeriön US-Privacy Shield ohjelmaan. Mikäli Google siirtää tietoja kolmansille osapuolille, se tapahtuu yksinomaan lainsäädännön tai ulkopuolista tietojenkäsittelyä koskevien sopimusten perusteella. Google ei yhdistä tietojasi muihin keräämiinsä tietoihin. Voit estää evästeiden tallentumisen muuttamalla selainohjelmasi asetuksia. Ota kuitenkin huomioon, että silloin verkkosivustojemme toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä kokonaisuudessaan. Voit myös estää evästeiden tuottamien, verkkosivustojen käyttöä koskevien tietojesi keräämisen sekä näiden tietojen käsittelemisen Googlen toimesta lataamalla ja asentamalla jäljempänä mainitusta linkistä löytyvän lisäosan https://www.google.com/settings/ads/onweb/. Vaihtoehtoisesti voit estää DoubleClick-evästeiden luomisen klikkaamalla Digital Advertising Alliancen sivustolla seuraavaa linkkiä: http://www.aboutads.info/choices/.

Google TagManager

Käytämme Google-Analytics (Universal) -palvelua Google Tag Managerillä. Myös Google Tag Manager on Google-tuote, jolla pystymme hallinnoimaan verkkosivutunnisteita yhdellä alustalla. Tag Manager on evästeetön verkkotunnus eikä se kerää henkilötietoja. Tämä työkalu luo muita tunnisteita, joilla saatetaan kerätä tietoja. Google Tag Manager ei käytä näitä tietoja. Jos verkkotunnus- tai evästetasolla on asetettu estoja, ne pätevät kaikkiin seurantatunnisteisiin, joita käytetään Google Tag Managerissa.

Google Signals

Käytämme tässä verkkosivustossa Google Signals -verkkoanalyysipalvelua oikeutetun etumme toteuttamiseksi (verkkotarjontamme analysointi, optimointi ja taloudellinen ylläpitäminen yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti). Google Signals on Google Analytics -verkkoanalyysipalvelun lisäosa, jonka tarjoaa Google Ireland Limited ("Google").

Sillä voidaan seurata myös eri päätelaitteista tapahtuvia verkkosivuvierailujasi, jos olet sivustolla käydessäsi kirjautuneena johonkin Google-palveluun. Google käyttää tällöin tietoja sellaisilta käyttäjiltä, jotka ovat sallineet yksilöllisen mainonnan Google-tilinsä asetuksissa, meille laatimiinsa raportteihin. Näissä raporteissa seurataan eri päätelaitteista tapahtuvaa käyttöä sekä eri käyttäjäryhmiä.

Google Signals -palvelussamme IP-osoitteet on anonymisoitu, eli käyttäjän IP-osoite lyhennetään EU-jäsenvaltioiden ja Euroopan talousalueen sisällä. Lyhennetyllä osoitteella henkilöä ei voida tunnistaa. Meille toimitetaan ainoastaan anonyymejä tilastollisia analyysejä. Emme käytä käyttäjien tietoja profilointiin Google itse saattaa kuitenkin kerätä henkilötietoja; siihen me emme voi vaikuttaa. Lisätietoja löydät Googlen tietosuojaselosteesta
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=fi.

Google Optimize

Käytämme Google Optimize -palvelua, josta vastaa Google ("Google Optimize"). Google Optimize analysoi verkkosivuston käyttöä eri muodoissa, jotta voimme parantaa verkkosivujemme käyttäjäystävällisyyttä kävijöiden käyttäytymisen perusteella. Google Optimize on Google Analytics työkalu, joka käyttää evästeitä.

Käyttäjän IP-osoite anonymisoidaan välittömästi käsittelyn jälkeen. Vain poikkeustapauksissa koko IP-osoite siirretään Googlen palvelimelle USA:han ja suojataan siellä. Välitettyä IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Googlen tietoihin.

Voit estää evästeiden tallentamisen selaimesi asetuksissa.

Huomaa, että tässä tapauksessa et ehkä voi käyttää verkkosivustomme kaikkia toimintoja täydessä laajuudessaan. Voit estää Googlea keräämästä evästeiden luomia, verkkosivuston käyttöön liittyviä tietojasi sekä käsittelemästä näitä tietoja lataamalla ja asentamalla seuraavasta linkistä löytyvän lisäosan http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

6. Sosiaalisen median lisäosat

Tietosuojasyistä verkkosivustoltamme ei ole suoria yhteyksiä sosiaalisen median lisäosiin. Verkkosivustolla käynnistäsi ei välitetä tietoja sosiaalisen median palveluille (Facebook, Twitter, XING, Google+ jne). Kolmansien osapuolien suorittamaa profilointia ei näin ollen tapahdu.

7. Turvallisuustoimenpiteet

Tietoturva

Jotta voimme suojata tietojasi ei-toivotulta käytöltä mahdollisimman hyvin, toteutamme teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä. Käytämme verkkosivustollamme salausta. Tietojesi siirto tietokoneesi ja palvelimemme välillä tapahtuu TLS-salauksella. Salauksen osoittaa lukkosymboli selaimen tilapalkissa sekä osoiterivin alun https://

8. Uutiskirje

Tarjoamme verkkosivustollamme mahdollisuutta uutiskirjeen tilaamiseen. Jos olet antanut erillisen suostumuksen, jotta voimme informoida sinua sähköpostitse yrityksemme tuotteista ja palveluista, tietojen käsittely perustuu Yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohtaan. Tämä palvelu on tarkoitettu yksinomaan 16 vuotta täyttäneille käyttäjille. Käytämme uutiskirjeemme yhteydessä Google Analytics -palvelua (ks. kohta 5).

Lisäksi seuraamme linkkejä ja niiden avaamista. Voimme seurata avoimella gif:llä, onko tietty henkilö avannut uutiskirjeen. Lisäksi seuraamme, klikkaavatko uutiskirjeen vastaanottajat uutiskirjeen linkkejä. Tässä tarkoituksessa tiedot asiakkaan käyttäjätunnisteesta, klikatuista linkeistä ja uutiskirjeen tunnus siirretään salattuina. Palveluntarjoaja Selligent tallentaa ja käsittelee nämä tiedot. Tähänkin tarvitaan kuitenkin suostumus. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa, mutta peruutus ei vaikuta jo tapahtuneen käsittelyjen lainmukaisuuteen. Jos suostumus peruutetaan, lopetamme tällaisen tietojenkäsittelyn.

Jos et enää halua saada uutiskirjeitä, voit perua tilauksen milloin tahansa, esim. sähköpostilla osoitteeseen info@flyeralarm.fi tai kaikissa uutiskirjeissä olevaa peruutuslinkkiä.

9. Asiakastili

Jos haluat tehdä tilauksen kaupastamme, sinun on rekisteröidyttävä ensin asiakkaaksi. Keräämme seuraavat tiedot: sähköpostiosoite, salasana, puhuttelusana, nimi, osoite ja puhelinnumero Yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla. Käytämme rekisteröitymisen tai tiedustelujen yhteydessä meille luovuttamiasi tietoja sopimuksen täytäntöönpanoon. Tämä kattaa myös täytäntöönpanoon liittyvän asiakaspalvelun. Nämä tiedot voidaan poistaa pyynnöstä milloin tahansa. Tietoja ei poisteta, jos sopimukseen liittyy vielä perittäviä saatavia. Jos tietojen säilyttämiseen on laillinen velvoite, kyseessä olevia tietoja säilytetään tämän säilytysajan.

10. Yhteydenottolomake

Voit ottaa meihin yhteyttä myös verkkolomakkeella. Verkkolomakkeen käsittelyyn tarvitsemme sähköpostiosoitteesi. Voit antaa myös muita tietoja, mutta niitä ei edellytetä.

Lähettämällä tämän yhteydenottolomakkeen hyväksyt, että antamasi tiedot kerätään ja tallennetaan sähköisesti. Käsittelyn oikeusperuste on Yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta. Käytämme tietojasi yksinomaan tiedustelusi käsittelyyn. Voit peruuttaa suostumuksen milloin tahansa, esim. sähköpostitse osoitteeseen info@flyeralarm.fi.

11. Verkkokauppa

Tallennamme ja käytämme tilauksen yhteydessä antamasi henkilötiedot Yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti vain tilauksen täytäntöönpanemiseksi. Käytämme sähköpostiosoitettasi informoidaksemme tilauksenne etenemisestä.

PAYONE GmbH

Seuraavassa maksutavassa palveluntarjoaja PAYONE GmbH on yhteistyökumppanimme.

 • luottokorttimaksu

Maksusi käsittelyä varten FLYERALARM toimittaa palvelun tarjoalle seuraavat tiedot:

 • painatustyön numero
 • tilauksen tiedot
 • valittu maksutapa
 • tilaajan etu- ja sukunimi
 • laskutusosoite
 • toimitusosoite

Maksun jatkokäsittelystä kulloisenkin maksupalveluntarjoajan kanssa vastaa Payone GmbH rekisterinpitäjänä. Lisätietoja tietosuojasta https://www.payone.com/DE-de/dsgvo.

Palveluntarjoaja ilmoittaa FLYERALARMille ainoastaan, onko valittu maksutapa hyväksytty.

b. Maksu etukäteen

Jos valitset verkkokaupassamme tämän maksutavan, emme kerää muita henkilötietojasi kuin ne, jotka tarvitsemme tilauksen käsittelyyn.

12. Chat

Userlike: Tällä verkkosivustolla käytetään Userlike UG:n (www.userlike.com) verkkojuttelun ohjelmistoa. Userlike käyttää tietokoneellesi tallentuvia evästeitä, jotka mahdollistavat henkilökohtaisen keskustelun kanssasi verkkosivustollamme realtime-chattina. Kun päätät käyttää Userlikea, sen ohjelmisto hakee ja käsittelee chatti- ja sivustotiedot ja tallentaa ne Saksaan. IP-osoitteesi avulla kerätään myös paikkaan sidottuja tietoja. Kerätyt tiedot sekä rekisteröitymistiedot yhdistetään ainoastaan, jos olet ilmoittanut ne vapaaehtoisesti, esim. chatin yhteydessä. Sama pätee myös muihin henkilötietoihisi. Löydät Userliken tietosuojaselosteen osoitteesta https://www.userlike.com/en/terms#privacy-policy. Siellä kerrotaan yksityiskohtaisesti Userliken suorittamasta tietojesi käsittelystä sekä henkilötietojesi suojaamiseen liittyvistä oikeuksistasi ja asetusmahdollisuuksista.

13. Tietosuoja sosiaalisessa mediassa

FLYERALARM on edustettuna omilla kanavillaan sosiaalisessa mediassa. Siltä osin kuin henkilötietojesi käsittely on meidän valvonnassamme, varmistamme, että voimassa olevia tietosuojamääräyksiä noudatetaan. Seuraavassa tärkeimmät sosiaalista mediaa koskevat tietosuojaoikeudelliset tiedot.

a. Vastuullisen ylläpitäjän nimi ja osoite:

Yleisen tietosuoja-asetuksen ja muiden tietosuojasäännösten sekä FLYERALARM-tietosuojaselosteen mukainen vastaava rekisterinpitäjä on

 • Facebook
  (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanti)
 • Instagram
  (Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlanti)
 • Pinterest
  (Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlanti
 • YouTube
  (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti)
 • Twitter
  (Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irlanti)
 • Xing
  (XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hampuri, Saksa)
 • LinkedIn
  (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlanti)

Näiden alustojen ja niiden toimintojen käyttö tapahtuu omalla vastuullasi. Tämä pätee erityisesti interaktiivisten toimintojen käyttöön (esim. kommentointi, sisältöjen jakaminen, arvostelut).

Huomaa, että henkilötietojasi saatetaan käsitellä Euroopan unionin ulkopuolella. Ne yhdysvaltalaiset palvelujen ylläpitäjät, joilla on Privacy Shield sertifiointi, ovat sitoutuneet noudattamaan EU:n tietosuojamääräyksiä.

b. Tarkoitus ja oikeusperuste

Ylläpidämme sosiaalisen median kanavia kommunikoidaksemme tällä sivustolla käyjien kanssa ja informoidaksemme heitä tarjoamastamme.

Lisäksi keräämme tietoja tilastotarkoituksiin, jotta voimme kehittää ja optimoida sisältöämme edelleen ja tehdä tarjoamamme kiinnostavammaksi. Tähän tarvittavat tiedot (esim. sivulatausten määrä, aktiviteetti sivustolla ja sivustolla kävijöiden luovuttamat tiedot, vuorovaikutustapahtumat) käsittelee kyseinen sosiaalisen median ylläpitäjä ja antaa ne meidän käyttöömme. Me emme pysty vaikuttamaan tietojen kokoamiseen emmekä niiden esittämiseen.

Lisäksi sosiaalisen median palveluntarjoajat sekä FLYERALARM käsittelevät henkilötietojasi markkinatutkimus- ja mainostarkoituksiin. Siten on mahdollista, että esim. sosiaalisen median käytöstäsi ja siitä päätellyistä kiinnostuksenkohteistasi laaditaan käyttäjäprofiileja. Siksi sinulle saatetaan sosiaalisessa mediassa ja sen ulkopuolella muun muassa ohjata mainoksia, joiden arvellaan sopivan kiinnostuksenkohteisiisi. Tässä tarkoituksessa laitteellesi tallennetaan yleensä evästeitä. Lisäksi käyttäjäprofiiliisi saatetaan tallentaa tietoja, joita ei ole kerätty suoraan päätelaitteeltasi. Tietojen tallennus ja analysointi on päätelaitteesta riippumatonta, etenkin, jos olet rekisteröitynyt jäseneksi ja kirjautuneena palveluun.

FLYERALARM suorittaa henkilötietojen käsittelyä toteuttaakseen oikeutettua etuaan tehokkaaseen informointiin ja viestintään (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta).

Jos sinulta pyydetään suostumusta henkilötietojesi käsittelyyn ja annat sen nimenomaisesti asianmukaista painiketta napsauttamalla tai vastaavalla tavalla, käsittelyn oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta sekä 7 artikla.

c. Oikeutesi / vastustusmahdollisuus

Jos olet jäsen jollakin sosiaalisessa median kanavassa etkä halua sen keräävän tietoja itsestäsi sivustollamme ja yhdistävän sinusta tallennettuja jäsentietoja kyseiseen sosiaalisen median alustaan, toimi seuraavasti

 • kirjaudu ulos sosiaalisen median alustalta ennen kuin siirryt meidän some-sivullemme
 • poista laitteelle tallennetut evästeet
 • sulje selain ja käynnistä se uudelleen

Kun taas kirjaudut uudelleen some-alustalle, se tunnistaa sinut taas tietyksi käyttäjäksi.

Tarkempia tietoja henkilötietojen käsittelystä ja sen vastustamisen mahdollisuuksista (estot) löytyy seuraavista osoitteista:

Sinulla on seuraavat oikeudet henkilötietojesi käsittelyn suhteen: oikeus päästä henkilötietoihin; oikeus tietojen oikaisemiseen; oikeus tietojen poistamiseen; oikeus käsittelyn rajoittamiseen; oikeus käsittelyn vastustamiseen; oikeus tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen; oikeus tehdä valitus henkilötietojesi lainvastaisesta käsittelystä toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle.

Koska FLYERALARM ei saa pääsyä kaikkiin henkilötietoihisi, sinun tulee vaatia oikeuksiasi suoraan kyseisiltä sosiaalisen median palveluntarjoajilta. Niillä on pääsy käyttäjiensä henkilötietoihin ja ne voivat ryhtyä asianmukaisiin toimiin ja vastata kysymyksiisi.

Jos kuitenkin tarvitset apuamme, pyrimme luonnollisesti auttamaan. Lähetä silloin viesti osoitteeseen into@flyeralarm.fi

d. Muuta

Huomaa, että jos haluat julkaista some-kanavillamme kuvia, tekstejä, kaavioita, videoita, musiikkia tms., luovutat silloin mahdollisesti kaikki käyttöoikeudet some-yhteisölle, mistä taas voi koitua sinulle oikeudellisia seuraamuksia, ellei sinulla itselläsi ole tekijänoikeuksia tai muita asianmukaisia oikeuksia.

C. Oikeutesi rekisteröitynä / tietosuojavaltuutetun yhteystiedot

Henkilötietojesi käsittelyn suhteen sinulla on Yleisen tietosuoja-asetuksen nojalla tiettyjä oikeuksia:

1. Oikeus saada pääsy tietoihin (Yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artikla)

Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja. Jos näitä henkilötietoja käsitellään, sinulla on oikeus saada pääsy henkilötietoihin sekä Yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklassa eriteltyihin tietoihin.

2. Oikeus tietojen oikaisemiseen ja poistamiseen (Yleisen tietosuoja-asetuksen 16 ja 17 artikla)

Sinulla on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä sinua koskevat virheelliset henkilötiedot tai tarvittaessa täydentää puutteelliset henkilötiedot.
Lisäksi sinulla on oikeus vaatia, rekisterinpitäjä poistaa sinua koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, edellyttäen etasentamallatä jokin Yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artiklassa eritellyistä perusteista täyttyy, esim. tietoja ei enää tarvita tavoiteltuihin tarkoituksiin.

Lisäksi sinulla on oikeus vaatia, rekisterinpitäjä poistaa sinua koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, edellyttäen että jokin Yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artiklassa eritellyistä perusteista täyttyy, esim. tietoja ei enää tarvita tavoiteltuihin tarkoituksiin.

3. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (Yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artikla)

Sinulla on oikeus vaatia tietojen käsittelemisen rajoittamista mahdollisen tarkistuksen ajaksi, jos kyseessä on jokin Yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklassa luetelluista edellytyksistä, esim. jos olet vastustanut käsittelyä.

4. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (Yleisen tietosuoja-asetuksen 20 artikla)

Tietyissä tapauksissa, jotka on lueteltu Yleisen tietosuoja-asetuksen 20 artiklassa, sinulla on oikeus saada henkilötietosi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa tai oikeus siirtää kyseiset tiedot kolmannelle osapuolelle.

5. Oikeus vastustaa käsittelyä (Yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artikla)

Jos tietoja kerätään Yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan perusteella (tietojen käsitteleminen oikeutettujen etujen turvaamiseksi), sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa sinua koskevien tietojen käsittelyä. Emme tämän jälkeen enää käsittele henkilötietoja, paitsi jos voimme osoittaa, että on olemassa huomattavan tärkeitä ja perusteltuja syitä, jotka syrjäyttävät rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai käsitteleminen on tarpeen oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

6. Oikeus vastustaa käsittelyä suoramarkkinointia varten

Käsittelemme tietojasi suoramarkkinointitarkoituksessa. Sinulla on oikeus vastustaa tällaista käsittelyä. Jos teet niin, tietojen käsittely suoramarkkinointitarkoituksiin lopetetaan.

Osoita tällaiset kohtia 1.-6. koskevat pyynnöt osoitteeseen: info@flyeralarm.fi.

7. Oikeus valittaa viranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitusvalvontaviranomaiselle Yleisen tietosuoja-asetuksen 77 artiklan mukaisesti, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuojamääräyksiä. Valitusoikeutta voidaan käyttää erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa vakinainen asuinpaikkasi tai työpaikkasi on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut. Suomessa toimivaltainen valvontaviranomainen on

Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 00181 Helsinki, puh. +358 10 3666 700, faksi +358 10 3666 735, sähköposti tietosuoja@om.fi, verkkosivusto tietosuoja.fi.

Päivitetty 22.01.2019