Ympäristöystävällinen tuotanto

Tuotanto on FLYERALARM:in keskipiste. Vastuullisuus on meille tällä alueella erityisen tärkeää. Pyrimme valmistamaan tuotteesi mahdollisimman ympäristöystävällisesti. Olemme ottaneet jo useita askelia kestävämpään suuntaan sekä toteuttaneet ympäristöystävällisiä toimenpiteitä, jotta saavutamme tämän tavoitteen - ja niitä tulee olemaan lisää. Esittelemme sinulle tässä muutaman näistä toimenpiteistä.

Koontipainomenetelmä

Koontipainomenetelmä

FLYERALARM käyttää firman perustamisesta vuonna 2002 lähtien resusseja säästävää koontipainomenetelmää. Menetelmässä sijoitetaan mahdollisimman monta tilausta, joilla on sama materiaali ja tilausmäärä, yhdelle painoarkille, kunnes ihanteellisesti koko arkki on täynnä. Siten päätyy sekä vähemmän paperia roskiin että vähemmän hiilidioksidia ilmaan, sillä ne Co2-päästöt, jotka syntyvät koontipainomenetelmässä, ovat jopa 70 % pienemmät kuin tavanomaisessa aksidenssipainossa. Innovatiivinen kalustomme mahdollistaa myös sen, että menetelmää kehitetään jatkuvasti.

ISO 50001-standardin mukainen sertifiointi

Yksi FLYERALARM:in tavoitteista on käyttää mahdollisimman vähän energiaa. Siksi tuotantopaikkamme ovat jo vuodesta 2014 ISO 50001-standardin (energianhallintajärjestelmä) mukaisesti sertifioituja. Edellytys sertifioinnille on muun muassa todistus järjestelmällisestä ja jatkuvasta energiankäytön kehityksestä. Koska kehityksen pysähtyminen on lähes sama kuin taantuminen, suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan FLYERALARM:illa vuosittain lukematon määrä konkreettisia energiatehokkuusprojekteja.

ISO 50001-standardin mukainen sertifiointi

Jäsenyys paino- ja media-alan liittojen ilmastoaloitteessa

Ilmastoaloite auttaa FLYERALARM:ia välttämään ja vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä sekä hyvittämään välttämättömät päästöt sertifioiduilla ilmastonsuojeluprojekteilla. Energiatehokkuusanalyysi myös osa aloitetta, kuten Co2-laskuri, joka mahdollistaa painotyön valmistuksessa syntyvien hiilidioksidipäästöjen läpinäkyvän ja tarkistettavan tutkimisen. Tähän laskelmaan perustuu myös vaihtoehto „Ilmastoneutraali painatus“, jonka avulla FLYERALARM:in asiakkaat voivat osallistua hiilidioksidipäästöjen kompensointiin.

Jäsenyys paino- ja media-alan liittojen ilmastoaloitteessa