A felelősség kizárása

1. Az online ajánlat tartalma
A szerző nem vállal semmiféle felelősséget a közölt információk aktualitásáért, teljességéért vagy minőségéért. A szerzővel szembeni minden olyan vagyoni és nem vagyoni kárigény alapvetően kizárt, amelyet a kínált információk használata vagy fel nem használása, illetve amelyet hibás vagy hiányos információk felhasználása okozott kivéve, ha a szerző szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása bizonyíthatóan fennáll. Az általunk tett minden ajánlat kizárólag ajánlattételre való felhívásnak minősül. A szerző kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy az oldal részeit vagy az egész tartalmat előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa, kibővítse, törölje vagy annak közzétételét időszakosan vagy véglegesen megszüntesse.


2. Hivatkozások és linkek
A szerző működési körén kívül eső, külső oldalakra („hyperlink“) való közvetlen vagy közvetett hivatkozás esetén a szerző felelőssége kizárólag abban az esetben áll fenn, amennyiben a szerzőnek tudomása van annak tartalmáról és technikailag lehetséges és elvárható tőle, hogy megakadályozza a jogellenes tartalmak esetén való használatot.

A szerző ezennel kifejezetten kijelenti, hogy a link megadásának időpontjában semmilyen illegális tartalom nem volt felfedezhető a hivatkozott oldalakon. A hivatkozott/kapcsolt oldalak jelenlegi és jövőbeni kialakításra, tartalmára és szerzői jogaira a szerző semmiféle befolyással nem bír. Ezért ezennel kifejezetten elzárkózik a hivatkozott/kapcsolt oldalak minden tartalmától, amelyek a link megadása után kerültek megváltoztatásra. Ez a megállapítás vonatkozik minden, a saját internet tartalmon belül megadott linkre és hivatkozásra, valamint minden külső bejegyzésre a szerző által kialakított vendégkönyvekben, vitafórumokon, linkjegyzékben, levelezőlistában és adatbázisok minden más formájában, amelyek tartalmára külső, beírási hozzáférés lehetséges. Illegális, hibás és hiányos tartalmakért, különösen azon károkért, amelyek az ilyen jelleggel szolgáltatott információk felhasználásából vagy fel nem használásából származnak, egyedül azon oldal szolgáltatója felel, amelyre utaltak, és nem az, aki linkek által csupán utalt az adott közzétételre.


3. Szerzői jogok és védjegyek
A szerző törekszik a publikációkban felhasznált grafikák, hanganyagok, képsorok és szövegek szerzői jogainak figyelembevételére, a saját maga által létrehozott grafikák, hanganyagok, képsorok használatára vagy arra, hogy licenc nélküli grafikákra, hanganyagokra, képsorokra és szövegekre hivatkozzon. Minden, az internetes ajánlatban megnevezett és adott esetben egy harmadik személy által védett márkajel vagy védjegy korlátlanul a mindenkori bejegyzett tulajdonos adott érvényes védjegye alá és tulajdonába tartozik. Csupán a megnevezés alapján nem vonható le az a következtetés, hogy a márkanéven harmadik személy joga nem áll fenn. A közzétett, a szerző által létrehozott objektumok szerzői joga egyedül az oldalak szerzőjét illeti meg. Ilyen jellegű grafika, hanganyag, képsor és szöveg sokszorosítása vagy használata más elektronikus vagy nyomtatott publikációban a szerző kifejezett hozzájárulása nélkül nem engedélyezett.


4. Adatvédelem
Amennyiben az internetes ajánlaton belül lehetőség van személyes vagy üzleti adatok bejegyzésére (e-mail cím, név, cím), akkor ezen adatok közlése a felhasználó részéről kifejezetten önkéntes alapon történik. Minden szolgáltatás igénybevétele és fizetése – amennyiben technikailag lehetséges és megvalósítható – ilyen jellegű adatok megadása nélkül, illetve anonim adatok vagy álnév megadásával engedélyezett. Az impresszum vagy más, hasonló közlések keretein belül közzétett elérhetőségek, mint postacím, telefon- és faxszám, valamint e-mail címek harmadik személyek általi használata nem kifejezetten igényelt információk küldésére nem engedélyezett. E tilalom megszegése esetén az ún. spam-mailek küldőjével szemben a megbízott kifejezetten fenntartja a jogi lépések megtételének lehetőségét.


5. A felelősség kizárásának hatálya
Ez a felelősség kizárási nyilatkozat azon internet tartalom részét képezi, amelyről erre az oldalra utaltak. Amennyiben a szöveg valamely része vagy megfogalmazása nem felel meg, már nem felel meg vagy nem felel meg teljes mértékben az irányadó jogi helyzetnek, az a dokumentum fennmaradó részeinek tartalmát és érvényességét ez nem érinti.


6. RichRelevance
Ezen a honlapon marketing célból és szolgáltatásaink fejlesztésének érdekében adatokat gyűjtünk és tárolunk a RichRelevance Inc. (www.richrelevance.com) által biztosított technológiával. Ez a technológia lehetővé teszi reklámkampányaink és a reklámok tartalmának értékelését. Az így kapott adatokkal névtelen felhasználói profilok hozhatók létre. Az eljárás során ún. sütiket (cookies) használunk. A RichRelevance technológiával nyert adatokat az érintett személy kifejezett egyetértése nélkül nem használjuk fel a felhasználó személyes azonosítására és nem társítjuk a névtelen felhasználó személyes adataival. A RichRelevance egy algoritmus alapján elemzi az oldal használatát, ez alapján termékeket és szolgáltatásokat ajánl, valamint reklámot állít elő honlapunkon vagy e-mailben (pl. hírlevelünkben). A jövőben az így gyűjtött, nem személyes adatokat felhasználhatjuk ajánlások és reklámok közzétételére egyéb digitális kommunikációs csatornákon. Az adatokat más céllal nem alkalmazzuk és nem adjuk át harmadik félnek. A RichRelevance technológiával kapcsolatos egyéb tudnivalókat a RichRelevance adatvédelmi előírásában (www.richrelevance.com/privacy/) olvashat. A RichRelevance-nyomkövetés deaktiválásához kattintson az alábbi linkre: www.richrelevance.com/privacy/opt-out/. Ezáltal a sütik elutasításával (opt-out) megakadályozható adatainak rögzítése az oldal böngészésekor.