+32 2 402 72 75   ma-vr. van 8:30 – 19:00 uur
 

 Overnight    Gratis levering

Algemene voorwaarden 2019
Membership FLYERALARM CLUB

 1. Wat houdt het lidmaatschap van de FLYERALARM CLUB in?
  FLYERALARM CLUB is het besloten gedeelte van de FLYERALARM-community. Met een lidmaatschap van FLYERALARM CLUB profiteer je van veel voordeel en van verschillende extra’s. Het lidmaatschap houdt onder meer in:
  • Een vaste korting van 15% op alle producten en standaardprijzen zoals vermeld op de FLYERALARM-website.
  • Betaling na ontvangst van een factuur, met een betaaltermijn van 30 dagen¹. Je hoeft je producten en diensten dan dus niet met directe betaling af te nemen.
  • Een directe lijn met onze accountmanagers, zodat je altijd snel wordt geholpen als je ons nodig hebt.
  • We nodigen je als eerste uit voor workshops en events. Zo weet je zeker dat je altijd op de eerste rij zit.
  • En, met jouw lidmaatschap steunt FLYERALARM de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen om zo mensen te inspireren verantwoordelijk met onze natuur om te gaan.
  ¹) Blijkt een CLUB-lid onvoldoende kredietwaardig, dan vervalt dit recht en leveren we uitsluitend tegen directe betaling.
 2. Wie kan lid worden van FLYERALARM CLUB?
  Elke in België gevestigde organisatie met een account bij FLYERALARM BVBA/SPRL kan CLUB-kaarthouder worden. De activiteiten zijn ook toegankelijk voor medewerkers van de CLUB-kaarthouder. De kaart is echter niet-overdraagbaar. Het lidmaatschap geldt voor één FLYERALARM-account en is gekoppeld aan een uniek e-mailadres. Het kan ook gelden voor een groep van maximaal 3 FLYERALARM-accounts (gekoppeld aan maximaal 3 unieke e-mailadressen) die bij één inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) horen. Je ontvangt slechts één kaart per FLYERALARM CLUB-lid.
 3. Wat kost het lidmaatschap en hoe betaal ik dat?
  Je kunt je lidmaatschap van FLYERALARM CLUB op twee verschillende manieren betalen: jaarlijks of maandelijks. Kies je voor jaarlijks, dan betaal je € 300,- excl. btw. Kies je voor maandelijks, dan betaal je 12x € 27,50 excl. btw. Je betaalt altijd vooruit, via domiciliering, Bancontact of creditcard.
  Betaal je niet, te laat of niet volledig, of komt de domiliciering niet door, dan sturen we je een herinnering, gevolgd door een aanmaning. Heb je binnen 30 dagen na ontvangst van de aanmaning nog steeds niet betaald, dan behoudt FLYERALARM zich het recht voor je lidmaatschap te beëindigen.
 4. Hoe lang loopt het lidmaatschap?
  Het lidmaatschap start direct na de eerste betaling van het lidmaatschap. Je bent telkens lid voor één jaar. Na afloop van dat jaar wordt het lidmaatschap automatisch met 12 maanden verlengd.
 5. Hoe zeg ik het lidmaatschap op?
  Je kunt je lidmaatschap tot één maand voor de automatische verlenging opzeggen. Dat doe je bij voorkeur via e-mail. Stuur een bericht met je opzegging naar info@flyeralarm.be. Vergeet niet je FLYERALARM CLUB-lidmaatschapsnummer in de e-mail te vermelden.
  FLYERALARM BVBA/SPRL bevestigt je opzegging. Vanaf dat moment vervallen de voordelen en diensten die aan je lidmaatschap waren gekoppeld. Omdat je alleen aan het einde van een lidmaatschapsperiode kunt opzeggen, wordt het betaalde abonnementsgeld over die periode niet gerestitueerd.
 6. Wanneer kan FLYERALARM BV het lidmaatschap beëindigen?
  FLYERALARM behoudt zich het recht voor om het lidmaatschap eenzijdig op te zeggen. Dat doen we natuurlijk niet zomaar, maar wel als:
  • je een betalingsachterstand hebt.
  • het voortzetten van het lidmaatschap redelijkerwijze niet van ons kan worden verwacht.
  • je ons op onredelijke wijze benadeelt.
 7. Hoe gaat FLYERALARM om met mijn persoonlijke gegevens?
  Wij verzamelen in beginsel uitsluitend gegevens die vereist zijn voor de totstandkoming van je lidmaatschap. Je gegevens zijn nodig om te zorgen dat je de juiste voordelen en diensten ontvangt, die bij je lidmaatschap horen. De verstrekking van je gegevens is vrijwillig. Als je bepaalde gegevens niet wilt verstrekken, kan dat de communicatie bemoeilijken of vertragen.
  Wij gaan uiterst zorgvuldig met je gegevens om en we zorgen ook voor gepaste beveiliging. Wij maken op onze website gebruik van een versleutelingsmethode. Wij verwerken de verzamelde gegevens overeenkomstig art. 6 lid 1 b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Meer hierover lees je op https://www.flyeralarm.com/be/content/index/open/id/19502/.
  De ledenadministratie van FLYERALARM CLUB en inning van contributiegelden besteden we uit aan Abonnementenland. Hiervoor ontvangen zij je naam, adres en woonplaats zodat ze de juiste factuur kunnen opmaken en verzenden. FLYERALARM heeft met deze partij een zogenoemde verwerkersovereenkomst gesloten waarmee privacy en rechten zijn gewaarborgd, overeenkomstig art. 28 van de AVG. Onze dienstverleners handelen uitsluitend op basis van onze strikte instructies en hebben zich daartoe contractueel verplicht.
 8. Kunnen de tarieven en voorwaarden wijzigen?
  FLYERALARM behoudt zich het recht voor om lidmaatschapscontributie en/of voorwaarden van het lidmaatschap van de FLYERALARM CLUB eenmaal per kalenderjaar te wijzigingen. Wijzigingen worden uiterlijk één maand voor de wijzigingsdatum in een speciale nieuwsbrief gepubliceerd.
 9. Wat zijn de statutaire en bedrijfsgegevens van FLYERALARM BVBA/SPRL?
  De bedrijfsgegevens van FLYERALARM zijn als volgt:
  FLYERALARM BVBA/SPRL
  Statutair gevestigd:
  Kolonienstraat 11
  1000 Brussel
  btw BE0563316513, RPR Brussel
 10. Welk recht is van toepassing op deze voorwaarden?
  Op deze voorwaarden is Belgisch recht van toepassing. De Algemene Voorwaarden van FLYERALARM BVBA/SPRL zijn te vinden op: https://www.flyeralarm.com/be/content/index/open/id/19498/av.html.