+31 20 - 703 81 68 ma-vr. van 8:30 -19:00 uur Gratis levering Overnight Service

Privacyverklaring FLYERALARM

Wij verheugen ons over uw bezoek aan onze website. Hierna willen wij u informeren over de omgang met uw gegevens op basis van art. 13 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerkingsverantwoordelijke

Verantwoordelijk voor de hierna omschreven gegevensverzameling en verwerking is de in het impressum genoemde bedrijfsvestiging.

1. Opslaan van het IP-adres

Wij slaan het door uw webbrowser doorgegeven IP-adres strikt aan de beoogde doelen gebonden op voor de duur van zeven dagen, met het belang om aanvallen op onze websites te herkennen, beperken en verhelpen. Na afloop van deze termijn verwijderen resp. anonimiseren wij het IP-adres. Grondslag is art. 6 lid 1 onder f AVG.

2. Gebruiksgegevens

Als u onze websites bezoekt, worden op onze server tijdelijk zogenaamde gebruiksgegevens als protocol opgeslagen voor statistische doeleinden, om de kwaliteit van onze websites te verbeteren. Dit record bestaat uit

 • de pagina waar vanaf de URL/het bestand werd opgeroepen,
 • de naam van de URL/het bestand,
 • de datum en het tijdstip van het oproepen,
 • de overgedragen hoeveelheid gegevens,
 • de toegangsstatus (URL/bestand overgedragen, URL/bestand niet gevonden),
 • de beschrijving van het soort gebruikte webbrowser,
 • het IP-adres van de opvragende computer

3. Gegevensoverdracht aan derden

Wij geven uw gegevens in het kader van een orderverwerking conform art. 28 AVG door aan dienstverleners die ons ondersteunen bij het exploiteren van onze websites en de daarmee samenhangende processen. Onze dienstverleners zijn tegenover ons aan strikte regels gebonden en contractueel verplicht. Wij maken gebruik van de volgende dienstverleners: bijv. hostingdiensten, webanalysediensten, newsletterdiensten etc.

Gegevensoverdracht naar derde landen

We geven uw gegevens voor orderverwerking gedeeltelijk door aan dienstverleners in het buitenland. Als passende waarborg voor de rechtmatigheid van de doorgifte van gegevens hebben wij orderverwerkingsovereenkomsten en voor zover vereist EU-standaardovereenkomsten conform art. 46 lid 2 onder c AVG afgesloten met de orderverwerkers.

In het geval van Google Analytics (VS) volgt een passend beschermingsniveau uit de deelname aan de Privacy-Shield-overeenkomst (art. 45 lid 1 AVG).

4. Cookies

Op onze websites gebruiken wij cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen en kunnen worden uitgelezen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen sessie-cookies, die weer worden verwijderd zodra u uw browser sluit en permanente cookies, die over de individuele sessie heen worden opgeslagen. Cookies kunnen gegevens bevatten, die herkenning van het gebruikte apparaat mogelijk maken. Gedeeltelijk bevatten cookies echter ook slechts informatie over bepaalde instellingen, die niet herleidbaar zijn tot personen.

Wij gebruiken op onze websites sessie-cookies en permanente cookies. De verwerking vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 onder f AVG en met het belang om het gebruik van de website te optimaliseren resp. mogelijk te maken en de vormgeving van onze website aan te passen.

U kunt uw browser zo instellen dat hij u informeert over het plaatsen van cookies. Zo wordt het gebruik van cookies voor u transparant. U kunt cookies bovendien te allen tijde met een browserinstelling verwijderen en het plaatsen van cookies verhinderen. Wij willen u erop wijzen dat onze websites dan evt. niet optimaal kunnen worden weergegeven en enkele functies technisch niet meer beschikbaar zijn.

5. Trackingtools

Google Analytics

Voor op de behoefte toegesneden vormgeving van onze website maken wij gebruiksprofielen onder een pseudoniem met behulp van Google Analytics Universal. Google Analytics Universal gebruikt cookies, die op uw eindapparaat worden opgeslagen en door ons kunnen worden uitgelezen. Op deze wijze zijn wij in staat om terugkerende bezoekers te herkennen en als zodanig te tellen. Grondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 onder f AVG, resp. § 15 lid 3 TMG (Telemediengesetz, Duitse wet op de telecommunicatiediensten) en met het belang om te achterhalen hoe vaak onze websites worden opgeroepen door verschillende gebruikers.

De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. Omdat wij de IP-anonimisering op deze website hebben geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google echter vooraf binnen de lidstaten van de Europese Unie verkort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS (er bestaat een passend beschermingsniveau op basis van art. 45 lid 1 AVG door de deelname van Google aan het Privacy Shield) en pas daar verkort. Wij hebben met Google Inc. (VS) bovendien een overeenkomst voor orderverwerking gesloten op basis van art. 28 AVG. Google mag alle informatie op basis daarvan slechts strikt doelgebonden gebruiken, om het gebruik van onze website voor ons te analyseren en rapportages over de website-activiteiten samen te stellen.

Wij gebruiken bovendien de functie van de apparaatoverstijgende tracking door Google Analytics Universal. Hiervoor wordt u bij het invoeren van uw inloggegevens een UserID toegewezen. Voor zover u later vanaf een ander mobiel eindapparaat inlogt in uw klantaccount met uw gegevens, wordt hier weer hetzelfde UserID gegeven. Er bestaat echter niet de mogelijkheid om uw gegevens toe te wijzen aan het UserID. Ook kunnen de door Google Analytics Universal gemaakte gebruiksprofielen niet aan een bepaald ID worden toegewezen.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Google Analytics Universal. Gebruikt u hiervoor een van de volgende mogelijkheden:

1.) U kunt het opslaan van de cookies door een instelling van uw browser-software tegenhouden; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functionaliteit van deze website ten volle kunt gebruiken.

2.) U kunt bovendien het registreren van de gegevens die door het cookie zijn gegenereerd en op uw gebruik van de website betrekking hebben (incl. uw IP-adres) door Google evenals de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de onder de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) .

3.) Registratie door Google Analytics kunt u ook verhinderen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst, dat de toekomstige registratie van uw gegevens bij het bezoeken van deze website permanent belet:

Klik hier om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door Google Analytics.

DoubleClick

Wij gebruiken DoubleClick by Google om u voor u relevante advertenties te presenteren door middel van speciale cookies. Daarbij wordt onder pseudoniem een identificatienummer (ID) aan uw browser toegewezen, om te controleren welke advertenties in uw browser worden weergegeven en welke advertenties worden opgeroepen. De cookies bevatten geen persoonsgegevens. Het gebruik van DoubleClickCookies stelt Google en zijn partner-websites in staat om alleen advertenties te tonen op basis van eerdere bezoeken op onze of andere websites. De door de cookies gegenereerde informatie wordt door Google voor analyse naar een server in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. Google heeft zich onderworpen aan de gegevensbeschermingsbepalingen van de “US-Privacy-Shield”-overeenkomst en is bij het “US-Privacy-Shield”-programma van het Amerikaanse ministerie van handel geregistreerd. Doorgifte van de gegevens door Google aan derden vindt alleen plaats op basis van wettelijke voorschriften of in het kader van de ordergegevensverwerking. Google zal uw gegevens in geen geval met andere door Google verzamelde gegevens samenbrengen. U kunt het opslaan van de cookies door een instelling van uw browser-software verhinderen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functionaliteit van onze websites ten volle kunt gebruiken. U kunt bovendien het registreren van de gegevens die door het cookie zijn gegenereerd en op uw gebruik van de websites betrekking hebben door Google evenals de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de onder de volgende link onder het punt Doubleclick-deactiveringsextensie beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: https://www.google.com/settings/ads/onweb/. Ook kunt ook de DoubleClick-cookies op de website van Digital Advertising Alliance onder de volgende link deactiveren: http://www.aboutads.info/choices/.

Google TagManager

Google-Analytics (Universal) wordt bij ons via de zgn. „Google Tag Manager“ geïmplementeerd. De Google Tag Manager is eveneens een product van Google, waarmee we website-tags via een interface kunnen beheren. De Tag Manager is een cookieloos domain en registreert geen persoonsgegevens. De tool zorgt voor het activeren van andere tags, die op hun beurt onder bepaalde omstandigheden gegevens verzamelen. Google Tag Manager gebruikt deze gegevens niet. Als op domain- of cookie-niveau een deactivering wordt gedaan, blijft deze voor alle tracking-tags bestaan, die met Google Tag Manager zijn geïmplementeerd.

Meer informatie vindt u in de gebruiksrichtlijnen op http://www.google.nl/tagmanager/use-policy.html.

U kunt bovendien het registreren van de gegevens die door het cookie zijn gegenereerd en op uw gebruik van de website betrekking hebben (incl. uw IP-adres) door Google evenals de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de onder http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren.

U kunt het verzamelen door Google Analytics (Universal) ook verhinderen, door op de volgende link te klikken, bijv. als u op uw eindapparaat geen browser-plug-in kunt installeren. Hierdoor wordt een opt-out-cookie geplaatst, dat de toekomstige registratie van uw gegevens bij het bezoeken van deze website belet: Google Analytics deactiveren.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming van Google Analytics (Universal) vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/nl.html resp. op https://www.google.nl/intl/nl/policies/.

Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics (Universal) uitgebreid is met de code „gat._anonymizeIp();“, om een geanonimiseerd verzamelen van IP-adressen (zgn. IP-masking) te waarborgen.

Optimizely

Op deze website worden met technologieën van Optimizely Inc. (www.optimizely.com) gegevens verzameld en opgeslagen voor marketing- en optimalisatiedoeleinden. Deze technologieën maken het evalueren en optimaliseren van onze website en de daar aangeboden inhoud en functies mogelijk. Uit deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruiksprofielen worden gemaakt. Hiervoor worden cookies gebruikt. De met de Optimizely-technologie verzamelde gegevens worden zonder afzonderlijk verleende toestemming van de betrokkene niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en worden niet met persoonsgegevens over de drager van het pseudoniem samengevoegd. Meer informatie over hoe Optimizely uw gegevens verwerkt, vindt u op https://www.optimizely.com/privacy. U kunt de Optimizely-tracking te allen tijde deactiveren, door de handleiding op https://www.optimizely.com/opt_out te volgen of op de volgende link te klikken: https://www.flyeralarm.com/nl?optimizely_opt_out=true. Hierdoor wordt een opt-out-cookie geplaatst, dat de toekomstige registratie van uw gegevens bij het bezoeken van deze website belet.

Hotjar

Wij gebruiken Hotjar, analysesoftware van Hotjar Ltd. (http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europe). Hotjar registreert de interactie op onze website van individuele, toevallig geselecteerde bezoekers. Hiermee stelt Hotjar ons in staat om het gebruiksgedrag (bijv. clicks, scroll- en muisbewegingen) op onze website te meten en analyseren. De informatie die hierbij door de zgn. “tracking code” en/of door een zgn. “cookie” over uw bezoek aan onze website wordt gegenereerd, wordt doorgegeven aan de Hotjar server in Ierland en daar opgeslagen. Meer informatie over welke gegevens via Hotjar worden verzameld en hoe Hotjar uw gegevens verwerkt, vindt u op https://www.hotjar.com/privacy. U kunt Hotjar te allen tijde deactiveren, door de instructies op te volgen op https://www.hotjar.com/opt-out.

RichRelevance

Op deze website worden met technologieën van RichRelevance Inc. (http://www.richrelevance.de) gegevens verzameld en opgeslagen voor marketing- en optimalisatiedoeleinden. Met deze technologieën kunnen wij onze reclamecampagnes en advertenties analyseren. Uit deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruikersprofielen worden gemaakt. Hiervoor worden cookies gebruikt. De met de RichRelevance-technologie verzamelde gegevens worden zonder afzonderlijk verleende toestemming van de betrokkene niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en worden niet met persoonsgegevens over de drager van het pseudoniem samengevoegd. RichRelevance analyseert op basis van een algoritme het surfgedrag en kan vervolgens aanbevelingen beschikbaar stellen voor klantproducten en diensten evenals reclame op deze website of per e-mail (bijv. in het kader van onze newsletter). In de toekomst kunnen wij bovendien besluiten om niet-persoonsgegevens te gebruiken om u zulke aanbevelingen en reclame via andere digitale communicatiewegen aan te bieden. Een ander gebruik of doorgifte aan derden vindt niet plaats. Meer informatie over de technologie van RichRelevance kunt u vinden in de privacyrichtlijn van RichRelevance (http://www.richrelevance.nl/privacy/). U kunt de RichRelevanceTracking te allen tijde deactiveren door op de volgende link te klikken: http://www.richrelevance.com/privacy/opt-out/. Hierdoor wordt een opt-out-cookie geplaatst, dat de toekomstige registratie van uw gegevens bij het bezoeken van deze website belet.

Tradetracker

Op deze website is TradeTracker geïntegreerd. TradeTracker plaatst een cookie op het IT-systeem van de betrokkene. De tracking-cookie van TradeTracker slaat geen persoonsgegevens op. Het plaatsen van cookies door onze website kan te allen tijde door middel van een instelling van de gebruikte internetbrowser worden verhinderd. De privacybepalingen van TradeTracker kunnen worden opgeroepen op https://tradetracker.com/nl/privacy-policy/. .

6. Social media-plugins

Uit het oogpunt van gegevensbescherming integreren wij geen social plugins direct in onze websites. Als u onze sites oproept, worden daarom geen gegevens doorgegeven aan social media-diensten zoals Facebook, Twitter, XING of Google+. Het opbouwen van een profiel door derden is daarmee uitgesloten.

7. Uitleg over veiligheidsmaatregelen

Gegevensbeveiliging

Om uw gegevens zoveel mogelijk te beschermen tegen ongewenste toegang, nemen wij technische en organisatorische maatregelen. Wij gebruiken op onze websites een versleutelingsprocedure. Uw gegevens worden door uw computer naar onze server en omgekeerd via het internet door middel van TLS-versleuteling doorgegeven. U herkent dit doordat in de statusbalk van uw browser het slot-symbool is gesloten en de adresregel begint met https://.

8. Rechten van de gebruiker

Bij verwerking van uw persoonsgegevens geeft de AVG u als websitegebruiker bepaalde rechten:

a. Recht van inzage (art. 15 AVG):

U heeft het recht om uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van u betreffende persoonsgegevens; is dit het geval, dan heeft u het recht op inzage van deze persoonsgegevens en op de in art. 15 AVG in detail genoemde informatie.

b. Recht op rectificatie en wissen (art. 16 en 17 AVG):

U heeft het recht om onverwijld rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens en evt. vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen.

U heeft bovendien het recht op direct wissen van u betreffende persoonsgegevens voor zover een van de in art. 17 AVG genoemde redenen van toepassing is, bijv. als de gegevens niet langer nodig zijn voor de beoogde doeleinden.

c. Recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG):

U heeft het recht op beperking van de verwerking, als aan een van de in art. 18 AVG genoemde voorwaarden is voldaan, bijv. als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, voor de duur van een eventuele toetsing.

d. Recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG):

In bepaalde gevallen, die in art. 20 AVG in detail worden genoemd, heeft u het recht om de u betreffende persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, resp. te verzoeken om de overdracht van deze gegevens aan een derde.

e. Recht van bezwaar (art. 21 AVG):

Worden gegevens op basis van art. 6 lid 1 onder f verzameld (gegevensverwerking ter behartiging van gerechtvaardigde belangen), dan heeft u het recht vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking. We verwerken de persoonsgegevens dan niet meer, tenzij bewijsbare dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan, die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen.

Richt uw betreffende wens zo mogelijk aan: Gegevensbescherming@flyeralarm.com

f. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

U heeft op basis van art. 77 AVG het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, als u van mening bent dat de verwerking van de u betreffende gegevens in strijd is met bepalingen uit het gegevensbeschermingsrecht. Het recht om een klacht in te dienen kan in het bijzonder worden uitgeoefend bij een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat van uw verblijfplaats, de plaats waar u werkt of van de plaats van de vermoedelijke schending. In Nederland is de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens, Prins Clauslaan 60, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag/The Hague, Tel. +31 70 888 8500, Fax +31 70 888 8501 e-mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nlWebsite: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl .

9. Newsletter

Wij bieden u op onze website de mogelijkheid om onze newsletter aan te vragen. Voor zover u ons afzonderlijk toestemming heeft verleend om u per e-mail te informeren over producten en diensten van ons bedrijf, vindt een overeenkomstige verwerking plaats op basis van art. 6 lid 1 onder a AVG. Wij gebruiken in onze newsletter Google Analytics (zie ook punt 5).

Bovendien gebruiken wij een link- en openingstracking. Zo wordt ons door een transparante gif aangegeven of een newsletter door een betrokkene is geopend. Bovendien registreren wij of de newsletter-ontvangers klikken in de newsletter. Hiervoor worden het User ID van de klant, de aangeklikte links en het ID van de newsletter versleuteld overgedragen. Vervolgens worden deze gegevens door de dienstverlener Selligent opgeslagen en verwerkt. Dit is echter eveneens alleen met toestemming toegestaan. Uw toestemming kan te allen tijde worden herroepen, zonder dat dit de rechtmatigheid van de verwerking tot nu toe aantast. Als de toestemming wordt herroepen, stoppen wij de gegevensverwerking.

Als u in de toekomst geen newsletter meer wilt ontvangen, kunt u deze te allen tijd weer opzeggen, bijv. per e-mail of via de link voor afmelden van de newsletter, die u in elke newsletter-e-mail vindt.

10. Klantaccount

Als u bij ons wilt bestellen, moet u zich eerst aanmelden. Wij verzamelen de volgende gegevens: E-mailadres, wachtwoord, aanspreektitel, naam, adres en telefoonnummer op basis van art. 6 lid 1 onder b AVG. Gegevens die u in het kader van de aanmelding resp. uw aanvragen aan ons overdraagt, gebruiken wij voor de uitvoering van de overeenkomst. Dit omvat ook de daarmee gepaard gaande klantenservice. Deze gegevens kunnen te allen tijde op verzoek worden verwijderd. De gegevens worden niet verwijderd, voor zover na afloop van de overeenkomst nog vorderingen open staan die moeten worden geïncasseerd. Als er wettelijke bewaartermijnen bestaan worden de betreffende gegevens voor de duur van deze termijn gearchiveerd.

11. Contactformulier

U heeft de mogelijkheid om via een webformulier contact met ons op te nemen. Voor het gebruik van ons contactformulier hebben wij uw verzoek, aanspreektitel, naam van de contactpersoon en uw telefoonnummer nodig. U kunt ons meer informatie meedelen, maar dit is niet vereist.

Met het verzenden van dit webformulier gaat u ermee akkoord dat de door u verstrekte gegevens elektronisch worden verwerkt en opgeslagen. Grondslag van de verwerking is art. 6 lid 1 onder a AVG. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het verwerken van uw aanvraag. Uw toestemming kan te allen tijden worden herroepen, bijv. per e-mail aan: Gegevensbescherming@flyeralarm.com

12. Online-shop

We bewaren en gebruiken uw persoonsgegevens die u ons in de loop van een bestelproces geeft op basis van art. 6 lid 1 onder b AVG uitsluitend voor de afwikkeling van uw bestellingen. Uw e-mailadres gebruiken wij daarbij voor mededelingen over de status van uw bestelling.

Wij bieden de volgende betalingswijzen via de tool Ogone van onze dienstverlener Ingenico:

 • Betaling met creditcard
 • Betaling met bankkaart
 • PayPal
 • Sofort betaling
 • iDeal

Voor de verwerking van uw betaling worden de volgende gegevens van FLYERALARM aan Ingenico doorgegeven:

 • Ordernummer
 • Informatie over de bestelling
 • Gekozen betaalwijze
 • Naam en voornaam van de besteller
 • Factuuradres
 • Afleveradres

De verdere verwerking met de betreffende betalingsdienstverleners wordt uitgevoerd door Ingenico Payment Services GmbH als verantwoordelijk bedrijf. Meer informatie over gegevensbescherming vindt u op https://ingenico.nl/privacy-policy.

Aan FLYERALARM wordt door Ingenico alleen doorgegeven of de gekozen betaalwijze al dan niet is geaccepteerd.

Rembours en betaling vooraf

Voor zover u een van deze betaalwijzen in onze onlineshop kiest, verzamelen wij van u geen persoonsgegevens, die verder gaan dan de informatie die in het kader van de bestelling zijn vereist.

13. Chats

Userlike: Op deze website wordt met technologieën van Userlike UG (www.userlike.com) live-chat-software toegepast. Userlike gebruikt cookies die op uw computer worden opgeslagen en die een persoonlijk onderhoud in de vorm van een live-chat op de website met u mogelijk maken. Als u ervoor kiest om Userlike te gebruiken, zal de chatgeschiedenis incl. de websitegeschiedenis door Userlike worden verzameld, verwerkt en in Duitsland worden opgeslagen. Via uw IP-adres wordt bovendien informatie over de vestiging vastgelegd. Een koppeling van de verzamelde gegevens met eventuele aanmeldgegevens vindt alleen plaats als u ons deze vrijwillig verstrekt, bijv. in het kader van de communicatie in de live-chat. Hetzelfde geldt voor uw overige persoonsgegevens. Details over de omgang met uw gegevens door Userlike, evenals over uw rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van uw persoonlijke gegevens, kunt u vinden in de privacyverklaring van Userlike op http://www.userlike.nl/privacy_policy .