Niniejszym informujemy Państwa, iż z dniem 18 sierpnia 2020 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników FLYERALARM sp. z o.o. („Spółka“), działając na podstawie art. 270 pkt 2 oraz art. 274 Kodeksu spółek handlowych, podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji. Tym samym, Spółka działa pod firma FLYERALARM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji a jej jedynym likwidatorem, uprawnionym do samodzielnej reprezentacji Spółki, został dotychczasowy członek Zarządu, Pan Lars Bo Haber Petersen. Na chwilę obecną adres Spółki pozostaje bez zmian.

Od tego momentu FLYERALARM Sp. z o.o. w likwidacji nie przyjmuje nowych zamówień. Wszystkie złożone zamówienia zostaną wydrukowane i dostarczone. Infolinia i Biuro Obsługi Klienta działają nadal i wszystkie kwestie dotyczące zamówień będą rozwiązywane na bieżąco.