+48 12 3966154 poniedziałek - piątek w godzinach 09:00 - 17:00 Darmowa wysyłka Usługa overnight

Przygotowanie plików

Wytyczne dla danych do druku - tak uzyskasz nalepszą jakość druku

Tutaj znajdziesz ważne informacje na temat projektowania plików z projektem graficznym. Aby uzyskać druk najwyższej jakości, ważne jest zachowanie poniższych wytycznych.

Spis treści

 1. Możliwe formaty pliku
 2. Pliki wykonane za pomocą programów graficznych
 3. Format pliku/spad
 4. Rozdzielczość
 5. Kolory
 6. Poprawne utworzenie czerni
 7. Przygotowanie kodu QR
 8. Wielkości czcionek / grubości linii

1. Możliwe formaty pliku powrót do początku

Prosimy o przysłanie plików w formatach PDF, TIF lub JPG. Należy je dostarczyć ponumerowane chronologicznie, zaczynając od strony tytułowej (1,2,3,4 itd.).


Wyjątek: magazyny z łączeniem klejonym

W tym przypadku należy przysłać wielostronne pliki PDF. Jeśli natomiast dostarczone zostaną pliki w formatach JPG i TIF, istnieje wówczas możliwość przeprowadzenia konwersji za dodatkową opłatą.


2. Pliki wykonane za pomocą programów graficznych powrót do początku

Pliki wykonane za pomocą programów graficznych, jak np. Photoshop należy dostarczyć w formatach TIF lub JPG. Poza tym należy zwrócić szczególną uwagę, aby:

 
 • warstwy zredukować do jednej
 • nie umieszczać kanałów alfa
 • nie umieszczać ścieżek przycinających
 
Pliki w formacie TIF
 • warstwy zredukować do jednej
 • nie umieszczać kanałów alfa
 • nie umieszczać ścieżek przycinających
 • zapisać bez kompresji, kolejność pikseli zapisać z przeplotem danych kanałów (Interleaved)

Pliki w formacie JPG
 • stosować tylko standardowy format JPG (np. nie korzystać z JPG 2000)
 • zapisać w najwyższym ustawieniu jakości i baseline (w standardowym)

Pliki w formacie PDF

Istnieje możliwość przesłania jedno- lub wielostronicowego pliku pdf.

 

Wyjątek stanowią następujące produkty, przy których akceptujemy wyłącznie jednostronicowe pliki PDF:

 
 • wizytówki i pocztówki w pakiecie
 • produkty z jednokolorową stroną tylną, 4/1
 • produkty z kolorem specjalnym 2/1
 • produkty z tłoczeniem folią na gorąco, lakierowaniem punktowym, lakierem reliefowym
 • kalendarze wielostronicowe
 

Dla magazynów z łączeniem zeszytowym z okładką ze składaną stroną można dostarczać pliki wielostronicowe. Potrzebny będzie jednak jeden plik z projektem okładki, a drugi z częścią środkową, ponieważ okładka i część środkowa mają inny format.

 

Pliki PDF muszą odpowiadać standardowi PDF/X-3:2002. Proszę zwrócić uwagę na następujące wymogi:

 
 • obowiązkowa wersja PDF to 1.3
 • nie umieszczać przezroczystości
 • redukcja przezroczystości musi być tak dobrana, że tekst i wektory nie są konwertowane w danych obrazu.
  (Uwaga: należy wybrać ustawienie na wysoką jakość/rozdzielczość; nazewnictwo może różnić się w zależności od używanego programu).
 • nie umieszczać zabarwionych komórek/wzorów mozaiki
 • nie umieszczać komentarzy i pól formularzy
 • nie umieszczać zabezpieczeń (np. zabezpieczeń hasłem)
 • nie umieszczać komentarzy OPI
 • nie transferować krzywych wektorowych
 • należy podać wyjściowy profil konwersji Output-Intent
 

Dodatkowo do wymogów standardu PDF/X-3:2002 obowiązuje:

 
 • wszystkie czcionki muszą zostać zmienione na krzywe
 • nie umieszczać warstw
 • nie umieszczać obrotu stron w PDF
 

Więcej informacji na temat PDF/X-3:2002 na stronie www.pdfx3.org.

Należy zwrócić uwagę, że przy torbach bawełnianych w druku transferowym jako standart obowiązuje PDF/X-4 i muszą zostać zachowane następujące wymogi:

 • nie umieszczać zabarwionych komórek/wzorów mozaiki
 • nie umieszczać komentarzy i pól formularzy
 • nie umieszczać zabezpieczeń (np. zabezpieczeń hasłem)
 • nie umieszczać komentarzy OPI
 • nie transferować krzywych wektorowych
 • należy podać wyjściowy profil konwersji Output-Intent

3. Format pliku/spad powrót do początku

 • Plik projektować według opisu znajdującego się pod przyciskiem „przygotowanie projektu“ przy każdym produkcie.
 • Ponieważ wszystkie dane umieszczane są wypośrodkowane, motyw musi zawsze znajdować się na środku strony.
 • TrimBox (ramka formatu końcowego) zdefiniowana w dokumencie PDF zostanie również uwzględniona przy umieszczaniu danych na arkuszu, tzn. umieszczona w pozycji wypośrodkowanej.
 • Przy wszystkich produktach należy zachować odstęp bezpieczeństwa podany pod przyciskiem „przygotowanie projektu“.
 • Ramki lub outlines wokół motywu muszą mieć grubość przynajmniej 4 mm od krawędzi formatu pliku.
 • Proszę nie projektować znaczników falcowania, obcięcia lub pasowania w formacie pliku.

4. Rozdzielczość powrót do początku

 • produkty o dużym formacie (A2 lub większe): 100 do 150 dpi
 • plandeki w formacie indywidualnym od 4m: 1000 dpi - 1500 dpi
 • folie (z wyjątkiem A3): 150 do 200 dpi
 • plakaty (druk cyfrowy, z wyjątkiem A3): 150 do 200 dpi
 • pieczątka: co najmniej 600 dpi
 • opaski identyfikacyjne i smycze: co najmniej 356 dpi
 • wszystkie inne produkty: 300 do 356 dpi

5. Kolory powrót do początku

Tryb kolorów

CMYK lub odcienie szarości, 8 bitów/kanał


Maksymalne pokrycie farbą
100% serwetki
260 % przy zamówieniach w trybie overnight i ekspres
300 % w trybie standard

Minimalne pokrycie farbą

Przy pokryciu farbą poniżej 10% farba na wydrukowanym produkcie będzie bardzo słabo widoczna np. 10% koloru żółtego ma słabszy efekt niż 10% cyjan.

Profil koloru

ISO Coated v2 300% (ECI), do pobrania na stronie www.eci.org (nazwa pliku: eci_offset_2009.zip).

 
 • Profil koloru w pliku PDF należy założyć jako wyjściowy profil konwersji Output-Intent.
 • Poprawny profil koloru przy produktach z kategorii technika reklamowa i plakaty (druk cyfrowy) to „ISO Coated v2“.

Pieczątki

kolor 100% K (czarny/biały), bez odcieni szarości/rastrów


Piłki z nadrukiem

kolor 100% K (czarny/biały), bez odcieni szarości/rastrów


Kolory dodatkowe

Proszę nie projektować żadnych farb specjalnych ani dodatkowych przy wszystkich produktach 4/4 jak również żadnych alternatywnych przestrzeni barw w CMYK, ponieważ prowadzi to jednoznacznie do błędnych interpretacji w doborze barw.


6. Poprawne utworzenie czerni powrót do początku

Czarne i szare obiekty

jak teksty lub linie, powinny zawsze być tworzone w czystej czerni

Przykład
cyjan 0%, magenta 0%, żółty 0%, czarny 60%
lub
cyjan 0%, magenta 0%, żółty 0%, czarny 100%


Głęboka czerń

Przy czarnych powierzchniach można utworzyć głęboką czerń przez stopniowe dodawanie innych kolorów.

Przykład: cyjan 60%, magenta 40%, żółty 20%, czarny 100%

W zależności od upodobań można w ten sposób uzyskać maksymalne pokrycie farbą.
Nie jest to polecane przy tekstach i liniach, ponieważ łatwo może to spowodować zalewki.


7. Przygotowanie kodu QR powrót do początku

 • Kod QR powinien zawsze być tworzony w 100% czerni (C=0, M=0, Y=0, K=100)
 • Proszę zwrócić uwagę na odpowiednią wielkość kodu QR. Im mniejszy kod tym trudniej go odczytać.
 • Rozdzielczość: od 300 do 356 dpi
 • Grubość linii pozytywnych (ciemne linie na jasnym tle) należy projektować o minimalnej grubości 0,25 punktu (0,09 mm).
 • Grubość linii negatywnych (jasne linie na ciemnym tle) należy projektować o minimalnej grubości 0,5 punktu (0,18 mm).
 • Również przy mniejszym projekcie kodu QR należy zachować grubość linii podaną wyżej.

8. Wielkości czcionek / grubości linii powrót do początku

Nie należy projektować czcionek mniejszych niż 6 punktów.
Grubości linii (według poniższej specyfikacji):

 
 • Grubość linii pozytywnych (ciemne linie na jasnym tle) należy projektować o minimalnej grubości 0,25 punktu (0,09 mm).
 • Grubość linii negatywnych (jasne linie na ciemnym tle) należy projektować o minimalnej grubości 0,5 punktu (0,18 mm).
 

Również w pomniejszonych grafikach grubości linii muszą odpowiać wyżej podanym wartościom.


Kolory srebrny i złoty

grubość linii musi wynosić co najmniej 1 punkt (0,4 mm)


Płytkie tłoczenie folią na gorąco

Czcionki należy projektować o minimalnej wielkości 14 punktów – najcieńsza linia musi mieć grubość co najmniej 1 mm.
Linie należy projektować o minimalnej grubości 3 punktów (1,06 mm).


Płytkie tłoczenie folią na gorąco (karty plastikowe)

Czcionki należy projektować o minimalnej wielkości 8 punktów - najcieńsza linia musi mieć grubość co najmniej 0,5 mm
Linie należy projektować o minimalnej grubości 3 punktów (1,06 mm)


Lakierowanie punktowe UV

Czcionki należy projektować o minimalnej wielkości 12 punktów – najcieńsza linia musi mieć grubość co najmniej 0,7 mm
Linie pozytywne należy projektować o minimalnej grubości 2 punktów (0,7 mm)
Linie negatywne należy projektować o minimalnej grubości 3 punktów (1 mm)


Lakier reliefowy

Czcionki należy projektować o minimalnej wielkości 12 punktów – najcieńsza linia musi mieć grubość co najmniej 1 mm
Linie pozytywne, względnie grubość linii (linia jest lakierowana) należy projektować o minimalnej grubości 3 punktów (1 mm)
Linie negatywne, względnie grubość linii (otoczenie linii jest lakierowane) należy projektować o minimalnej grubości 6 punktów (2 mm)


Pieczątki

Czcionki należy projektować o minimalnej wielkości 7 punktów – najcieńsza linia musi mieć grubość co najmniej 0,4 mm
Linie należy projektować o minimalnej grubości 1 punktu (0,4 mm)


Opaski identyfikacyjne

Czcionki należy projektować o minimalnej wielkości 10 punktów– najcieńsza linia musi mieć grubość co najmniej 0,18 mm
Linie muszą mieć minimalną grubość 0,5 punktu (0,18 mm)


Klipsy do papieru

Czcionki należy projektować o minimalnej wielkości 3 punktów– wysokość czcionki małych liter co najmniej 0,6 mm
Linie muszą mieć minimalną grubość 0,25 punktu (0,1 mm)


Serwetki
linie pozytywne (ciemne linie na jasnym tle) należy projektować o minimalnej grubości 0,5 punktu (0,2 mm)
linie negatywne (jasne linie na ciemnym tle) należy projektować o minimalnej grubości 1 punktu (0,4 mm)
 
Kubki do grzanego wina
grubości linii: grubość linii ustawić na co najmniej 3,75 punktów (1,5 mm)

Arkusze papieru listowego lub blok

Nasza rekomendacja dla papieru milimetrowego (arkusze papieru listowego lub blok):

Grubość linii minimalnie 0,25 pt
Nakładać linie ciągłe; linie przerywane lub kropkowane mogą prowadzić do błędnej interpretacji
Kolor: Cyjan lub czerń z odcieniem między 15 a 30% dają dobry efekt

 


Smycze
Grubość linii: minimalnie 14 pt; najcieńsza linia musi mieć grubość co najmniej 1,0 mm
grubość linii musi wynosić co najmniej 2,5 pt(1,0 mm)