Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej
OK 
+48 12 3966154 poniedziałek - piątek, 09:00 - 17:00 godz. Wysyłka gratis Usługa overnight

Informacje i oświadczenie o ochronie danych osobowych FLYERALARM POLSKA


Podmiot odpowiedzialny:

Za gromadzenie i przetwarzanie poniżej opisanych danych odpowiedzialna jest spółka

Flyeralarm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji

ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa

Tel: +48 12 3966154

Kontakt w sprawie ochrony danych: info@flyeralarm.pl


A. Informacje dotyczące ochrony danych:

Przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych nasza firma traktuje priorytetowo. Niżej chcielibyśmy złożyć oświadczenie o pobieraniu i następującym po nim przetwarzaniu Państwa danych osobowych:

1. Dane dobrowolne:

Zasadniczo zbieramy tylko dane, które są konieczne do zawarcia umowy.

Podawanie poszczególnych danych jest dobrowolne. Nie wiążą się żadne negatywne konsekwencje z nieudostępnieniem takich danych. Jednak nieudostępnienie może utrudniać lub opóźniać dalszą komunikację.

2. Przetwarzanie danych w celu wypełnienia umowy:

Przetwarzamy pobrane dane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji umowy. Obejmuje to także powiązaną z tym obsługę klienta.

W razie konieczności dane osobowe w firmie FLYERALARM są przekazywane przedsiębiorstwom, które uczestniczą w realizacji tej umowy, np. instytucje finansowe do realizacji płatności, dostawcy, jednostki do doręczeń.

Dane konieczne do wypełnienia umowy są u nas zapisywane w postaci konta klienta i w każdej chwili mogą zostać na żądanie usunięte. Dane nie są usuwane, jeśli po zakończeniu umowy należności są nieuregulowane i mają zostać wyegzekwowane. W przypadku występowania ustawowych terminów przechowywania określone dane będą archiwizowane przez czas tych terminów.

3. Przetwarzanie danych służących zabezpieczeniu słusznych interesów podmiotu:

Czynności rewizyjne i zgodność:

W sytuacjach jednostkowych przetwarzamy dane osobowe w celu wykonania czynności rewizyjnych lub służących zapewnieniu zgodności. Dane osobowe są częściowo przetwarzane dla optymalizacji procesów wewnętrznych przedsiębiorstwa. Występuje możliwość, że zewnętrzne osoby trzecie mają w tym celu dostęp do danych osobowych.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO i w celu zapewnienia na szeroką skalę zgodności z prawem przetwarzania danych lub też przeprowadzonych procesów w ramach spółek FLYERALARM.

Analiza usług sieciowych i pliki cookie:

Ponadto stosujemy tak zwane narzędzia do analizy usług sieciowych, jak i pliki cookie, aby móc dowiedzieć się więcej o korzystaniu z naszych stron internetowych, zaprojektować je w sposób przyjaźniejszy dla użytkownika, dokonać pomiarów zasięgu strony oraz przeprowadzać odpowiednie badanie rynku.

Dzięki temu pozyskujemy (statystyczne) dane liczbowe dotyczące korzystania z naszej oferty.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO i w celu przygotowania oferty, reklamy i środków reklamowych zorientowanych na odwiedzających naszą stronę internetową i dzięki temu umożliwienia długotrwałego wzmacniania naszej pozycji.

4. Przetwarzanie danych na podstawie wydanej zgody:

O ile wyrazili Państwo odrębną zgodę na informowanie przez nas telefoniczne lub za pośrednictwem e-maila o produktach i usługach firmy FLYERALARM, następuje odpowiednie przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Mają Państwo prawo odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie, nie wpływa to na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. Jeśli odwołają Państwo zgodę, przerwiemy przetwarzanie danych w określonym zakresie.

5. Przetwarzanie danych do reklamy bezpośredniej:

Przetwarzamy dane w celu reklamy bezpośredniej drogą pocztową. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO i w celu poinformowania Państwa o nowych produktach i usługach. W stosunku do tego przetwarzania każdemu klientowi przysługuje oddzielne prawo do odwołania, którego zastosowanie prowadzi do zakończenia przetwarzania w celu reklamy bezpośredniej. Jeśli dane są zapisywane wyłącznie w celu reklamy bezpośredniej, będą one usuwane po przesłaniu odwołania.

6. Odbiorca danych:

Przekazujemy dane tylko osobom trzecim (np. instytucjom finansowym do realizacji płatności, adwokatom do egzekwowania nieuregulowanych należności, wybranym usługodawcom, usługodawcom pocztowym do doręczeń zamówienia), o ile występuje uprawnienie do przekazywania w rozumieniu prawa ochrony danych (np. na podstawie wyżej wymienionych przepisów prawnych).

Dane mogą być przez nas przekazywane zewnętrznym usługodawcom (np. usługodawcom IT, przedsiębiorstwom, które niszczą lub archiwizują dane, usługodawcom druku), którzy wspomagają nas przy przetwarzaniu danych w ramach przetwarzania zleceń, odpowiednio do dyspozycji.

Częściowo przekazujemy Państwa dane osobowe w ramach realizacji zlecenia do usługodawcy za granicą. Jako odpowiednią gwarancję dla prawidłowości przesyłania danych zawarliśmy odpowiednie umowy o przetwarzanie zleceń i w razie potrzeby standardowe umowy UE według art. 46 ust. 2 lit. c RODO z przetwarzającymi zlecenia.

Nie sprzedajemy danych osobowych osobom trzecim ani nie wprowadzamy ich na rynek w inny sposób.

7. Przetwarzanie danych, które nie zostały pobrane bezpośrednio od osób, których dane te dotyczą:

Uzupełniająco do powyższego przetwarzania danych przetwarzamy także dane kontaktowe, których nie zebraliśmy bezpośrednio od danej osoby i zapisujemy je ewentualnie dodatkowo do występujących danych

Chodzi tutaj o następujący przypadek: klient składający u nas zamówienie podaje swoje dane adresowe, ponieważ zamówienie ma zostać dostarczone na jego adres lub też podaje inne dane osobowe, które muszą być przetworzone w ramach zlecenia wydruku. Przetwarzamy te dane, aby zrealizować zamówienie. Występuje też możliwość, że Państwa dane będą podawane jako dane odbiorcy faktury.

8. Prawa osób, których dane są przetwarzane:

Więcej na temat Państwa praw jako osoby zainteresowanej i o naszym zewnętrznym inspektorze ds. ochrony danych osobowych można dowiedzieć się w części C niniejszego oświadczenia.

B. Oświadczenie o ochronie danych:

Cieszymy się z Państwa wizyty na naszej stronie internetowej. Poniżej informujemy o procedurach dotyczących Państwa danych osobowych zgodnie z art. 13 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych (RODO).

1. Przechowywanie adresu IP:

Zapisujemy adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę internetową, odpowiednio do celu, przez okres siedmiu dni, w celu identyfikacji ataków na nasze strony internetowe, ich ograniczenia i usunięcia. Po upływie tego okresu usuniemy adres IP lub poddamy go anonimizacji. Podstawą prawną jest art. 6, ust. 1, lit. f RODO.

2. Dane użytkowe:

Jeśli odwiedzają Państwo nasze strony internetowe, na naszym serwerze sieciowym jako protokół zapisywane są tymczasowo tak zwane dane użytkowe, aby polepszyć jakość naszych stron internetowych. Taki rekord obejmuje

 • stronę z jakiej został wywołany URL/plik,
 • nazwę URL/pliku,
 • datę i godzinę zapytania,
 • przekazaną ilość danych,
 • status dostępu (URL/plik przekazany, URL/plik nieznaleziony),
 • opis typów zastosowanych przeglądarek,
 • adres IP komputera składającego zapytanie.

3. Przekazywania danych osobom trzecim:

Przekazujemy Państwa dane w ramach przetwarzania zleceń zgodnie z art. 28 RODO usługodawcom, którzy wspomagają nas przy korzystaniu z naszych stron internetowych i powiązanych z tym procesów. Nasi usługodawcy są ściśle powiązani określonymi dyspozycjami i zostali odpowiednio zobowiązani umownie. Zatrudniamy następujących usługodawców: dostawca usług hostingowych, dostawca analiz dotyczących sieci web, dostawca newslettera.

Przesyłanie danych do państw trzecich

Częściowo przekazujemy Państwa dane osobowe w ramach realizacji zlecenia do usługodawcy za granicą. Jako właściwą gwarancję dla zachowania zgodności z prawem przekazywania danych zawarliśmy, z podmiotami przetwarzającymi, umowy dotyczące przetwarzania zleceń i o ile jest to wymagane standardowe, umowy unijne zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

4. Pliki cookie:

Na naszych stronach internetowych korzystamy z plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które mogą być zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym i odczytywane z niego. Rozróżnia się pliki cookie sesji, które są kasowane po zamknięciu przeglądarki i cookie stałe, które są zapisywane poza pojedynczą sesją. Pliki cookie mogą zawierać dane, które umożliwiają rozpoznanie używanego urządzenia. Pliki cookie zawierają częściowo także tylko informacje o określonych ustawieniach, które nie odnoszą się do osób.

Na naszych stronach internetowych korzystamy z plików cookie sesji i stałych. Przetwarzanie następuje na podstawie art. 6, ust. 1, lit. f RODO i w interesie zoptymalizowania pracy użytkownika lub umożliwienia jej i dopasowania widoku naszej strony internetowej.

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę tak, aby informowała Państwa o umieszczeniu plików cookie. Dzięki temu korzystanie z plików cookie będzie dla Państwa przejrzyste. Mogą też Państwo w każdej chwili kasować pliki cookie przez odpowiednie ustawienie w przeglądarce i uniemożliwić umieszczanie nowych. Należy uwzględnić to, że nasze strony internetowe wówczas mogą nie być optymalnie wyświetlane, a niektóre funkcje mogą nie być technicznie dostępne.

5. Narzędzia do śledzenia

Google Analytics

Do odpowiedniego do potrzeb ukształtowania strony internetowej przygotowujemy anonimowe profile użytkowania przy pomocy Google Analytics Universal. Google Analytics Universal stosuje pliki cookie, które są zapisywane na urządzeniu końcowym i mogą być przez nas następnie odczytywane. W ten sposób jesteśmy w stanie określać powracających odwiedzających i zliczać ich. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO i w celu sprawdzenia, jak często nasza strona internetowa była wywoływana przez różnych użytkowników.

Informacje wytwarzane przez pliki cookie dotyczące korzystania ze strony internetowej są z reguły przenoszone na serwer Google w USA i tam przechowywane. Ponieważ aktywowaliśmy anonimizację IP na tej stronie internetowej, Państwa adres IP jest skracany przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Tylko w sytuacjach wyjątkowych cały adres IP będzie przesyłany na serwer Google w USA (odpowiedni poziom ochrony danych występuje zgodnie z art. 45, ust. 1 RODO dzięki udziałowi Google w Privacy Shield) i dopiero tam skracany. Oprócz tego zawarliśmy z Google Inc. (USA) umowę na przetwarzanie zleceń według art. 28 RODO. Stosownie do tego Google może korzystać z wszystkich informacji wyłącznie w celu analizy użytkowania naszej strony internetowej i raportowania aktywności na stronie internetowej.

Oprócz tego korzystamy z funkcji realizowanego powyżej poziomu urządzeń do śledzenia przez Google Analytics Universal. W tym celu podczas logowania zostanie przyporządkowany Państwu identyfikator użytkownika (ID). Kiedy później zalogują się Państwo na swoje konto z innego mobilnego urządzenia końcowego z tymi danymi, ponownie przyporządkowane zostanie to samo ID użytkownika. Nie ma jednak możliwości przyporządkowania Państwa jawnych danych do ID użytkownika. Podobnie nie można poprzez Google Analytics Universal przyporządkować utworzonego profilu użytkownika do danego ID.

W każdej chwili mogą Państwo odmówić zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Google Analytics Universal. Prosimy skorzystać w tym celu z jednej z wymienionych możliwości:

 1. Mogą Państwo uniemożliwić zapis plików cookie przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej; zwracamy jednak uwagę na to, że w takim przypadku nie wszystkie funkcje danej strony internetowej będą dostępne w pełnym zakresie.
 2. Ponadto mogą Państwo zapobiec pobieraniu wygenerowanych przez pliki cookie i związanych z użytkowaniem przez Państwa strony internetowej danych (wraz z adresem IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując dostępne wtyczki przeglądarki pod następującym linkiem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl).
 3. Dodatkowo można uniemożliwić gromadzenie danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Ustawiany jest plik cookie rezygnacji (Opt-Out), który trwale uniemożliwia przyszłe rejestrowanie Państwa danych podczas odwiedzania danej witryny internetowej:

  Kliknąć tutaj, aby wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Google Analytics.

  Informujemy, że na tej stronie Google Analytics (Universal) zostało rozszerzone o kod „gat._anonymizelp();”, aby zapewnić anonimowe rejestrowanie adresów IP (tak zwane maskowanie IP).

Google Optimize:

Korzystamy z Google Optimize, usługi świadczonej przez Google („Google Optimize”). Google Optimize analizuje różne warianty strony internetowej, dzięki czemu jesteśmy w stanie dopasować odpowiednie ułatwienia obsługi do zachowania użytkownika strony internetowej. Google Optimize jest narzędziem powiązanym z Google Analytics i korzysta z plików cookie.

Otrzymany w ten sposób adres IP jest anonimizowany niezwłocznie po przetworzeniu. Tylko w sytuacjach wyjątkowych cały adres IP będzie przesyłany na serwer Google w USA i dopiero tam skracany. Przekazany adres IP nie będzie powiązany z innymi danymi posiadanymi przez Google.

Można zapobiec instalowaniu plików cookie, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Zwracamy jednak uwagę, że w tym przypadku nie będzie możliwe pełne korzystanie z wszystkich funkcji tej strony internetowej. Ponadto mogą Państwo zapobiec pobieraniu danych wygenerowanych przez pliki cookie i związanych z użytkowaniem przez Państwa strony internetowej oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując dostępną wtyczkę przeglądarki pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Google Signals:

Na tej stronie internetowej, w oparciu o nasze uzasadnione interesy (w celu zapewnienia analizy, optymalizacji i interesu ekonomicznego naszej oferty internetowej w myśl art. 6 ust. 1 lit. f RODO), stosujemy serwis do analizy usług internetowych Google Signals. Google Signals jest rozszerzeniem Google Analytics, serwisu do analizy usług internetowych oferowanego przez Google Ireland Limited („Google”).

Przy pomocy śledzenia aktywności użytkownika (cross device tracking) Państwa wizyty na stronie mogą być śledzone poprzez różne urządzenia końcowe, jeśli są Państwo zalogowani do usługi Google. Google korzysta tutaj z danych użytkowników, którzy aktywowali w ustawieniach konta Google opcję „spersonalizowana reklama” dla raportów, które udostępnia nam Google. Raporty zawierają liczby użytkowników korzystających z wielu urządzeń jak i różne grupy użytkowników.

Stosujemy Google Signals z aktywowaną anonimizacją adresów IP. Oznacza to, że adresy IP użytkowników w krajach członkowskich Unii Europejskiej i innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego ulegają skróceniu. Skrócenie adresu nie pozwala na zidentyfikowanie osoby. Dzięki temu nie ma możliwości ustalenia tożsamości poszczególnego użytkownika. Otrzymujemy przez to wyłącznie zanonimizowane oceny statystyczne. W szczególności nie tworzymy żadnych profili. Istnieje jednak możliwość, że Google pobiera dane osobowe; nie mamy na to jednak żadnego wpływu. Bliższe informacje znajdują się w oświadczeniu o ochronie danych Google: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.

W każdej chwili odwiedzający stronę może wyrazić sprzeciw wobec pobierania danych przez Google Signals, wyłączając w swoim koncie Google „spersonalizowaną reklamę”: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=pl.

6. Wtyczki społecznościowe:

Ze względu na ochronę danych nie wprowadzamy wtyczek społecznościowych bezpośrednio na naszą stronę internetową. Kiedy otwierają Państwo nasze strony, żadne dane nie są przesyłane do mediów społecznościowych, jak Facebook, Twitter, XING lub Google+. Tworzenie profili przez osoby trzecie jest tym samym wykluczone.

7. Wyjaśnienia dotyczące środków bezpieczeństwa:

Bezpieczeństwo danych

Aby jak najpełniej zabezpieczyć Państwa dane przed nieuprawnionym dostępem, wprowadzamy działania techniczne i organizacyjne. Na naszych stronach stosujemy szyfrowanie. Państwa dane są przesyłane z Państwa komputera na nasz serwer i odwrotnie za pośrednictwem Internetu poprzez szyfrowanie TLS. Można to rozpoznać po tym, że w pasku stanu przeglądarki internetowej znajduje się symbol zamkniętej kłódki i wiersz adresu zaczyna się od https://.

8. Newsletter:

Oferujemy Państwu na naszej stronie internetowej ewentualną możliwość zamówienia naszego newslettera. O ile wyrazili Państwo odrębną zgodę na informowanie przez nas telefoniczne lub za pośrednictwem e-maila o produktach i usługach firmy FLYERALARM, następuje odpowiednie przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ta usługa jest skierowana wyłącznie do użytkowników, którzy ukończyli 16. rok życia. W naszym newsletterze stosujemy Google Analytics (por. punkt 5.)

Oprócz tego prowadzimy śledzenie linków i otwierania. Dzięki temu, przez przezroczysty gif, wskazywane jest nam, czy newsletter został otwarty przez daną osobę. Oprócz tego określamy, czy odbiorcy newslettera klikali w newsletterze. W tym celu, w sposób zaszyfrowany, przesyłane są: ID użytkownika-klienta, liczba klikniętych linków i ID newslettera. Następnie te dane są zapisywane i przetwarzane przez usługodawcę Selligent. Jest to jednak dopuszczalne tylko za Państwa zgodą. Mają Państwo prawo odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie, nie wpływa to na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. Jeśli odwołają Państwo zgodę, przerwiemy przetwarzanie danych w określonym zakresie.

Jeśli w przyszłości nie będą Państwo chcieli otrzymywać newslettera, mogą w każdym momencie zrezygnować z niego np. e-mailowo, pisząc na adres info@flyeralarm.pl lub za pośrednictwem linku do rezygnacji z subskrypcji newslettera, który znajduje się w każdym e-mailu z newsletterem.

9. Konto klienta:

Jeśli chcą Państwo u nas zamawiać, muszą się Państwo najpierw zarejestrować. Zbieramy następujące dane: adres e-mail, hasło, nagłówek, nazwisko, adres i numer telefonu na podstawie art. 6, ust. 1, lit. b RODO. Dane, które przesyłają nam Państwo w ramach rejestrowania lub zapytań, stosujemy do wypełnienia umowy. Obejmuje to także powiązaną z tym obsługę klienta. Takie dane w każdej chwili mogą zostać na żądanie usunięte. Dane nie są usuwane, jeśli po zakończeniu umowy należności są nieuregulowane i mają zostać wyegzekwowane. W przypadku występowania ustawowych terminów przechowywania określone dane będą archiwizowane przez czas tych terminów.

10. Formularz kontaktowy:

Mają Państwo możliwość kontaktowania się z nami przez formularz internetowy. W celu skorzystania z naszego formularza kontaktowego potrzebujemy Państwa adresu e-mail. Mogą Państwo podawać nam dodatkowe dane, ale nie jest to konieczne.

Wysyłając formularz internetowy, wyrażają Państwo zgodę na to, że podane przez Państwa dane elektroniczne będą rejestrowane elektronicznie i zapisywane. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6, ust. 1, lit. a RODO. Stosujemy Państwa dane wyłącznie do przetwarzania danego zapytania. W każdej chwili mogą Państwo wycofać zgodę, np. wysyłając e-maila na adres info@flyeralarm.pl.

11. Sklep internetowy:

Zapisujemy i stosujemy Państwa dane osobowe, które są nam przekazywane w ramach zamówienia zgodnie z art. 6, ust. 1, lit. b RODO, wyłącznie do realizacji Państwa zamówień. Adres e-mail wykorzystujemy do komunikatów dotyczących stanu zamówienia.

Przy zakupie oferujemy następujące rodzaje płatności:

a. Forma płatności za pośrednictwem usługodawcy Wirecard Bank AG

Wymienione formy płatności realizujemy przez Wirecard Bank AG:

W celu realizacji płatności poniższe dane są przesyłane przez FLYERALARM do Wirecard:

 • Numer zlecenia
 • Informacje dotyczące zamówienia
 • Wybrana forma płatności
 • Nazwisko i imię zamawiającego
 • Adres na fakturze
 • Adres dostawy

Dalsza realizacja z danymi usługodawcami płatności wykonywana jest przez Wirecard Bank AG jako jednostką odpowiedzialną. Dodatkowe informacje o ochronie danych zawarte są na stronie https://www.wirecard.com.

Do FLYERALARM przekazywana jest przez Wirecard tylko informacja, czy wybrany rodzaj płatności został zaakceptowany czy też nie.

e. Pobranie gotówki i przelew

Jeśli wybierają Państwo jeden z tych rodzajów płatności w naszym sklepie online, nie zbieramy od Państwa danych osobowych, które wykraczają poza dane, które są konieczne w ramach zamówienia.

12. Trusted Shops:

Integracja znaku jakości Trusted Shops

W celu wyświetlania naszego znaku jakości Trusted Shops, jak i do prezentacji oferty produktów Trusted Shops dostępnych dla kupujących po dokonaniu zamówienia zainstalowano na tej stronie widżet Trustbadge Trusted Shops.
Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na optymalnym marketingu naszej oferty poprzez umożliwienie dokonania bezpiecznych zakupów. Trustbadge i reklamowane za jego pomocą usługi są ofertą Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln. Trustbadge jest udostępniany w ramach umowy powierzenia danych przez dostawcę CDN (Content-Delivery-Network). Trusted Shops GmbH korzysta z usług dostawców z USA. Zagwarantowany jest odpowiedni poziom zabezpieczeń danych. Dodatkowe informacje o ochronie danych Trusted Shops GmbH zawarte są tutaj: https://www.trustedshops.pl/dane-firmy-ochrona-danych/.

W przypadku wywołania Trustbadge serwer sieciowy automatycznie zapisuje tzw. logi serwera (pliki dziennika), zawierające np. Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług (dane dostępowe) i dokumentuje wywołanie. Poszczególne dane dostępu są przechowywane w bazie danych bezpieczeństwa w celu analizy luk w zabezpieczeniach. Pliki dziennika są automatycznie usuwane najpóźniej 90 dni po ich utworzeniu.

Pozostałe dane osobowe są przekazywane do Trusted Shops GmbH, jeżeli po złożeniu zamówienia zdecydowali się Państwo na korzystanie z produktów Trusted Shops lub jeżeli uprzednio zarejestrowali się Państwo w celu korzystania z nich. Obowiązuje wówczas umowne porozumienie zawarte pomiędzy Państwem a Trusted Shops. W tym celu następuje automatyczne pobranie danych osobowych z danych zamówienia. To, czy jako kupujący są Państwo już zarejestrowani w celu korzystania z produktów Trusted Shops jest sprawdzane automatycznie na podstawie neutralnego parametru – adresu e-mail szyfrowanego za pomocą kryptologicznego szyfrowania jednokierunkowego. Adres e-mail jest szyfrowany przed jego przekazaniem za pomocą wartości haszującej w taki sposób, aby nie mógł zostać odszyfrowany przez Trusted Shops. Po sprawdzeniu zgodności parametr jest automatycznie usuwany.

Jest to konieczne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów zarówno naszych jak i spółki Trusted Shops zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zakresie realizowania usługi ochrony kupującego powiązanej każdorazowo z konkretnym zamówieniem oraz usługi wystawiania opinii o zakupie w sklepie. Szczegółowe informacje, także dotyczące możliwości wyrażenia sprzeciwu, znajdują się w oświadczeniu o ochronie danych firmy Trusted Shops udostępnionych w linku powyżej oraz w Trustbadge.

13. Czat:

Userlike: Na tej stronie internetowej dostępne jest oprogramowanie do prowadzenia czatu na żywo w technologii Userlike UG (www.userlike.com). Userlike używa plików cookie, które są zapisywane na komputerze użytkownika i które umożliwiają rozmowę w formie czatu w czasie rzeczywistym na stronie internetowej. Jeśli decydują się Państwo na korzystanie z Userlike, przebieg czatu wraz z przebiegiem stron jest dokumentowany po stronie Userlike, przetwarzany i zapisywany w Niemczech. Poprzez dany adres IP zbierane są informacje dotyczące lokalizacji. Powiązanie zebranych danych ze wszelkimi danymi rejestracji następuje tylko wówczas, kiedy nam je Państwo dobrowolnie przekazują, np. w ramach komunikacji w czacie na żywo. To samo dotyczy pozostałych danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych użytkownika przez Userlike, a także jego praw i możliwości ustawień dotyczących ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności Userlike https://www.userlike.com/en/terms#privacy-policy

14. Wskazówki dotyczące ochrony danych w mediach społecznościowych:

FLYERALARM jest obecna w mediach społecznościowych. O ile mamy kontrolę nad przetwarzaniem Państwa danych, to zapewniamy, że przestrzegamy obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Poniżej znajdują się najważniejsze informacje związane z ochroną danych w związku z naszą obecnością w mediach.

a. Nazwa i adres administratora:

Administratorem stron firmowych w myśl europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), jak i pozostałych przepisów związanych z ochroną danych obok FLYERALARM są:

 • Facebook
  (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia)
 • Instagram
  (Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia)
 • Pinterest
  (Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia
 • YouTube
  (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia)
 • Twitter
  (Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia)
 • Xing
  (XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy)
 • LinkedIn
  (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia)

Jednak z tych platform i ich funkcjonalności korzystają Państwo na własną odpowiedzialność. Dotyczy to w szczególności korzystania z interaktywnych funkcji (np. dodaj komentarz, udostępnij, oceń).

Pragniemy wskazać, że Państwa dane mogą być przetwarzane poza obszarem Unii Europejskiej. W związku z operatorami amerykańskimi, którzy posiadają certyfikat „Privacy-Shield”, informujemy, że tym samym zobowiązują się oni do przestrzegania unijnych standardów ochrony danych osobowych.

b. Cel i podstawa prawna:

Sami prowadzimy fanpage, aby komunikować się na tych stronach z odwiedzającymi i w ten sposób informować ich o naszych ofertach.

Ponadto gromadzimy dane do celów statystycznych, aby móc dalej opracowywać i optymalizować treści w celu stworzenia atrakcyjniejszej oferty. Wymagane do tego celu dane (np. łączna liczba wyświetleń stron, aktywności na stronie i dane przygotowane przez odwiedzających, interakcje) są przygotowywane przez portale społecznościowe i przekazywane do dyspozycji. Nie mamy żadnego wpływu na ich tworzenie i prezentację.

Ponadto Państwa dane osobowe są przetwarzane przez operatorów mediów społecznościowych, a także przez FLYERALARM do celów marketingowych i reklamowych. Dzięki temu istnieje możliwość np. stworzenia profilu użytkownika na podstawie jego aktywności w sieci i wynikających z tego zainteresowań. Dzięki temu mogą być wyświetlane między innymi ogłoszenia reklamowe w ramach platform i poza nimi, które prawdopodobnie odpowiadają Państwa zainteresowaniom. W tym celu z reguły na Państwa komputerze zapisywane są pliki cookie. Niezależnie od tego w Państwa profilach użytkownika mogą być zapisywane również dane, które nie są pobierane bezpośrednio z Państwa urządzeń końcowych. Zapisywanie i analiza odbywa się również na wszystkich rodzajach urządzeń, w szczególności zaś, ale nie wyłącznie, jeśli są Państwo zarejestrowanym użytkownikiem danej platformy, w której są Państwo zalogowani.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych przez FLYERALARM odbywa się na podstawie naszych uzasadnionych interesów związanych ze skutecznym informowaniem i komunikacją zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

W przypadku prośby o wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych, tzn. jeśli wyrażają Państwo zgodę poprzez kliknięcie na przycisk z potwierdzeniem lub podobne (Opt-In) odbywa się to na podstawie przepisu prawnego art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a, art. 7 RODO.

c. Państwa prawa / możliwość wniesienia sprzeciwu:

Jeśli mają Państwo profil na portalu społecznościowym i nie chcą, aby sieć gromadziła Państwa dane za pośrednictwem naszej strony i powiązywała je z zapisanymi Państwa danymi na danym portalu należy

 • przed odwiedzinami naszego fanpage'u wylogować się z danego portalu,
 • usunąć istniejące pliki cookie na urządzeniu i
 • zamknąć oraz ponownie uruchomić swoją przeglądarkę.

Po ponownym zalogowaniu się są Państwo jednak rozpoznawalni dla portalu jako określony użytkownik.

W celu szczegółowego przedstawienia każdego przetwarzania i możliwości wyrażenia sprzeciwu (Opt-Out) wskazujemy na poniższe linki z informacjami:

Mogą Państwo odwoływać się do poniższych praw dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych: Prawo dostępu do informacji; prawo do dokonania korekty; prawo do usunięcia danych; prawo do ograniczenia przetwarzania; prawo do sprzeciwu; prawo do przenoszenia danych; prawo do złożenia skargi u właściwego organu ochrony danych w sprawie nielegalnego przetwarzania Państwa danych osobowych.

Niemniej jednak z uwagi na to, iż FLYERALARM nie posiada pełnego dostępu do Państwa danych osobowych, powinni Państwo, w dochodzeniu przysługujących im praw, zwrócić się bezpośrednio do operatorów mediów społecznościowych, gdyż ci mają każdorazowo dostęp do danych osobowych swoich użytkowników i mogą podjąć odpowiednie środki oraz udzielić informacji.

Gdyby jednak potrzebowali Państwo pomocy, oczywiście postaramy się udzielić wsparcia. Prosimy pisać na adres info@flyeralarm.pl

d. Dodatkowe informacje:

W przypadku gdyby chcieli Państwo opublikować na naszej stronie zdjęcia, teksty, plany, filmy, muzykę itd., powinni Państwo wiedzieć, że najprawdopodobniej odstępują wszystkie prawa użytkowania portalowi, co może w rezultacie pociągać za sobą prawne konsekwencje, jeśli nie są Państwo autorem tych materiałów lub nie posiadają do nich prawa własności.

C. Państwa prawa, jako osoby, której dane te dotyczą:

Podczas przetwarzania Państwa danych osobowych ustawa RODO gwarantuje Państwu, jako osobie zainteresowanej, odpowiednie prawa:

1. Prawo dostępu do informacji (Art. 15 RODO):

Mają Państwo prawo do żądania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe dotyczące Państwa osoby, a jeżeli ma to miejsce, są Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do nich oraz do poszczególnych informacji cytowanych w art. 15 RODO.

2. Prawo do sprostowania i usunięcia danych (Art. 16 i 17 RODO):

Mają Państwo prawo do żądania niezwłocznego skorygowania określonych niewłaściwych danych osobowych i ewentualnie uzupełniania niekompletnych danych osobowych. Oprócz tego mają Państwo prawo do żądania, aby określone dane osobowe były niezwłocznie usuwane, jeśli wystąpi jeden z powodów wymienionych w art. 17 RODO, np. jeśli dane nie są potrzebne do żądanych celów.

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (Art. 18 RODO):

Mają Państwo prawo żądania ograniczenia przetwarzania, jeśli występuje jeden z warunków wymienionych w art. 18 RODO, np. jeśli nie wyrazili Państwo zgody na przetwarzanie, na czas ewentualnej kontroli.

4. Prawo do przenoszenia danych (Art. 20 RODO):

W określonych przypadkach, które są wymienione w art. 20 RODO, mają Państwo prawo odbierania określonych danych osobowych w strukturalnym, powszechnym i możliwym do odczytu przez komputer formacie lub do żądania przesłania tych danych osobie trzeciej

5. Prawo do sprzeciwu (Art. 21 RODO):

Jeśli dane są zbierane na podstawie art. 6, ust. 1 lit. f (przetwarzanie danych w celu utrzymania uprawnionych interesów) przysługuje Państwu prawo do tego, aby w każdej chwili złożyć odwołanie od przetwarzania, które wynika z danej sytuacji szczególnej. Wówczas nie będziemy przetwarzać dalej Państwa danych osobowych, chyba że występować będą możliwe do udokumentowania, wymagające ochrony powody przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i swobodami danej osoby lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

6. Informacja dotycząca prawa do sprzeciwu wobec reklamy bezpośredniej:

Przetwarzamy Państwa dane w celach reklamy bezpośredniej. W stosunku do tego przetwarzania przysługuje Państwu oddzielne prawo do odwołania, którego zastosowanie prowadzi do zakończenia przetwarzania w celu reklamy bezpośredniej.

Ze związanym z tym żądaniem (1 - 6) prosimy zwracać się w miarę możliwości, pisząc na adres info@flyeralarm.pl.

7. Prawo do złożenia zażalenia w urzędzie nadzorczym:

Zgodnie z art. 77 RODO mają Państwo prawo do złożenia skargi w urzędzie nadzorczym, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza regulacje ochrony danych. Prawo do złożenia skargi możliwe jest do zastosowania zwłaszcza w urzędzie nadzorczym w państwie członkowskim Państwa miejsca pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Dla Polski właściwym urzędem nadzorczym jest:

Biuro Inspektora Generalnego Ochrony Danych Osobowych – GIODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Tel. +48 22 53 10 440 Faks +48 22 53 10 441, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl, desiwm@giodo.gov.pl, strona internetowa: https://www.uodo.gov.pl/

Stan na: 31.10.2018