+48 12 3966154 poniedziałek - piątek w godzinach 09:00 - 17:00 Darmowa wysyłka Usługa overnight

Oświadczenie o ochronie danych osobowych FLYERALARM

Cieszymy się z Państwa wizyty na naszej stronie internetowej. Poniżej informujemy o procedurach dotyczących Państwa danych osobowych zgodnie z art. 13 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych (RODO).

Podmiot odpowiedzialny

Za niżej opisane gromadzenie danych i ich przetwarzanie odpowiada jednostka wymieniona w stopce (impressum).

1. Zapis adresu IP

Zapisujemy adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę internetową, odpowiednio do celu, przez okres siedmiu dni, w celu identyfikacji ataków na nasze strony internetowe, ich ograniczenia i usunięcia. Po upływie tego okresu usuniemy adres IP lub poddamy go anonimizacji. Podstawą prawną jest art. 6, ust. 1, lit. f RODO.

2. Dane użytkowe

Jeśli odwiedzają Państwo nasze strony internetowe, na naszym serwerze sieciowym jako protokół zapisywane są tymczasowo tak zwane dane użytkowe, aby polepszyć jakość naszych stron internetowych. Taki rekord obejmuje:

 • stronę, z której zażądano adresu URL lub pliku,
 • nazwę adresu URL lub pliku,
 • datę i godzinę zapytania,
 • przesłaną ilość danych,
 • status dostępu (przenoszenie adresu URL/pliku, nie znaleziono adresu URL/pliku),
 • opis typu stosowanej przeglądarki internetowej,
 • adres IP komputera, z którego pochodzi zapytanie.

3. Przesyłanie danych do osób trzecich

Przekazujemy Państwa dane w ramach przetwarzania zleceń zgodnie z art. 28 RODO usługodawcom, którzy wspomagają nas przy korzystaniu z naszych stron internetowych i powiązanych z tym procesów. Nasi usługodawcy są ściśle powiązani określonymi dyspozycjami i zostali odpowiednio zobowiązani umownie. Korzystamy z usług wymienionych usługodawców: np. usługodawcy hostingu, analiz internetowych, newslettera itp..

Przesyłanie danych do państw trzecich

Częściowo przesyłamy Państwa dane w ramach przetwarzania zleceń do usługodawców za granicą. Jako odpowiednią gwarancję dla prawidłowości przesyłania danych zawarliśmy odpowiednie umowy o przetwarzanie zleceń i w razie potrzeby standardowe umowy UE według art. 46 ust. 2 lit. c RODO z przetwarzającymi zlecenia.

W przypadku Google Analytics (USA) odpowiedni poziom ochrony danych wynika z odpowiedniego udziału w porozumieniu Privacy Shield (art. 45, ust. 1 RODO).

4. Pliki cookie

Na naszych stronach internetowych korzystamy z plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które mogą być zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym i odczytywane z niego. Rozróżnia się pliki cookie sesji, które są kasowane po zamknięciu przeglądarki i cookie stałe, które są zapisywane poza pojedynczą sesją. Pliki cookie mogą zawierać dane, które umożliwiają rozpoznanie używanego urządzenia. Pliki cookie zawierają częściowo także tylko informacje o określonych ustawieniach, które nie odnoszą się do osób.

Na naszych stronach internetowych korzystamy z plików cookie sesji i stałych. Przetwarzanie następuje na podstawie art. 6, ust. 1, lit. f RODO i w interesie zoptymalizowania pracy użytkownika lub umożliwienia jej i dopasowania widoku naszej strony internetowej.

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę tak, aby informowała Państwa o umieszczeniu plików cookie. Dzięki temu korzystanie z plików cookie będzie dla Państwa przejrzyste. Mogą też Państwo w każdej chwili kasować pliki cookie przez odpowiednie ustawienie w przeglądarce i uniemożliwić umieszczanie nowych. Należy uwzględnić to, że nasze strony internetowe wówczas mogą nie być optymalnie wyświetlane, a niektóre funkcje mogą nie być technicznie dostępne.

5. Narzędzia do śledzenia

Google Analytics

Do odpowiedniego do potrzeb ukształtowania strony internetowej przygotowujemy anonimowe profile użytkowania przy pomocy Google Analytics Universal. Google Analytics Universal stosuje pliki cookie, które są zapisywane na urządzeniu końcowym i mogą być przez nas następnie odczytywane. W ten sposób jesteśmy w stanie określać powracających odwiedzających i zliczać ich. Przetwarzanie danych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub § 15 ust. 3 TMG i w celu określenia, jak często nasze strony internetowe są otwierane przez różnych użytkowników.

Informacje wytwarzane przez pliki cookie dotyczące korzystania ze strony internetowej są z reguły przenoszone na serwer Google w USA i tam przechowywane. Ponieważ aktywowaliśmy anonimizację IP na tej stronie internetowej, Państwa adres IP jest skracany przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Tylko w sytuacjach wyjątkowych cały adres IP będzie przesyłany na serwer Google w USA (odpowiedni poziom ochrony danych występuje zgodnie z art. 45, ust. 1 RODO dzięki udziałowi Google w Privacy Shield) i dopiero tam skracany. Oprócz tego zawarliśmy z Google Inc. (USA) umowę na przetwarzanie zleceń według art. 28 RODO. Google wykorzystuje wszystkie informacje zgodnie z ich przeznaczeniem, aby oceniać wykorzystanie naszej strony internetowej dla nas i zestawiać raporty z aktywności na stronie.

Oprócz tego korzystamy z funkcji realizowanego powyżej poziomu urządzeń do śledzenia przez Google Analytics Universal. W tym celu podczas logowania zostanie przyporządkowany Państwu identyfikator użytkownika (ID). Kiedy później zalogują się Państwo na swoje konto z innego mobilnego urządzenia końcowego z tymi danymi, ponownie przyporządkowane zostanie to samo ID użytkownika. Nie ma jednak możliwości przyporządkowania Państwa jawnych danych do ID użytkownika. Także tworzone przez Google Analytics Universal profile użytkownika nie mogą być przyporządkowywane żadnemu określonemu ID.

W każdej chwili mogą Państwo odmówić zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Google Analytics Universal. Prosimy skorzystać w tym celu z jednej z wymienionych możliwości:

1.) Mogą Państwo uniemożliwić zapis plików cookie przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej; zwracamy jednak uwagę na to, że w takim przypadku nie wszystkie funkcje danej strony internetowej będą dostępne w pełnym zakresie.

2.) Oprócz tego mogą Państwo uniemożliwić rejestrowanie danych wytwarzanych przez pliki cookie i odnoszących się do użytkowania strony internetowej (w tym adres IP) dla Google i przetwarzanie tych danych przez Google, klikając poniższy link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl), pobierając dostępną tam wtyczkę i instalując ją.

3.) Dodatkowo można uniemożliwić gromadzenie danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Ustawiany jest plik cookie rezygnacji (Opt-Out), który trwale uniemożliwia przyszłe rejestrowanie Państwa danych podczas odwiedzania danej witryny internetowej:

Kliknij tutaj, aby odmówić zgody na przetwarzanie Twoich danych przez Google Analytics.

Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Website Google Analytics (Universal) um den Code „gat._anonymizeIp();“ erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten.

Google TagManager

Google-Analytics (Universal) jest zaimplementowane u nas przez tak zwany „Google Tag Manager” (menedżer tagów Google). Google Tag Manager jest również produktem firmy Google, który umożliwia nam zarządzanie tagami stron internetowych za pomocą interfejsu użytkownika. Tag Manager jest domeną bez plików cookie i nie rejestruje danych osobowych. Narzędzie to zapewnia uruchamianie tagów, które z kolei w niektórych sytuacjach mogą rejestrować dane. Google Tag Manager nie korzysta z tych danych. Jeśli na poziomie domeny lub plików cookie wykonano dezaktywację, pozostaje ona dostępna dla wszystkich tagów śledzenia, które są implementowane wraz z Google Tag Manager.

Dodatkowe informacje znajdują się w dyrektywach użytkowania na stronie http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html.

Oprócz tego mogą Państwo uniemożliwić rejestrowanie danych wytwarzanych przez pliki cookie i związanych z użytkowaniem strony internetowej (w tym adres IP) dla Google i przetwarzanie tych danych przez Google, klikając (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl), pobierając dostępną tam wtyczkę i instalując ją.

Można też uniemożliwić rejestrowanie przez Google Analytics (Universal), klikając poniższy link, np. jeśli na urządzeniu końcowym nie instalują Państwo wtyczki przeglądarki. Ustawiany jest plik cookie rezygnacji (Opt Out), który uniemożliwia przyszłe rejestrowanie Państwa danych podczas wizyt na danej stronie internetowej: Dezaktywacja Google Analytics

Szczegółowe informacje dotyczące warunków użytkowania i ochrony danych Google Analytics (Universal) zawarte są na stroniehttp://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub stroniehttps://www.google.pl/intl/de/policies/.

Informujemy, że na tej stronie Google Analytics (Universal) zostało rozszerzone o kod „gat._anonymizelp();”, aby zapewnić anonimowe rejestrowanie adresów IP (tak zwane maskowanie IP).

Technologia Optimizely

Na tej stronie internetowej wraz z technologiami Optimizely Inc. (http://www.optimizely.com) gromadzi się i zapisuje dane w celach marketingowych i optymalizacji. Te technologie umożliwiają ocenę i optymalizację naszej strony internetowej i zapisanych tam treści i funkcji. Na podstawie tych danych mogą być tworzone profile użytkowania pod pseudonimem. W tym celu stosuje się pliki cookie. Dane zebrane za pomocą technologii Optymizely bez oddzielnej zgody danej osoby nie będą wykorzystywane do identyfikacji użytkownika danej strony i nie będą przechowywane z danymi osobami przez nośnik pseudonimu. Więcej informacji o przetwarzaniu danych za pomocą Optimizely, dostępnych jest na stronie https://www.optimizely.com/privacy. W każdej chwili można dezaktywować śledzenie Optimizely, korzystając z instrukcji w https://www.optimizely.com/opt_out lub klikając wymieniony link: https://www.optimizely.com/opt_out lub klikając wymieniony link: https://www.flyeralarm.com/pl?optimizely_opt_out=true. Ustawiany jest plik cookie rezygnacji (Opt Out), który uniemożliwia przyszłe rejestrowanie Państwa danych przy wizycie na danej stronie internetowej.

6. Wtyczki mediów społecznościowych

Ze względu na ochronę danych nie wprowadzamy wtyczek społecznościowych bezpośrednio na naszą stronę internetową. Kiedy otwierają Państwo nasze strony, żadne dane nie są przesyłane do mediów społecznościowych, jak Facebook, Twitter, XING lub Google+. Tworzenie profili przez osoby trzecie jest tym samym wykluczone.

7. Objaśnienia środków bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo danych

Aby jak najpełniej zabezpieczyć Państwa dane przed nieuprawnionym dostępem, wprowadzamy działania techniczne i organizacyjne. Na naszych stronach stosujemy szyfrowanie. Państwa dane są przesyłane z Państwa komputera na nasz serwer i odwrotnie za pośrednictwem Internetu poprzez szyfrowanie TLS. Można to rozpoznać po tym, że w pasku stanu przeglądarki internetowej znajduje się symbol zamkniętej kłódki i wiersz adresu zaczyna się od https://.

8. Prawa użytkownika

Przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych RODO nadaje Państwu, jako użytkownikom stron internetowych, określone prawa:

a. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO):

Mają Państwo prawo do występowania o potwierdzenie tego, czy określone dane osobowe są przetwarzane; jeśli tak, mają Państwo prawo do informacji o tych danych osobowych i do informacji wymienionych w art. 15 RODO.

b. Prawo do korygowania i usuwania danych (art. 16 i 17 RODO):

Mają Państwo prawo do żądania niezwłocznego skorygowania określonych niewłaściwych danych osobowych i ewentualnie uzupełniania niekompletnych danych osobowych.

Oprócz tego mają Państwo prawo do żądania, aby określone dane osobowe były niezwłocznie usuwane, jeśli wystąpi jeden z powodów wymienionych w art. 17 RODO, np. jeśli dane nie są potrzebne do żądanych celów.

c. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO):

Mają Państwo prawo żądania ograniczenia przetwarzania, jeśli występuje jeden z warunków wymienionych w art. 18 RODO, np. jeśli nie wyrazili Państwo zgody na przetwarzanie, na czas ewentualnej kontroli.

d.Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO):

W określonych przypadkach, które są wymienione w art. 20 RODO, mają Państwo prawo odbierania określonych danych osobowych w strukturalnym, powszechnym i możliwym do odczytu przez komputer formacie lub do żądania przesłania tych danych osobie trzeciej.

e. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO):

Jeśli dane są zbierane na podstawie art. 6, ust. 1 lit. f (przetwarzanie danych w celu utrzymania uprawnionych interesów) przysługuje Państwu prawo do tego, aby w każdej chwili złożyć odwołanie od przetwarzania, które wynika z danej sytuacji szczególnej. Wówczas nie będziemy przetwarzać dalej Państwa danych osobowych, chyba że występować będą możliwe do udokumentowania, wymagające ochrony powody przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i swobodami danej osoby lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Tego rodzaju sprawy prosimy (a.-e.)zgłaszać: ochronadanych@flyeralarm.com

f. Prawo do składania zażalenia w urzędzie nadzorczym

Zgodnie z art. 77 RODO mają Państwo prawo do złożenia skargi w urzędzie nadzorczym, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza regulacje ochrony danych. Prawo do złożenia skargi możliwe jest do zastosowania zwłaszcza w urzędzie nadzorczym w państwie członkowskim Państwa miejsca pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Dla Polski właściwym urzędem nadzorczym jest: Biuro Inspektora Generalnego Ochrony Danych Osobowych – GIODO, ul.. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Tel. +48 22 53 10 440 Faks +48 22 53 10 441, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl; desiwm@giodo.gov.pl Strona internetowa: http://www.giodo.gov.pl/

9. Newsletter

Na naszej stronie internetowej oferujemy Państwu możliwość subskrypcji naszego newslettera. Jeśli wyrażą Państwo oddzielną zgodę, abyśmy informowali Państwa drogą mailową o produktach i usługach firmy, nastąpi odpowiednie przetwarzanie na podstawie art. 6, ust. 1, lit. a RODO. W naszym newsletterze stosujemy Google Analytics (por. punkt 5.).

Oprócz tego prowadzimy śledzenie linków i otwierania. Dzięki temu, przez przezroczysty gif, wskazywane jest nam, czy newsletter został otwarty przez daną osobę. Oprócz tego określamy, czy odbiorcy newslettera klikali w newsletterze. W tym celu, w sposób zaszyfrowany, przesyłane są: ID użytkownika-klienta, liczba klikniętych linków i ID newslettera. Następnie te dane są zapisywane i przetwarzane przez usługodawcę Selligent. Jest to jednak dopuszczalne tylko za Państwa zgodą. W każdej chwili mogą Państwo wycofać wydaną zgodę, co nie wpływa na zgodność z prawem już wykonanego przetwarzania. Jeśli odwołają Państwo zgodę, przerwiemy przetwarzanie danych w określonym zakresie.

Jeśli nie chcą Państwo w przyszłości otrzymywać newslettera, w każdej chwili mogą Państwo anulować subskrypcję, np. przez e-mail lub przez link do anulowania newslettera, który znajduje się w każdym mailu z newsletterem.

10. Konto klienta

Jeśli chcą Państwo u nas zamawiać, muszą się Państwo najpierw zarejestrować. Zbieramy następujące dane: adres e-mail, hasło, nagłówek, nazwisko, adres i numer telefonu na podstawie art. 6, ust. 1, lit. b RODO. Dane, które przesyłają nam Państwo w ramach rejestrowania lub zapytań, stosujemy do wypełnienia umowy. Obejmuje to także powiązaną z tym obsługę klienta. Takie dane w każdej chwili mogą zostać na żądanie usunięte. Dane nie są usuwane, jeśli po zakończeniu umowy należności są nieuregulowane i mają zostać wyegzekwowane. W przypadku występowania ustawowych terminów przechowywania określone dane będą archiwizowane przez czas tych terminów.

11. Formularz kontaktowy

Mają Państwo możliwość kontaktowania się z nami przez formularz internetowy. Do korzystania z naszego formularza kontaktowego potrzebujemy opisu sprawy, nagłówka, nazwy osoby kontaktowej i numeru telefonu. Mogą Państwo podawać nam dodatkowe dane, ale nie jest to konieczne.

Wysyłając formularz internetowy, wyrażają Państwo zgodę na to, że podane przez Państwa dane elektroniczne będą rejestrowane elektronicznie i zapisywane. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6, ust. 1, lit. a RODO. Stosujemy Państwa dane wyłącznie do przetwarzania danego zapytania. W każdej chwili mogą Państwo wycofać zgodę, np. wysyłając e-maila na adres: ochronadanych@flyeralarm.com

12. Sklep internetowy

Zapisujemy i stosujemy Państwa dane osobowe, które są nam przekazywane w ramach zamówienia zgodnie z art. 6, ust. 1, lit. b RODO, wyłącznie do realizacji Państwa zamówień. Adres e-mail wykorzystujemy do komunikatów dotyczących stanu zamówienia.

Wymienione formy płatności realizujemy przez narzędzie Ogone naszego usługodawcy Ingenico:

kartą kredytową

Do realizacji płatności wymienione dane są przesyłane przez FLYERALARM do Ingenico:

 • numer zlecenia
 • dane zamówienia
 • wybrany rodzaj płatności
 • nazwisko i imię zamawiającego
 • adres do fakturowaniao
 • adres do dostawy

Dalsza realizacja z danymi usługodawcami płatności wykonywana jest przez Ingenico Payment Services GmbH jako jednostką odpowiedzialną. Dodatkowe informacje o ochronie danych zawarte są na stronie https://www.easycash.de/de/unternehmen/aktuelles/datenschutz-bei-easycash.html.

Do FLYERALARM przekazywana jest przez Ingenico tylko informacja, czy wybrany rodzaj płatności został zaakceptowany czy też nie.

przy odbiorze

Jeśli wybierają Państwo jeden z tych rodzajów płatności w naszym sklepie online, nie zbieramy od Państwa danych osobowych, które wykraczają poza dane, które są konieczne w ramach zamówienia.

13. Czaty

Userlike: Na tej stronie internetowej przy użyciu technologii Userlike UG (http://www.userlike.com) obsługiwane jest oprogramowanie do czatu na żywo. Userlike stosuje pliki cookie, które są zapisywane na Państwa komputerze i które umożliwiają rozrywkę indywidualną w postaci czatów w czasie rzeczywistym na stronie internetowej. Jeśli decydują się Państwo na korzystanie z Userlike, przebieg czatu wraz z przebiegiem stron jest dokumentowany po stronie Userlike, przetwarzany i zapisywany w Niemczech. Poprzez dany adres IP zbierane są informacje dotyczące lokalizacji. Powiązanie zebranych danych ze wszelkimi danymi rejestracji następuje tylko wówczas, kiedy nam je Państwo dobrowolnie przekazują, np. w ramach komunikacji w czacie na żywo. To samo dotyczy pozostałych danych osobowych. Szczegóły dotyczące korzystania z Państwa danych przez Userlike i dotyczące Państwa praw i możliwości ustawień dla ochrony danych osobowych dostępne są w instrukcjach ochrony danych Userlike na stronie http://www.userlike.com/privacy_policy.

Stan: Maj 2018

Wskazówki dotyczące ochrony danych według art. 13, art. 14 i 21 Ogólne rozporządzenie europejskie o ochronie danych osobowych („RODO”)

Podmiot odpowiedzialny:

za zbieranie i przetwarzanie danych odpowiada FLYERALARM Sp. z o.o.

Dane dobrowolne:

zasadniczo zbieramy tylko dane, które są konieczne do zawarcia umowy.

Podawanie określonych danych jest fakultatywne. Nie wiążą się żadne negatywne konsekwencje z nieudostępnieniem takich danych. Jednak nieudostępnienie może utrudniać lub opóźniać dalszą komunikację.

Przetwarzanie danych w celu wypełnienia umowy:

przetwarzamy zebrane dane zgodnie z art. 6, ust. 1 lit. b RODO w celu wypełnienia umowy. Obejmuje to także powiązaną z tym obsługę klienta.

W razie konieczności dane osobowe w firmie FLYERALARM są przekazywane przedsiębiorstwom, które uczestniczą w realizacji tej umowy, np. instytucje finansowe do realizacji płatności, dostawcy, jednostki do doręczeń.

Dane konieczne do wypełnienia umowy są u nas zapisywane w postaci konta klienta i w każdej chwili mogą zostać na żądanie usunięte. Dane nie są usuwane, jeśli po zakończeniu umowy występują nieuregulowane należności i mają zostać one wyegzekwowane. W przypadku występowania ustawowych terminów przechowywania określone dane są archiwizowane przez wymienione okresy czasu.

Przetwarzanie danych dla zachowania uzasadnionych interesów

W sytuacjach jednostkowych przetwarzamy dane osobowe w celu wykonania czynności rewizyjnych lub służących zapewnieniu zgodności. Dane osobowe są częściowo przetwarzane dla optymalizacji procesów wewnętrznych przedsiębiorstwa. Występuje możliwość, że zewnętrzne osoby trzecie mają w tym celu dostęp do danych osobowych.

Czynności przetwarzania wykonywane są na podstawie art. 6, punkt 1, lit. f RODO i w interesie zapewnienia zgodności prawnej przetwarzania danych lub przeprowadzonych procesów w spółkach FLYERALARM w dużym zakresie.

Przetwarzanie danych na podstawie wydanej zgody:

jeśli wydano oddzielną zgodę na informowanie przez nas telefonicznie lub przez e-mail o produktach i usługach firmy FLYERALARM, następuje odpowiednie przetwarzanie na podstawie art. 6, ust. 1, lit. a DSGVO. W każdej chwili mogą Państwo wycofać zgodę, co nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. Jeśli zgoda zostanie wycofana, przerwiemy przetwarzanie danych w określonym zakresie.

Przetwarzanie danych do reklamy bezpośredniej:

Przetwarzanie danych następuje na podstawie art. 6, ust. 1, lit. f RODO i w interesie informowania o nowych produktach i usługach. W stosunku do tego przetwarzania każdemu klientowi przysługuje oddzielne prawo do odwołania, którego zastosowanie prowadzi do zakończenia przetwarzania w celu reklamy bezpośredniej. Jeśli dane są zapisywane wyłącznie w celu reklamy bezpośredniej, będą one usuwane po przesłaniu odwołania.

Odbiorca danych:

przekazujemy dane tylko osobom trzecim (np. instytucjom finansowym do realizacji płatności, adwokatom do egzekwowania nieuregulowanych należności, wybranym usługodawcom, usługodawcom pocztowym do doręczeń zamówienia), o ile występuje uprawnienie do przekazywania w rozumieniu prawa ochrony danych (np. na podstawie wyżej wymienionych przepisów prawnych).

Dane mogą być przez nas przekazywane zewnętrznym usługodawcom (np. usługodawcom IT, przedsiębiorstwom, które niszczą lub archiwizują dane, usługodawcom druku), którzy wspomagają nas przy przetwarzaniu danych w ramach przetwarzania zleceń, odpowiednio do dyspozycji.

Częściowo przekazujemy Państwa dane w ramach przetwarzania zleceń usługodawcy za granicą. Jako odpowiednią gwarancję dla zgodności z prawem przesyłania danych zawarliśmy odpowiednie umowy o przetwarzanie zleceń i w razie potrzeby standardowe umowy UE według art. 46, ust. 2, lit. c RODO z podmiotami przetwarzającymi zlecenia.

Nie sprzedajemy danych osobowych osobom trzecim ani nie wprowadzamy ich na rynek w inny sposób.

Procedury z danymi, które nie zostały pobrane bezpośrednio od danej osoby

Uzupełniająco do powyższego przetwarzania danych przetwarzamy także dane kontaktowe, których nie zebraliśmy bezpośrednio od danej osoby i zapisujemy je ewentualnie dodatkowo do występujących danych.

Oprócz tego występuje możliwość, że klient, który realizuje u nas zamówienie, poda Państwa dane adresowe, ponieważ zamówienie ma zostać dostarczone do Państwa lub inne dane osobowe, które mają być przetwarzane w ramach zlecenia druku. Przetwarzamy te dane, aby zrealizować zamówienie. Występuje też możliwość, że Państwa dane będą podawane jako dane odbiorcy faktury.

Informacja o prawie do odwołania zgody według art. 21 RODO

Jeśli dane są zbierane na podstawie art. 6, ust. 1, lit. f (przetwarzanie danych w celu utrzymania uzasadnionych interesów) przysługuje Państwu prawo składania odwołania zgody na przetwarzanie danych w każdej chwili z powodów, które uzasadniają daną sytuację. Wówczas nie będziemy przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że występują udokumentowane, wymagające ochrony powody przetwarzania, które przeważają interesy, prawa i swobody danej osoby lub przetwarzanie służy do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych. Prosimy składać odwołanie na adres: ochronadanych@flyeralarm.com .

Informacja o prawie odwołania zgody na reklamę bezpośrednią

Przetwarzamy Państwa dane w celach reklamy bezpośredniej. W stosunku do tego przetwarzania przysługuje Państwu oddzielne prawo do odwołania, którego zastosowanie prowadzi do zakończenia przetwarzania w celu reklamy bezpośredniej. Prosimy składać odwołanie na adres: ochronadanych@flyeralarm.com.

Prawa osób, których dane są przetwarzane:

osoby, których dane są przetwarzane, mają prawo do informowania ze strony podmiotu odpowiedzialnego o właściwych dla nich danych osobowych i do korygowania nieprawidłowych danych lub do usuwania danych, jeśli występuje jeden z powodów w rozumieniu art. 17 RODO, np. kiedy dane nie są już potrzebne do realizowanych celów. Oprócz tego występuje prawo do ograniczenia przetwarzania, jeśli występuje jeden z warunków wymienionych w art. 18 RODO i w przypadkach art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych. Jeśli dane są zbierane na podstawie art. 6, ust. 1, lit. e (przetwarzanie danych w celu wykonania zadań urzędowych lub dla ochrony interesu publicznego) przysługuje danej osobie prawo składania odwołania zgody na przetwarzanie danych w każdej chwili z powodów, które uzasadniają daną sytuację. Wówczas nie będziemy przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że występują udokumentowane, wymagające ochrony powody przetwarzania, które przeważają interesy, prawa i swobody danej osoby lub przetwarzanie służy do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Prawo do złożenia zażalenia w urzędzie nadzorczym:

każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do złożenia zażalenia w urzędzie nadzorczym, jeśli jest przekonana, że przetwarzanie jej danych narusza regulacje ochrony danych. Prawo do złożenia zażalenia można realizować zwłaszcza w urzędzie nadzorczym w kraju członkowskim miejsca pobytu danej osoby lub miejsca rzeczywistego naruszenia. W Polsce właściwym urzędem nadzorczym jest: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - GIODO ul. Stawki 2 00-193 Warszawa Tel. +48 22 53 10 440 Faks +48 22 53 10 441 E-mail: kancelaria@giodo.gov.pl; desiwm@giodo.gov.pl Strona internetowa: http://www.giodo.gov.pl/