Drogi Kliencie, serwis wykorzystuje cookies celem optymalnego korzystania z naszego sklepu internetowego oraz udostępnienia naszych usług. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. OK Dowiedz się więcej
+48 12 3966154 poniedziałek - piątek w godzinach 09:00 - 17:00 Darmowa wysyłka Usługa overnight
POLITYKA PRYWATNOŚCI FLYERALARM SP. Z O.O.  

Pobierz jako pdf


spółki świadczącej internetowe usługi drukarskie flyeralarm sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Polska, ul. Wadowicka 12, 30-415 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362134, NIP: 6751435368, REGON: 12130353400000, kapitał zakładowy: 5.000 zł („Flyeralarm sp. z o.o.“).

Państwa pewność co do właściwego obchodzenia się z Państwa danymi osobowymi jest dla nas ważną przesłanką sukcesu naszej oferty internetowej. Dlatego też do ochrony danych osobowych przywiązujemy ogromną wagę. Przetwarzanie (zbieranie, utrwalanie, zmienianie, przekazywanie, blokowanie i usuwanie) oraz wykorzystywanie Państwa danych osobowych odbywa się wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014, poz. 1182, z późn. zm.) („Ustawa o ochronie danych osobowych - ODOU“) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz. 1422) („Ustawa o świadczeniu usług - ŚUDEU“).

A. Administrator danych

Flyeralarm sp. z o.o. jest administratorem wszystkich otrzymywanych od Państwa danych osobowych.

B. Cel przetwarzania danych

W szczególności Państwa dane osobowe mogą być przez nas wykorzystywane, jeżeli jest to konieczne dla celów sporządzenia i zawarcia umowy, wykonania usługi lub jej rozliczenia (dane użytkowe).

Otrzymane od Państwa informacje wykorzystywane są przez nas do celów realizacji zamówień, dostawy towarów oraz wykonywania usług, a także dokonywania płatności (w przypadku zakupów na fakturę także do koniecznych kontroli). Ponadto wykorzystujemy Państwa dane osobowe w celu komunikacji z Państwem na temat zamówień, produktów i usług, w celu aktualizacji naszych danych i prowadzenia Państwa konta u nas, a także oferowania Państwu produktów lub usług, które mogłyby Państwa interesować. Państwa dane osobowe wykorzystujemy również w celu poprawy naszej platformy internetowej i naszej oferty, zapobiegania lub wykrywania nadużyć, w szczególności oszustw, oraz umożliwiania osobom trzecim wykonywania na nasze zlecenie usług technicznych, logistycznych lub innych.

C. Podstawa prawna przetwarzania danych

Flyeralarm sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie Państwa wyraźnej i dobrowolnej zgody, udzielonej podczas rejestracji Państwa konta klienta na naszej stronie internetowej. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w każdym czasie odwołana. W tym miejscu informujemy Państwa jednak, że odwołanie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych może spowodować utrudnienia w świadczeniu usług przez Flyeralarm sp. z o.o.

Ponadto Flyeralarm sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe w sytuacji, gdy jest to konieczne dla celów wykonania umowy lub wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów zgodnie z ODOU.

D. Rodzaje danych

Dane osobowe stanowią informacje umożliwiające identyfikację danej osoby.

1) Konto klienta

Przy rejestracji konta klienta należy podać następujące dane osobowe, które będą przetwarzane przez Flyeralarm sp. z o.o.:
 • tytuł (Pan lub Pani)
 • nazwa firmy
 • imię i nazwisko
 • ulica oraz numer domu
 • kod pocztowy
 • miasto
 • kraj (przydzielony z góry)
 • numer telefonu
 • adres e-mail i powtórzenie adresu e-mail
 • hasło i powtórzenie hasła
Rodzaje danych, których podanie przy rejestracji klienta jest obowiązkowe, oznaczone są gwiazdką.

2) Odwiedziny na naszej stronie internetowej

Podczas Państwa odwiedzin na naszej stronie internetowej zapisujemy na okres 7 dni roboczych nazwę domeny wzgl. adres IP, z którego odebrano żądanie, pobierano przez użytkownika pliki (nazwa pliku i URL), kod odpowiedzi http, stronę odsyłającą Państwo do nas oraz datę i czas Państwa odwiedzin. Zapisane dane służą do identyfikacji zakłóceń lub nadużyć naszej oferty internetowej i naszych usług/urządzeń telekomunikacyjnych, o ile jest to konieczne do ustanawiania kolejnych połączeń i/lub do celów rozliczeniowych. Nie wykorzystujemy powyższych danych do tworzenia osobistego profilu użytkownika, jeżeli nie udzielili Państwo na to wyraźnej zgody bądź o ile brak odmiennych regulacji w tym zakresie w dalszej części niniejszej polityki prywatności. W przypadku zakłóceń lub nadużyć zastrzegamy sobie prawo ich zgłaszania organom ścigania. Wykorzystywanie lub przekazywanie osobom trzecim danych użytkowników, wykraczające poza wyżej wymieniony zakres, nie ma miejsca.

Userlike: Na tej stronie internetowej dostępne jest oprogramowanie do prowadzenia czatu na żywo w technologii Userlike UG (www.userlike.com). Userlike używa plików cookie, które są zapisywane na komputerze użytkownika i które umożliwiają rozmowę w formie czatu w czasie rzeczywistym na stronie internetowej. Jeśli zdecydowałeś się korzystać z Userlike, przebieg rozmowy wraz z historią odwiedzanych stron będzie przez Userlike gromadzony, przetwarzany i zapisywany na serwerach w Niemczech. Ponadto zapisywane będą informacje dotyczące lokalizacji na podstawie adresu IP użytkownika. Powiązanie zgromadzonych danych z ewentualnymi danymi rejestracji ma miejsce tylko wtedy, gdy będą one udostępnione dobrowolnie przez użytkownika np. w ramach komunikacji na czacie na żywo. To samo tyczy się danych osobowych użytkownika. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych użytkownika przez Userlike, a także jego praw i możliwości ustawień dotyczących ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności Userlike (www.userlike.com/en/privacy_policy/)

E. Aplikacje mobilne/cookies/podobne technologie

1) Aplikacje mobilne

Jeżeli pobierają Państwo od nas lub od firm z nami powiązanych aplikacje (np. aplikacje na smartfony) lub ich używają, a wyrazili zgodę na wykorzystywanie usług lokalizacyjnych, to przypuszczalnie mogą Państwo tym samym udostępniać nam informacje o swojej lokalizacji i swoim urządzeniu oraz jego niepowtarzalnym identyfikatorze. Możemy wykorzystywać te informacje w celu oferowania Państwu usług lokalnych, np. wyników wyszukiwania lub innych treści spersonalizowanych. W większości urządzeń mobilnych możliwe jest wyłączenie usług lokalizacji. W tym celu zalecamy zapoznanie się z instrukcją obsługi Państwa urządzenia lub kontakt z jego producentem.

2) Pliki cookies (ciasteczka)

Używamy cookies do identyfikacji naszych użytkowników podczas logowania. Korzystanie z plików cookies służy do zapewnienia bezawaryjnego korzystania oraz ulepszania naszej oferty. Cookies to małe pliki tekstowe, zapisywane czasowo w pamięci podręcznej bądź na trwałe na dysku twardym („cookie sesyjne“ lub „cookie stałe“). Cookies sesyjne nie są zapisywane na dysku twardym użytkownika, lecz automatycznie usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki. Dzięki stosowaniu plików cookies użytkownikom przydzielane są anonimowe oznaczenia użytkownika, lecz w żadnym wypadku na komputerze użytkownika nie są otwierane żadne programy ani tym bardziej nie są przenoszone wirusy komputerowe.

Do Państwa należy wybór odpowiednich ustawień przeglądarki internetowej, aby albo zaakceptować używanie plików cookies, albo być każdorazowo informowanym o stosowaniu plików cookies, albo też całkowicie zablokować ich używanie. W każdej chwili mogą Państwo dezaktywować przechowywanie plików cookies w swojej przeglądarce. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w dokumencie "Generalna odmowa/akceptacja używania plików cookies" . Pragniemy jednak wskazać, że w razie zablokowania plików cookies korzystanie z naszej oferty będzie możliwe tylko w ograniczonym zakresie.

3) Logi serwerów

Prowadzimy protokoły danych dostępowych naszych użytkowników („logi serwerów“). Przy każdym otwarciu strony przez użytkownika jego przeglądarka internetowa przekazuje dane dostępowe, automatycznie zapisywane w naszych logach serwerów. Tych danych (np. adresów IP) nie można jednak bez dodatkowych zabiegów przypisać konkretnej osobie. Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych, w szczególności z danymi osobowymi użytkowników. Logi serwerów zawierają następujące informacje:
 
 • Remote Host (nazwa i adres IP komputera wysyłającego żądanie strony)
 • User-Agent HTTP request header (przeglądarka, wersja)
 • Referrer (strona odsyłająca)
 • Request-method, Request-path, Request-query-string i Request-protocol
 • data, czas, strefa czasowa


Zastrzegamy sobie prawo do sprawdzania w logach serwerów ostatnich znanych adresów IP takich użytkowników, u których na podstawie konkretnych faktów zachodzi podejrzenie wykorzystania naszej strony internetowej i/lub świadczonych przez nas usług w sposób sprzeczny z prawem lub umową.

F. Udostępnianie danych

Przetwarzanie Państwa danych osobowych powierzyliśmy na mocy stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych spółce Flyeralarm GmbH z siedzibą w Würzburgu, Alfred-Nobel-Str. 18, 97080 Würzburg, Niemcy oraz innym spółkom z grupy Flyeralarm. W każdym przypadku jednak Flyeralarm sp. z o.o. jako administrator danych pozostaje w pierwszej kolejności odpowiedzialny za ochronę Państwa danych osobowych.

Ponadto przekazujemy Państwa dane osobowe osobom trzecim wyłącznie w opisanym poniżej zakresie:

1) Usługodawcy: Powierzamy innym przedsiębiorstwom i pojedynczym osobom wykonywanie na naszą rzecz zadań takich jak np. dostarczanie paczek, wysyłka listów lub maili, prowadzenie wykazów klientów, analiza baz danych, działania reklamowe i marketingowe, realizacja płatności (karty kredytowe, polecenia zapłaty i zakupy na fakturę) oraz obsługa klienta. Powyżsi usługodawcy mają dostęp do danych osobowych, potrzebnych do realizacji ich zadań. Nie wolno im jednak wykorzystywać ich do innych celów. Ponadto zobowiązani są do ochrony danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką prywatności oraz ODOU.

2) Google Analytics: Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics (Universal), usługi analizy ruchu na stronach internetowych Google Inc. („Google“). Google Analytics (Universal) używa tzw. „cookies“, tzn. plików tekstowych, zapisywanych na Państwa komputerze i umożliwiających analizę korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej. Zebrane w ten sposób informacje zwykle przesyłane są do serwera Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki i tam przechowywane. W przypadku aktywacji przez Państwa anonimizacji IP na naszej stronie internetowej Państwa adres IP zostanie jednakże skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych Państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełny adres IP zostanie przekazany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz tam skrócony tylko w wyjątkowych przypadkach. Na nasze zlecenie Google wykorzystywać będzie te informacje w celu oceny korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących ruchu na stronie internetowej dla operatorów stron internetowych oraz świadczenia na naszą rzecz innych usług związanych z ruchem na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu. Państwa adres IP przekazany w ramach Google Analytics (Universal) przez Państwa przeglądarkę nie będzie łączony z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Jeżeli nie życzą sobie Państwo prowadzenia ww. analiz przy pomocy plików cookies, mogą Państwo przy pomocy odpowiednich ustawień oprogramowania przeglądarki uniemożliwić zapisywanie takich plików.

Google-Analytics (Universal) implementowany jest u nas poprzez tzw. „Google Tag Manager“. Google Tag Manager jest także produktem Google, pozwalającym nam na zarządzanie tagami stron przez panel administracyjny. Tag Manager jest narzędziem nieużywającym plików cookies i nierejestrującym danych osobowych. Narzędzie to pozwala zarządzać innymi tagami, mogącymi ewentualnie rejestrować dane osobowe. Google Tag Manager nie ma dostępu do tych danych. Jeżeli na poziomie witryny lub plików cookies dokonano dezaktywacji, to obowiązuje ona dla wszystkich tagów śledzących (tracking-tags), zaimplementowanych w Google Tag Manager.

Możemy poprosić Państwa o zgodę na przekazanie niektórych danych objętych danym produktem (np. informacje o Państwa koncie) do innych produktów Google w celu aktywowania określonych funkcji, np. ułatwiania dodawania nowych kodów śledzących konwersje dla narzędzia AdWords. Ponadto nasi programiści od czasu do czasu sprawdzają informacje dotyczące korzystania z produktu w celu jego dalszej optymalizacji. Nigdy jednak nie przekażemy danych tego rodzaju do innych produktów Google bez Państwa zgody. Dalsze informacje znajdą Państwo w wytycznych użytkowania na stronie http://www.google.pl/tagmanager/use-policy.html

Narzędzia Google Analytics (Universal) używamy także do celów reklamy internetowej (tzw. „reklama display“ korzystająca z funkcji „remarketing“). Na naszej stronie internetowej przez osoby trzecie, łącznie z Google, zamieszczane są reklamy wykorzystujące nasze pliki cookies lub pliki cookies osób trzecich, także Google. Metodą kombinacji własnych plików cookies (np. Google Analytics-cookies) z plikami cookies innych firm (np. DoubleClick-cookies) tworzy się, optymalizuje i zamieszcza reklamy na bazie wcześniejszych wizyt. Pozwala nam to na spersonalizowane profilowanie, optymalizację i zamieszczanie reklam na podstawie poprzednich Państwa wizyt na naszej stronie internetowej. W tym celu na naszej stronie internetowej używane są następujące funkcje Google AdWords:
 
 • remarketing
 • kategorie zainteresowań
 • podobne grupy odbiorców
 • inne rodzaje reklamy bazującej na zainteresowaniach

Z tych funkcji Google Adwords korzystamy, aby wzbudzić zainteresowanie użytkowników, którzy odwiedzali już naszą witrynę, aby skierować ich ze stron internetowych innych firm ponownie na naszą stronę, bądź też zwrócić na nas uwagę użytkowników o określonych zainteresowaniach, potwierdzonych ich historią korzystania z Internetu. Przy pomocy naszych plików cookies, list remarketingowych lub innych anonimowych danych identyfikacyjnych nie rejestrujemy jednak żadnych danych osobowych.

Przy pomocy narzędzia Ad-Manager można dezaktywować działanie Google Analytics dla celów reklamy display oraz dopasować reklamy w sieci displayowej Google, klikając następujący link.

Ponadto mogą Państwo zapobiec rejestracji w Google danych dotyczących korzystania przez Państwa ze strony internetowej, zapisanych w utworzonym pliku cookie (łącznie z adresem IP), oraz ich przetwarzaniu przez Google, ściągając i instalując wtyczkę przeglądarki, dostępną na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Mogą Państwo również zapobiec rejestracji danych przez Google Analytics (Universal), klikając następujący link w przypadku, gdy np. nie da się zainstalować na Państwa urządzeniu wtyczki przeglądarki. W ten sposób tworzony jest plik Opt-Out-cookie, uniemożliwiający w przyszłości rejestrację Państwa danych podczas wizyty na tej stronie: Wyłącz Google Analytics

Bliższe informacje dotyczące warunków korzystania i ochrony danych w ramach Google Analytics (Universal) znajdą Państwo pod adresem.
http://www.google.com/analytics/terms/pl.html Wzgl. https://www.google.pl/intl/pl/policies/

Zwracamy uwagę, że na naszej stronie Google Analytics (Universal) rozszerzony został o kod „gat._anonymizeIp();“, aby zapewnić zanonimizowaną rejestrację adresów IP (tzw. IP-masking).

Google DoubleClick: na tej stronie gromadzone są informacje wykorzystywane do wyświetlania i dopasowania reklam Flyeralarm przy pomocy technologii Google DoubleClick. DoubleClick wykorzystuje cookies, aby wyświetlać reklamy pasujące do profiu użytkownika odwiedzającego daną stronę internetową. DoubleClick jest platformą reklamową należącą do Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Aby zapobiec zapisowi Twoich danych, kliknij na ten link , wybierz w punkcie DoubleClick-rozszerzenie rezygnacji z tego pliku dostępną wtyczkę do przeglądarki i zainstaluj ją.
Ponadto nie przekazujemy Państwa danych osobowych innym firmom czy organizacjom, chyba że jesteśmy do ich przekazania zobowiązani, np. na podstawie orzeczenia sądowego lub decyzji organów administracyjnych zgodnie z właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Przekazując Państwa dane osobowe (w wyżej wskazanym zakresie) do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) gwarantujemy przekazanie takich danych zgodnie z niniejszą polityką prywatności i ODOU.

Optimizely: na tej stronie zostają zapisywane dane wykorzystywane do celów marketingowych oraz optymalizacji przy pomocy technologii Optimizely Inc. (www.optimizely.com). Ta technologia umożliwia analizę i optymalizację naszej strony internetowej oraz znajdujących się na niej treści i funkcji. Na podstawie zebranych danych mogą zostać wykonane profile użytkowników opatrzone pseudonimem. W tym celu wykorzystuje się cookies. Dane uzyskane przy pomocy technologii optimizely i opatrzone pseudonimem nie zostają wykorzystywane do identyfikacji osoby odwiedzającej stronę internetową oraz nie zostają łączone z danymi osobowymi użytkownika, chyba, że użytkownik udzielił na to zgody. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych znajdziesz na https://www.optimizely.com/privacy. Optimizely tracking można w każdej chwili deaktywować. W tym celu należy zapoznać się z następującą instrukcją: https://www.optimizely.com/opt_out lub kliknąć na link https://www.flyeralarm.com/pl?optimizely_opt_out=true Wówczas ustawione zostaje cookie zapobiegające przyszłemu zapisywaniu danych podczas przebywania na danej stronie internetowej.

Prosimy o zrozumienie, iż korzystanie z naszej strony internetowej oraz naszych usług nie jest możliwe (np. w przypadku gdy zablokują Państwo całkowicie tworzenie plików cookies), jeżeli nie zaakceptują Państwo niniejszej polityki prywatności.

RichRelevance:na tej stronie internetowej technologii firmy RichRelevance Inc. (www.richrelevance.com) gromadzone i zapisywane są dane do celów marketingowych i optymalizacyjnych. Technologie te umożliwiają ocenę naszych kampanii i treści reklamowych. Z danych tych mogą być tworzone profile użytkowników pod pseudonimem. W tym celu stosowane są pliki cookie. Dane pobierane w związku z technologią RichRelevance nie będą wykorzystywane bez specjalnej zgody użytkownika do identyfikacji personalnej osoby odwiedzającej niniejszą stronę internetową i nie będą łączone z danymi osobowymi właściciela pseudonimu. RichRelevance za pomocą algorytmu analizuje zachowania w sieci i może w związku z tym przygotować rekomendacje produktów i usług dla klientów oraz reklamę na danej stronie internetowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (np. w ramach naszego newslettera). W przyszłości możemy podjąć decyzję o niewykorzystywaniu danych osobowych i przygotowywaniu dla Państwa rekomendacji i reklam za pośrednictwem innych cyfrowych kanałów komunikacji. Inne wykorzystanie lub przekazanie osobom trzecim nie ma miejsca. Więcej informacji na temat technologii RichRelevance znajduje się w dyrektywie o ochronie danych RichRelevance (http://www.richrelevance.com/privacy/). W każdej chwili mogą Państwo dezaktywować system śledzenia RichRelevance, klikając w poniższy link: http://www.richrelevance.com/privacy/opt-out/ Spowoduje to zainstalowanie pliku cookie typu „opt-out”, który zapobiegnie przyszłemu zapisywaniu Państwa danych podczas kolejnych odwiedzin naszej strony internetowej. G. Reklama i marketing

1) Jedynie w przypadku udzielenia przez Państwa wyraźnej i dobrowolnej zgody możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe także do celów reklamy, doradztwa i badań rynkowych oraz celowościowego tworzenia usług medialnych. Powyższą zgodę mogą Państwo w każdej chwili odwołać. W razie nieudzielenia lub odwołania Państwa zgody dane zgodnie z niniejszym ustępem nie będą wykorzystywane. Nasze usługi będą oczywiście świadczone niezależnie od tego, czy w tym zakresie udzielą Państwo swojej zgody bądź ją odwołają.

2) Na naszej stronie internetowej w różnych miejscach mogą pojawiać się treści naszych partnerów, zawierające własne oferty. Partnerzy zobowiązali się wobec nas do przestrzegania wymogów ODOU oraz ŚUDEU. Za przestrzeganie przez nich powyższych przepisów nie ponosimy jednak odpowiedzialności. W zakresie przyjętych u nich zasad ochrony danych osobowych prosimy zasięgać informacji bezpośrednio u naszych partnerów. Ponadto nasza strona internetowa może zawierać reklamę podmiotów trzecich i linki do stron internetowych, za które nie ponosimy odpowiedzialności. Nie przekazujemy tym podmiotom żadnych danych osobowych.

3) Na dwóch poniższych przykładach chcemy Państwu zobrazować w jaki sposób przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe:
 
 • Konkurs z nagrodami: Jeżeli zdecydują się Państwo na udział w organizowanych przez nas konkursach z nagrodami, poprosimy o podanie Państwa imienia i nazwiska oraz daty urodzenia, adresu e-mail, numeru telefonu i/lub adresu pocztowego, aby w szczególności móc Państwa powiadomić w razie wygranej oraz zapewnić wyłącznie jednorazowy udział danego uczestnika w konkursie. W tym celu muszą Państwo każdorazowo udzielić nam uprzednio zgody na wykorzystanie Państwa danych osobowych w ramach danego konkursu.

 • Newsletter: W ramach naszej oferty internetowej mają Państwo możliwość otrzymywania od nas informacji na temat ciekawych nowości w formie newslettera. W tym celu muszą Państwo udzielić nam uprzednio zgody na wykorzystanie Państwa danych osobowych w ramach działań reklamowych i marketingowych. Tylko w takim przypadku będą Państwo regularnie otrzymywać nasz newsletter na podany przez Państwa adres e-mailowy. Z newslettera mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować, patrz punkt H niniejszej polityki prywatności.

 •  
H. Informacja o przechowywanych danych osobowych, ich zmianie i usuwaniu

1) Każdy użytkownik ma prawo otrzymania od nas nieodpłatnej informacji na temat jego danych osobowych, przechowywanych przez nas. Do większości tych danych osobowych mają Państwo bezpośredni wgląd poprzez swoje konto klienta; są to np. historia zamówień, dane dotyczące osoby (w tym imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, ustawienia komunikacji), ustawienia sposobu płatności (łącznie z informacjami o karcie kredytowej), dane dotyczące informacji, jakie chcą Państwo otrzymywać od nas drogą mailową (wraz z naszymi serwisami powiadamiającymi, powiadomieniami o dostępności i zamówieniach, newsletterami). Żądanie podania informacji dotyczących przechowywanych danych osobowych wykraczających poza powyższy zakres należy kierować na adres Flyeralarm sp. z o.o., dopisek "Ochrona danych", ul. Wadowicka 12, 30-415, Kraków, Polska.

2) O ile wyrazili Państwo na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mailowy będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów drukarni FLYERALARM. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie poprzez kliknięcie na przycisk "zamów newsletter", a następnie na "odmów newsletter", wpisanie swojego adresu e-mailowego. Po potwierdzeniu odmowy wyświetla się informacja: "Newsletter został pomyślnie odmówiony".

3) W przypadku ostatecznego usunięcia przez klienta jego konta wszystkie wprowadzone przez niego dane zostaną automatycznie całkowicie usunięte. Nie jest konieczny odrębny wniosek o ich usunięcie.

4) Niezależnie od powyższego użytkownik ma prawo w każdej chwili zażądać usunięcia bądź zmiany wszelkich jego danych osobowych, które za jego pośrednictwem zostały u nas zebrane. W tym zakresie na koncie klienta istnieje możliwość zmiany (tzn. aktualizacji, korekty i/lub uzupełnienia) tych danych. Całkowite usuniecie zebranych danych jest możliwe jedynie poprzez całkowite usunięcie konta przez klienta. Dla celów ochrony Państwa prywatności względnie Państwa bezpieczeństwa przed wykonaniem takich działań sprawdzamy Państwa tożsamość. Gdyby zmiana lub usunięcie Państwa danych w sposób wyżej opisany okazały się niemożliwe, np. z uwagi na to, że taki zakres nie istnieje, mogą Państwo skierować swoje żądanie zmiany lub usunięcia na adres mailowy Flyeralarm sp. z o.o.: info@flyeralarm.pl. W przypadku udziału w konkursach lub innych imprezach może to jednak skutkować wykluczeniem uczestnika.

5) Użytkownik ma prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych do celów marketingowych jak również wobec ich przekazania innemu administratorowi danych.

6) W celu uniemożliwienia nieuprawnionego dostępu do Państwa danych lub nieuprawnionego ujawnienia Państwa danych, dla zapewnienia prawidłowości danych oraz uprawnionego ich wykorzystywania wprowadziliśmy stosowne środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia i ochrony danych.

7) Do udzielenia dalszych informacji i sugestii na temat ochrony danych osobowych Flyeralarm sp. z o.o. jest do Państwa dyspozycji pod adresem: info@flyeralarm.pl.

Zastrzegamy sobie prawo każdoczasowej zmiany niniejszej polityki prywatności przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych. W tym zakresie przy korzystaniu z naszej oferty internetowej obowiązuje każdorazowo wersja tej polityki prywatności dostępna online w chwili Państwa odwiedzin. O zmianach niniejszej polityki prywatności będziemy Państwa informować w stosownej formie (np. drogą e-mailową).

Stan: luty 2015 r.