+48 12 3966154 poniedziałek - piątek, 09:00 - 17:00 godz. Usługa overnight Wysyłka gratis

Adres:
FLYERALARM Sp. z o.o.
ul. Wadowicka 12
30-415 Kraków

Tel: +48 12 3966154

E-mail: info@flyeralarm.pl

Zarząd spółki: Lars Bo Haber Petersen
NIP: 675-14-35-368
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 362134
Kapitał zakładowy: 5000 PLN
 

Informacje na temat internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich: http://ec.europa.eu/odr