Bästa kund, vi använder cookies för att tillhandahålla våra tjänster och för att butiken skall fungera optimalt. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. OK Läs mer
Servicetelefon

Hej!

Service-tider från måndag til fredag 09:00 - 17:00..
Om du har frågor om ditt uppdrag, kontakta oss!

/se/callback
Aktuella nyheter
Visa äldre meddelanden
Dataskyddsbestämmelser för online-trycktjänsten FLYERALARM AB, orgnr. 559000-6515, c/o Tysk-Svenska Handelskammaren, Valhallavägen 185, 115 53 Stockholm, Sverige.

Ditt förtroende för att vi hanterar dina uppgifter på korrekt sätt är för oss en viktig förutsättning för framgången för vårt online-erbjudande. Därför sätter vi stort värde på dataskydd. Undersökning, bearbetning (lagring, ändring, överföring, spärr och radering) och användning av dina uppgifter sker uteslutande under beaktande av gällande dataskyddsrättsliga bestämmelser i Personuppgiftslagen (PuL).

A. Användande av vår hemsida, registrering av ett kundkonto, beställningsprocessen, mobila appar

1. Härefter får vi använda särskilda personuppgifter om det krävs för grund till avtal och framtagande av avtal, förmedla tjänster eller avräkning (användaruppgifter). Informationen som vi får från dig används av oss för att avveckla beställningar, leverera varor och förmedla tjänster samt avveckling av betalning (vid fakturaköp även för kontroller som krävs). Vidare använder vi din information för att kommunicera med dig om dina beställningar, produkter och tjänster samt att uppdatera våra uppgifter och underhålla och sköta ditt kundkonto hos oss och för att rekommendera produkter eller tjänster till dig som du kan tänkas vara intresserad av. Vi använder informationen till sist för att förbättra vår internetplattform och våra erbjudanden, för att upptäcka eller beivra missbruk, i synnerhet bedrägeri, eller för att möjliggöra utförande av teknisk, logistisk eller annan tjänst av tredje part på vår beställning. Med personuppgifter avses information om en persons identitet. Vid registrering av ett kundkonto ska t.ex. följande personuppgifter anges:

• Firmanamn
• Branschtillhörighet
• För- och efternamn
• Gata & husnummer
• Postnummer
• Stad
• Land (förinställt)
• Telefonnummer
• E-postadress och upprepning av e-postadress
• Lösenord och upprepning av lösenord

2. Vid besök på vår hemsida lagrar vi under 7 arbetsdagar domännamn eller IP-adress för den anslutande datorn, klientens filbegäran (filnamn och URL), http-svarskoden, internetsidorna därifrån du besöker oss, samt datum och varaktighet för ditt besök. Lagringen sker för att utreda störningar eller missbruk av vårt online-erbjudande och vår telekommunikationstjänst/-system, i den mån det krävs för uppbyggandet av ytterligare förbindelser och/eller i avräkningssyfte. En utvärdering av dessa användaruppgifter för att ta fram en personrelaterad användarprofil sker inte, om du inte uttryckligen har godkänt ett sådant användande eller om detta inte regleras på avvikande sätt i följande bestämmelser. I händelse av störningar eller missbruk gör vi en polisanmälan. Ett användande utöver detta eller vidarebefordran av dessa användaruppgifter till tredje part sker inte.

3. Om du laddar ner eller använder applikationer (t.ex. appar för smarta telefoner) från oss eller ett av våra anslutna företag och du har godkänt användningen av lokala tjänster skickar du därmed möjligtvis information om din uppehållsort och om den av dig använda terminalen samt ett unikt identifikationsnummer för din terminal till oss. Vi kan använda denna information för att erbjuda er lokala tjänster som t.ex. sökresultat eller annat personligt innehåll. För de flesta terminaler är det möjligt att stänga av dessa lokala tjänster. Läs handboken för din terminal eller vänd dig till tillverkaren.

4. Vi för protokollfiler över åtkomstuppgifter för våra användare ("serverloggfiler"). Vid varje sidvisning av användaren överför denna internet-webbläsarens åtkomstuppgifter, som lagras automatiskt i våra protokollfiler. Dessa uppgifter (t.ex. IP-adresser) kan dock inte utan vidare åtgärder tillskrivas någon bestämd person. Att föra samman dessa uppgifter med andra datakällor, i synnerhet med de personrelaterade användaruppgifterna, görs inte. Protokollfilerna innehåller följande information:

• Fjärrvärd (namn och IP-adress för datorn, som sidan kräver)
• Användaragent rubrik HTTP-begäran (webbläsare, version)
• Hänvisningsadress
• Request-metod, Request path, Request query-sträng och Request-protokoll
• Datum, klockslag, tidszon
• Vi förbehåller oss rätten att kontrollera server-loggfilerna mot den senast kända IP-adressen från sådana användare där det finns en konkret misstanke baserad på fakta att dessa använder vår hemsida och/eller våra erbjudna tjänster på ett lag- eller avtalsvidrigt sätt.br />
5. Dina personuppgifter används endast inom FLYERALARM AB, dess moderbolag flyeralarm GmbH, närstående företag (som kontrolleras av flyeralarm GmbH) och deras dotterbolag, om de antingen omfattas av denna dataskyddspolicy eller följer riktlinjer som åtminstone ger lika stort skydd som denna dataskyddspolicy. Till andra tredje parter ger vi endast personrelaterade uppgifter vidare för följande beskrivna tillämpning:

• Tjänster: Vi instruerar andra företag och enskilda personer att utföra uppgifter för oss, som t.ex. paketleverans, skickande av brev eller e-postmeddelanden, upprätthållande av kundlistor, analys av databaser, reklam- och marknadsföringsåtgärder, avveckling av betalningar (kreditkort, direktdebitering och fakturaköp) samt kundservice. Dessa tjänster har tillgång till personuppgifter som behövs för att utföra sina uppgifter. De får däremot inte använda dessa i andra syften. Dessutom är de genom avtal skyldiga gentemot oss att använda dessa personuppgifter enligt våra instruktioner, att följa denna dataskyddspolicy samt eventuella dataskyddslagar och skydda dina personuppgifter.
• Google Analytics: Den här hemsidan använder Google Analytics (Universal), en webbanalystjänst från Google Inc. ("Google"). Google Analytics (Universal) använder så kallade "cookies", d.v.s textfiler som lagras på din dator och som möjliggör en analys av ditt användande av vår hemsida. Den insamlade informationen överförs i regel till en server hos Google i USA och lagras där. I det fall IP-anonymisering aktiverats för den här hemsidan kommer din IP-adress från Google att förkortas inom medlemsstaterna i EU eller i andra stater inom EES . Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att överföras till en server hos Google i USA och först då förkortas. I vårt uppdrag kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av vår hemsida, för att sammanställa rapporter om hemsideaktiviteter och för att tillhandahålla andra internetrelaterade tjänster till oss. Den inom ramen för Google Analytics (Universal) från dig överförda IP-adressen kommer inte att föras samman med andra uppgifter från Google. Om du inte önskar den förutbestämda analysen med hjälp av cookies kan du förhindra detta genom motsvarande inställningar i din webbläsare, så att sådana cookies inte lagras.

Google-Analytics (Universal) implementeras hos oss genom den så kallade "Google Tag Manager". Google Tag Manager är också en produkt från Google som tillåter oss att hantera hemside-taggar på en yta. Tag Manager är en domän utan cookies och registrerar inga personuppgifter. Verktyget tillhandahåller utlösning av andra taggar som i sin tur samlar in uppgifter under vissa omständigheter. Google Tag Manager har inte åtkomst till dessa uppgifter. Om inaktivering gjorts på cookie- eller domännivå kvarstår denna för alla spårningstaggar som implementeras med Google Tag Manager.
Möjligtvis ber vi dig om tillstånd att vidarebefordra vissa produktuppgifter (t.ex. din kontoinformation) till andra Google-produkter för att kunna aktivera särskilda funktioner, t.ex. förenkla tillägg av nya Conversion Tracking Tags för AdWords. Dessutom kontrollerar våra utvecklare från tid till annan informationen för produktanvändning för att ytterligare kunna optimera produkten. Vi kommer dock aldrig att vidarebefordra uppgifter av det här slaget utan ditt tillstånd till andra Google-produkter. Mer information hittar du i användarriktlinjerna på http://www.google.se/tagmanager/use-policy.html
• Vi använder också Google Analytics (Universal) för internetreklam (så kallad "display-reklam" med hjälp av "remarketing"-funktionen). Detta gör att annonser från tredje part, däribland Google, visas på webbplatser där cookies från oss eller från tredje part, inklusive Google, kan användas. Genom den kombinerade användningen av cookies från första part (t.ex. Google Analytics-cookies) och tredjeparts-cookies (t.ex. DoubleClick-cookies) blir annonserna baserade på tidigare besök inriktade, mer optimerade och anslutna. Detta tillåter oss att baserat på dina tidigare besök på denna hemsida företa en målinriktad annonsinriktning, -optimering och - anslutning. På denna hemsida används för detta följande Google AdWords-funktioner:
o Remarketing
o Intressekategorier
o Liknande målgrupper
o Andra slags intressebaserad reklam

Vi använder dessa Google AdWords-funktioner för att bjuda in besökare till tredje parts hemsidor eller internetanvändare med särskilda intresseprofiler som grundar sig på deras internetanvändning. Med våra cookies, remarketing-listor eller andra anonyma ID:n samlar vi dock inte in någon personrelaterad information.
Du kan inaktivera Google Analytics för display-reklam med annonspreferenshanteraren och anpassa annonser i Google Display-nätverket, om du klickar på följande länk: http://www.google.com/settings/ads/onweb.

Userlike: På denna webbsida drivs en programvara för realtidschatt med teknik från Userlike UG (www.userlike.com). Userlike använder cookies, som sparas på din dator och som möjliggör ett personligt samtal med dig i form av en realtidschatt på webbsidan. Bestämmer du dig för att använda Userlike, kommer Userlike att inhämta och behandla chatthistoriken inkl. sidohistoriken och lagra dessa uppgifter i Tyskland. Via din IP-adress registreras dessutom platsrelaterad information. Länkning av de data som inhämtats till eventuella registreringsuppgifter sker endast om du ger oss dessa frivilligt, t.ex. som en del av kommunikationen i nämnda realtidschatt. Detsamma gäller för dina övriga personrelaterade uppgifter. Detaljer om behandling av dina data genom Userlike, samt om dina rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda dina personliga uppgifter, hittar du i Userlikes meddelande om personuppgiftsskydd på https://www.userlike.com/en/privacy_policy. Du kan dessutom förhindra insamlingen som dessa cookies genererar och uppgifter relaterade till din användning av hemsidan (inkl. din IP-adress) till Google samt bearbetningen av dessa uppgifter av Google, genom att ladda ner och installera den webbläsar-plugin som finns på http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

På denna webbplats samlar vi in och lagrar uppgifter för marknadsföring och optimering med hjälp av teknik från RichRelevance Inc. (www.richrelevance.de). Denna teknik gör det möjligt att utvärdera våra reklamkampanjer och vårt reklaminnehåll. Med hjälp av dessa uppgifter kan användarprofiler framställas under en pseudonym. För detta ändamål används cookies. De uppgifter som insamlats med hjälp av RichRelevance-tekniken kommer inte att användas för att personligen identifiera besökarna på denna webbplats utan respektive persons medgivande. Dessa data kommer inte heller att samköras med resp. pseudonyms personrelaterade uppgifter. RichRelevance analyserar surfvanorna med hjälp av en algoritm och kan därefter tillhandahålla rekommendationer när det gäller produkter och tjänster samt reklam på denna webbplats eller via e-post (exempelvis genom vårt nyhetsbrev). I framtiden kan vi dessutom bestämma oss för att använda icke personrelaterade uppgifter för att tillhandahålla rekommendationer och reklam av denna typ via andra digitala kommunikationskanaler. Annan användning eller överlämnande till tredje part förekommer inte. Ytterligare information om tekniken från RichRelevance finns i företagets sekretesspolicy (http://www.richrelevance.com/privacy/). Du kan avaktivera RichRelevance-spårningen när du vill genom att klicka på följande länk: http://www.richrelevance.com/privacy/opt-out/ Härigenom placeras en så kallad opt-out-cookie på din dator, som förhindrar insamling av dina uppgifter när du besöker denna webbplats.

• På denna hemsida samlas med teknik från Google Doubleclick uppgifter för visning och optimering av annonser in av FLYERALARM. Cookies används av Doubleclick för att kunna visa relevanta annonser för användaren av hemsidan. Doublecklick är en tjänst från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Insamlingen av dina uppgifter genom Google Double Click kan du förhindra genom att följa denna länk (http://www.google.com/settings/ads/onweb/) och under punkten Inaktivering Doubleclick ladda ner och installera tillgänglig webbläsar-plugin.

• Sociala plugins: På vår hemsida används så kallade sociala plugins ("plugins") för sociala nätverk som Facebook och Google+ och mikrobloggartjänsten Twitter. Dessa tjänster erbjuds från företagen Facebook Inc., Google Inc. och Twitter Inc. ("Leverantörer"). Facebook drivs av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). En översikt av Facebooks plugins och deras utseende hittar du här: http://developers.facebook.com/docs/plugins

Google+ drivs av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). En översikt av Googles plugins och deras utseende hittar du här: http://developers.google.com/+/web/

Twitter drivs av Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103. En översikt av Twitter-knapparna och deras utseende hittar du här: http://twitter.com/privacy

För att höja skyddet för dina uppgifter vid besök på vår hemsida har dessa plugins en så kallad "2-Klicklösning" från Heise Online inbyggd på sidan. Denna inbyggnad garanterar att vid anrop till en sida på vår webbplats, som innehåller sådana plugins, görs ingen anslutning till servrarna för Facebook, Google och Twitter. Först när plugins aktiveras och du därmed ger ditt tillstånd till dataöverföring gör din webbläsare en direktanslutning till servrarna för Google, Facebook eller Twitter. Innehållet i varje plugin kommer sedan överföras direkt från den tillhörande leverantören till din webbläsare och byggs in i sidan. Genom att integrera plugins får leverantören informationen att din webbläsare har anropat motsvarande sida på vår webbplats, också om du inte har någon profil hos den leverantören eller för tillfället inte är inloggad. Denna information (inklusive din IP-adress) överförs direkt från din webbläsare till en server för respektive leverantör i USA och lagras där.

Om du är inloggad på ett socialt nätverk kan leverantören lägga till besöket på vår hemsida i din profil på Facebook eller Google+. Om du interagerar med plugins, till exempel trycker på knappen för "Gilla", "+1"- eller "Twittra", kommer motsvarande information direkt att överföras till en server hos leverantören och lagras där. Informationen blir dessutom offentlig i sociala nätverk eller på ditt Twitter-konto och visas där för dina kontakter.

Syfte och omfattning med datainsamlingen och vidare bearbetning och användande av uppgifterna genom leverantören samt dina relaterade rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda din privata sfär finner du i integritetspolicyn för leverantörerna.

Integritetspolicy för Facebook: http://sv-se.facebook.com/policy.php
Integritetspolicy för Google: http://www.google.co.uk/intl/ie/policies/terms/regional.html

Integritetspolicy för Twitter: http://twitter.com/privacy

Om du inte vill att Google, Facebook eller Twitter ska lägga till de på vår webbplats insamlade uppgifterna omedelbart till din profil för varje tjänst, måste du innan du aktiverar plugins logga ut från motsvarande tjänst.

Annars kommer inte dina personuppgifter att vidarebefordras till andra företag eller andra organisationer, om vi är skyldiga att utlämna dessa uppgifter t.ex. på grund av ett domstolsbeslut eller myndighetsdirektiv.

Vid vidarebefordran av dina personuppgifter till en tredje part i ovan beskrivna omfattning och till länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) säkerställer vi att vidarebefordran av informationen stämmer överens med denna integritetspolicy och följer tillämpliga dataskyddslagar.

Vi ber om din förståelse för att användningen av vår hemsida samt ett utnyttjande av våra tjänster inte är möjligt om du inte är helt eller delvis införstådd med ovanstående regler.

B. Reklam och marknadsföring, deltagande i tävlingar och andra händelser

1. Endast om du har informerat oss om ditt samtycke får vi också använda dina personuppgifter för reklam, rådgivning och marknadsundersökning och för behovsbaserade former av telemedia. Ditt samtycke kan du när som helst återkalla gentemot FLYERALARM AB. Har du inte lämnat ditt samtycke eller om du återkallar det sker ingen dataanvändning enligt detta stycke. Våra tjänster är naturligtvis oberoende av om du ger ditt samtycke eller återkallar det.

2. I händelse av att du deltar i en av oss anordnad tävling eller andra evenemang får vi likaså samla in, bearbeta och använda dina personuppgifter inom ramen för tävlingen eller evenemanget för bilder, ljud- och filminspelningar på vår hemsida samt på hemsidor för våra medarrangörer, samarbetspartners, sponsorer och så kallade sociala nätverksplattformar som Facebook, Twitter etc. samt för genomförande av tävlingen eller evenemanget självt samt för att genomföra därmed relaterade press- och PR-arbete för oss, medarrangörer, samarbetspartners och sponsorer Till samarbetspartners, till vilka insamlade uppgifter kan överföras, hör i synnerhet även jurymedlemmar och eventservice. Under tiden som evenemanget eller tävlingen pågår får vi vidarebefordra dina deltagaruppgifter även i syfte för direkt kontakt med media. Ditt samtycke kan du när som helst återkalla gentemot FLYERALARM AB på info@flyeralarm.se . Detta kan leda till att du utesluts från tävlingen eller evenemanget.

3. På vår hemsida kan också på olika ställen innehåll från våra samarbetspartners vara integrerat, som i sin tur tillhandahåller erbjudanden. Dessa har förbundit sig gentemot oss, att följa gällande dataskyddslagar. För innehållet i dessa specifikationer åtar vi oss dock inget ansvar. Vi ber dig att vända dig direkt till vår samarbetspartner för mer information om deras dataskyddspraxis. Vår sida kan dessutom innehålla reklam från tredje part och länkar till hemsidor som vi inte ansvarar för. Vi överför inga personuppgifter till dessa företag.

4. För åskådliggörande har vi lagt upp två exempel på hur vi samlar in, bearbetar och använder personuppgifter:

• Nyhetsbrev: Inom ramen för vårt online-erbjudande ger vi dig möjligheten att via ett nyhetsbrev informeras om våra intressanta nyheter. För detta måste du ha givit oss ditt samtycke till användning av dina personuppgifter inom ramen för reklam- och maknadsföringsåtgärder. Endast i detta fall får du regelbundet vårt nyhetsbrev till den av dig angivna e-postadressen. Följande medgivande har du i så fall uttryckligen givit oss och vi har registrerat ditt medgivande. Du kan närs om helst återkalla ditt medgivande med verkan för framtiden.

Tillstånd för e-postreklam:
"Jag vill beställa det kostnadsfria nyhetsbrevet från FLYERALARM. En avanmälan kan göras när som helst i nyhetsbrevet eller direkt på vår hemsida."

• Evenemang och tävlingar: I samband med genomförande av tävlingar (som exempelvis "FLYERALARM Design Award") eller andra evenemang överförs de deltagarnas personuppgifter även till inblandade medarrangörer, samarbetspartners och sponsorer samt till media.

C. Information om lagrade personuppgifter, ändringar och radering

1. Varje användare har rätt att en gång om året kostnadsfritt få information från oss om de av oss lagrade personuppgifterna om denne. En stor del av dessa personuppgifter kan du se direkt på ditt kundkonto, som exempelvis beställningshistorik, personuppgifter (inklusive namn, e-postadress, lösenord, kommunikationsinställningar), inställningar för betalningstyp (inklusive kreditkortsinformation), angivelse av vilken information du vill få av oss per e-post (inklusive våra meddelandetjänster, tillgänglighets- och beställningsmeddelanden, nyhetsbrev). En begäran om information om samtliga av våra lagrade personuppgifter kan du ställa genom att skicka ett av dig undertecknat brev till FLYERALARM AB , c/o Tysk-Svenska Handelskammaren, Box 27104, 102 52 Stockholm, Sverige. Vi meddelar dig om vilka personuppgifter vi har om dig, varifrån vi har fått dessa uppgifter, till vad de har används och till vilka mottagare/mottagarkategorier vi i förekommande fall har lämnat dem vidare. Sådan information lämnar vi i enlighet med rättsliga krav som regel endast per brev till användarens hos oss registrerade adress.

2. Om användaren slutligen raderar sitt kundkonto kommer alla av denne tidigare angivna uppgifter automatiskt att raderas i sin helhet. En separat ansökan om radering krävs inte.

3. Oaktat detta har användaren när som helst rätten att kräva rättelse, blockering eller radering av alla personuppgifter som samlats in av denne och som vi har lagrat hos oss. Här finns också möjlighet att ändra dessa uppgifter inom kundkontot (d.v.s. att uppdatera, korrigera och/eller lägga till). En fullständig radering av de angivna uppgifterna är endast möjlig om kunden slutligt raderar sitt kundkonto. För att skydda din privata sfär och din säkerhet kontrollerar vi din identitet innan sådana åtgärder vidtas. Ditt önskemål om rättelse av felaktig, ofullständig eller vilseledande information, samt blockering och radering kan också meddelas till FLYERALARM AB på info@flyeralarm.se . Om du i tävlingar eller andra evenemang kan dock ansökan om blockering eller radering av samtliga uppgifter leda till att du utesluts från deltagandet.

4. För att förhindra obehörig åtkomst eller ett obehörigt offentliggörande av dina personuppgifter, garantera riktigheten i uppgifterna och säkerställa behörig användning av uppgifterna har vi etablerat lämpliga tekniska och organisatoriska rutiner för att säkra och skydda de uppgifter som vi begär online. Ändå kan vi inte ta något ansvar för offentliggörande av dina uppgifter på grund av fel i dataöverföring och/eller obehörig åtkomst av tredje part.

5. För mer information och förslag på ämnet dataskydd står FLYERALARM AB till förfogande på info@flyeralarm.se .

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa dataskyddsbestämmelser i överensstämmelse med gällande dataskyddsföreskrifter. För användandet av vårt online-erbjudande gäller i detta avseende alltid den vid tidpunkten för ditt besök online gällande versionen av de allmänna dataskyddsbestämmelserna. Om du frivilligt har överlämnat personuppgifter till oss information kommer vi att informera dig om ändringen i bestämmelserna på lämpligt sätt (t.ex. per e-post) senast fyra veckor efter att de träder i kraft. Om du inte motsäger dessa ändringar inom fyra veckor från det att du fått meddelandet gäller de ändrade allmänna dataskyddsbestämmelserna som godkända. Vi kommer att informera dig särskilt om betydelsen av denna fyraveckorsperiod.

Personuppgiftsansvarig är FLYERALARM AB orgnr. 559000-6515, c/o Tysk-Svenska Handelskammaren, Valhallavägen 185, 115 53 Stockholm, Sverige.

Aktuellt: Februari 2015