+46 8 56642740 Måndag till fredag Kl. 09.00 till 17.00 Gratis frakt Overnight service

Meddelande om skydd av personuppgifter

Tack för att du besöker våra webbsidor. Nedan vill vi informera dig om hur vi hanterar dina uppgifter enligt art. 13 i Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för nedan angiven insamling och behandling av uppgifter är det organ som anges i de redaktionella uppgifterna.

1. Lagring av IP-adress

Vi lagrar den IP-adress som överförs från din webbläsare uteslutande enligt den avsedda användningen i sju dagar i syfte att detektera, avgränsa och åtgärda angrepp på våra webbsidor. Efter denna tidsperiod raderar resp. anonymiserar vi IP-adressen. Rättslig grund är art. 6 avsn. 1 led. f GDPR.

2. Användningsuppgifter

När du besöker våra webbsidor sparas så kallade användningsuppgifter temporärt på vår webbserver som protokoll för statistiska ändamål i syfte att förbättra kvaliteten på våra webbsidor. Denna datasats består av

 • den sida från vilken URL:en/filen begärdes
 • namn på URL/fil
 • datum och klockslag för begäran
 • överförd datamängd
 • åtkomststatus (överförd URL/fil, URL:en/filen kunde inte hittas)
 • beskrivning av använd typ av webbläsare
 • begärande dators IP-adress

3. Överföring av uppgifter till tredje part

Vi överför dina uppgifter inom ramen för behandling av en order enligt art. 28 GDPR till tjänsteleverantörer som hjälper oss med driften av våra webbsidor och de processer som är kopplade till detta. Våra tjänsteleverantörer är bundna till våra strikta anvisningar därmed enligt avtal. Vi använder följande tjänsteleverantörer: t.ex. hostingföretag, webbanalysföretag, förmedlare av nyhetsbrev etc.

Överföring av uppgifter till tredje land

Vi överför delvis dina personuppgifter till tjänsteleverantörer i tredje land inom ramen för behandling av en order. Som lämplig garanti för att uppgifterna överförs på ett lagenligt sätt har vi tecknat tillhörande avtal för behandling av ordrar och där så krävs EU-standardavtal enligt art. 46 avsn. 2 led c GDPR med de företag som behandlar ordrarna.

När det gäller Google Analytics (USA) följer en rimlig nivå av dataskydd ur motsvarande deltagande i Privacy Shield-överenskommelsen (art. 45 avsn. 1 GDPR).

4. Cookies

Vi använder cookies på våra webbsidor. Cookies är små textfiler som kan sparas på och avläsas från din enhet. Man skiljer mellan sessionscookies, som raderas igen när du stänger webbläsaren, och permanenta cookies som sparas även efter att en enskild session har avslutats. Cookies kan innehålla uppgifter som gör det möjligt att känna igen den enhet som används igen. I vissa fall innehåller cookies dock enbart information rörande vissa inställningar som inte kan hänföras till en viss individ.

På våra webbsidor används sessionscookies och permanenta cookies. Behandlingen sker enligt art. 6 avsn. 1 led f GDPR och med syfte att optimera resp. möjliggöra användarupplevelsen och anpassa visningen av våra webbsidor.

I inställningarna kan du ställa in om du vill att webbläsaren informerar dig när cookies placeras. Det gör användningen av cookies transparent för dig. Dessutom kan du när som helst radera cookies via motsvarande webbläsarinställning och förhindra att nya cookies placeras. Tänk på att våra webbsidor då eventuellt inte visas optimalt och att vissa funktioner av tekniska skäl inte längre är tillgängliga.

5. Spårningsverktyg

Google Analytics

För behovsanpassad utformning av vår webbplats skapar vi pseudonyma användningsprofiler med hjälp av Google Analytics Universal. Google Analytics Universal använder cookies som sparas på din enhet och kan avläsas av oss. På detta sätt kan vi känna igen återkommande besökare och räkna dem som sådana. Behandlingen av uppgifterna sker i enlighet med art. 6 avsn. 1 led f GDPR resp. § 15 avsn. 3 i Förbundsrepubliken Tysklands telemedielag (TMG) i syfte att fastställa hur ofta våra webbsidor öppnas av olika användare.

Den information som skapas av cookien om din användning av denna webbplats överförs i normalfallet till en server i USA tillhörande Google och sparas där. Eftersom vi har aktiverat IP-anonymisering på denna webbplats förkortar Google dock först din IP-adress i länder som ingår i Europeiska unionen. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en av Googles servrar i USA (en rimlig nivå av dataskydd enligt art. 45 avsn. 1 GDPR föreligger då Google deltar i Privacy Shield) och förkortas där. Vi har vidare slutit ett avtal med Google Inc. (USA) rörande hantering av ordrar enligt art. 28 GDPR. Enligt detta får Google behandla all information uteslutande enligt den avsedda användningen för att utvärdera användningen av vår webbplats för oss och för att sammanställa rapporter över aktiviteten på webbplatsen.

Vi använder även funktionen för enhetsövergripande spårning genom Google Analytics Universal. För detta tilldelas du ett användar-ID (UserID) när du anger dina inloggningsuppgifter. Om du senare loggar in på ditt kundkonto från en annan mobil enhet tilldelas du samma UserID. Dina fullständiga uppgifter kan dock inte hänföras till ditt UserID. På samma sätt kan de användningsprofiler som skapas av Google Analytics Universal inte hänföras till ett visst ID.

Du kan när som helst neka till att dina personuppgifter behandlas av Google Analytics Universal. Var god använd någon av följande möjligheter:

1.) Du kan förhindra att cookies sparar genom motsvarande inställning i webbläsarprogrammet; vi vill dock upplysa om att du i ett sådant fall i förekommande fall inte kommer att kunna använda samtliga av webbplatsens funktioner i full omfattning.

2.) Vidare kan du förhindra att de uppgifter som cookien skapar och som avser din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) samlas in och behandlas av Google, genom att ladda ner och installera det insticksprogram som finns på länken nedan (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en)

3.) Du kan också förhindra att Google Analytics registrerar uppgifterna genom att klicka på följande länk. Då placeras en blank cookie (”opt-out cookie”) som permanent förhindrar att dina uppgifter fortsättningsvis registreras när du besöker denna webbplats:

Klicka här för att förhindra att Google Analytics behandlar dina uppgifter.

Google TagManager

Google Analytics (Universal) implementeras av oss via verktyget. ”Google Tag Manager”. Google Tag Manager är en produkt som tillhör Google och med vilken vi kan administrera webbplatstaggar via ett gränssnitt. Tag Manager är en cookiefri domän som inte samlar in några personuppgifter. Verktyget aktiverar även andra taggar som i sin tur eventuellt samlar in uppgifter. Google Tag Manager har inte åtkomst till dessa uppgifter. Om en avaktivering har gjorts på domän- eller cookienivå består denna för alla spårningstaggar som implementeras med Google Tag Manager.

Mer information finns i riktlinjerna för användning på http://www.google.se/tagmanager/use-policy.html

Vidare kan du förhindra att de uppgifter som cookien skapar och som avser din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) in och behandlas av Google, genom att ladda ner och installera det insticksprogram som finns på http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Du kan också förhindra att Google Analytics (Universal) registrerar uppgifterna genom att klicka på nedan länk, t.ex. om du inte kan installera något insticksprogram på din enhet. Då placeras en blank cookie (”opt-out cookie”) som förhindrar att dina uppgifter fortsättningsvis registreras när du besöker denna webbplats: Avaktivera Google Analytics.

Mer information om Google Analytics (Universal) användningsvillkor och skydd av personuppgifter finns på http://www.google.com/analytics/terms/se.html resp. på https://www.google.se/intl/sv/policies/ .

Vi vill påpeka att Google Analytics (Universal) på denna webbplats har utökats med koden ”gat._anonymizeIp();” för att möjliggöra anonymiserad registrering av IP-adresser (så kallad IP-maskning).

RichRelevance:

På denna webbplats samlar vi med hjälp av teknik från RichRelevance Inc. (http://www.richrelevance.uk) in och sparar uppgifter för marknadsförings- och optimeringsändamål. Dessa tekniker gör det möjligt att bedöma våra marknadsföringskampanjer och vår marknadsförings innehåll. Utifrån dessa uppgifter kan användarprofiler skapas under pseudonym. För detta används cookies. De uppgifter som samlas in med RichRelevance-teknik används inte utan berörd användares uttryckliga medgivande för att identifiera webbsidebesökaren personligen och slås inte samman med personuppgifter om den person som bär pseudonymen. RichRelevance analyserar med hjälp av en algoritm surfbeteendet och kan därefter tillhandahålla kunden produkt- och tjänsterekommendationer samt reklam på denna webbplats eller via e-post (t.ex. inom ramen för vårt nyhetsbrev). I framtiden kan vi även bestämma oss för att använda icke personrelaterade uppgifter för att tillhandahålla sådana rekommendationer och sådan marknadsföring till dig via andra digitala kommunikationssätt. Uppgifter används inte på något annat sätt och överlämnas inte till tredje part. Mer information om RichRelevance-tekniken finns i RichRelevance integritetspolicy (http://www.richrelevance.uk/privacy/). RichRelevanceTracking kan när som helst avaktiveras genom att klicka på följande länk: http://www.richrelevance.com/privacy/opt-out/ som förhindrar att dina uppgifter fortsättningsvis registreras när du besöker denna webbplats.

6. Sociala insticksprogram

Av dataskyddsskäl kopplar vi inga sociala insticksprogram direkt till vår webbplats. När du öppnar våra sidor överförs därmed inga uppgifter till sociala medieprogram såsom Facebook, Twitter, XING eller Google+. Tredje part kan därmed inte skapa någon profil.

7. Information om säkerhetsåtgärderna

Datasäkerhet

För att skydda dina uppgifter mot oönskad åtkomst på ett så omfattande sätt som möjligt vidtar vi tekniska och organisatoriska åtgärder. Från vår sida använder vi en krypteringsmetod. Dina uppgifter överförs från din dator till vår server och omvänt via internet med hjälp av TLS-kryptering. Du kan se detta genom att hänglås-ikonen i din webbläsares statusrad är låst och genom att adressraden börjar med https://.

8. Användarens rättigheter

Vid behandling av dina personuppgifter har du som webbplatsanvändare vissa rättigheter enligt GDPR:

a. Rätt till tillgång (art. 15 GDPR):

Du har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som avser dig behandlas och i så fall få tillgång till dessa uppgifter och till den information som anges i art. 15 GDPR.

b. Rätt till rättelse och radering (art. 16 och 17 GDPR):

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som avser dig rättade och i förekommande fall kräva att ofullständiga personuppgifter kompletteras.

Du har vidare rätt att kräva att personuppgifter som avser dig raderas utan dröjsmål om något av de skäl som anges i art. 17 GDPR föreligger, t.ex. om uppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålen i fråga.

c. Rätt till begränsning av behandling (art. 18 GDPR):

Du har rätt att kräva att behandlingen begränsas om någon av de förutsättningar som anges i art. 18 GDRP föreligger, t.ex. om du har bestridit behandlingen, under den tid som en eventuell granskning sker.

d. Rätt till dataportabilitet (art. 20 GDPR):

I vissa fall, enskilt angivna i art. 20 GDPR, har du rätt att få ut de personuppgifter som avser dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt att kräva att dessa uppgifter överförs till en tredje part.

e. Rätt att göra invändningar (art. 21 GDPR):

Om uppgifterna samlas in i enlighet med art. 6 avsn. 1 led f (behandling av uppgifter för att värna berättigade intressen) har du rätt att av skäl som föreligger av den specifika situationen när som helst invända mot behandlingen. Vi behandlar då inte längre dina personuppgifter, såvida inte påvisade tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än den berörda personens intressen, rättigheter och friheter föreligger, eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Var god ställ dina anspråk (a.–e.) rörande detta till: dataskydd@flyeralarm.com

f. Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet

Du har enligt art. 77 GDPR rätt att inge ett klagomål till en tillsynsmyndighet om du anser att behandlingen av de uppgifter som avser dig strider mot dataskyddsbestämmelserna. Rätten att inge klagomål kan i synnerhet ställas till tillsynsmyndigheten i det medlemsland där du befinner dig, där din arbetsplats är belägen, eller där den förmodade överträdelsen äger rum. I Sverige är ansvarigt tillsynsorgan:

Datainspektionen Drottninggatan 29, 5 tr Box 8114 104 20 Stockholm Tel. +46 8 657 6186 Fax +46 8 652 8652 e-post: datainspektionen@datainspektionen.se e-post: lena.schelin@datainspektionen.se webbplats: http://www.datainspektionen.se/

9. Nyhetsbrev

På vår webbplats erbjuder vi möjligheten att beställa vårt nyhetsbrev. Om du har godkänt separat att vi informerar dig om vårt företags produkter och tjänster via e-post sker detta i enlighet med art. 6 avsn. 1 led a GDPR. I vårt nyhetsbrev använder vi Google Analytics (jfr. punkt 5).

Dessutom använder vi länkspårning och verktyg för att kontrollera om meddelandet har öppnats och lästs. Då ser vi dels genom en osynlig gif-bild om en berörd person har öppnat vårt nyhetsbrev. Dessutom kan vi fastställa om mottagarna av nyhetsbrevet klickar på några länkar i nyhetsbrevet. För detta överförs kundens UserID, de länkar man har klickat på samt nyhetsbrevets ID krypterat. Därefter sparas och behandlas dessa uppgifter genom tjänsteleverantören Selligent. Detta är dock endast tillåtet med ditt godkännande. Du kan när som helst återkalla ditt godkännande utan att den rättsliga grunden för den behandling som dittills har skett berörs. Om godkännandet återkallas behandlar vi inte längre uppgifterna.

Om du inte längre vill ta emot vårt nyhetsbrev kan du när som helst avsluta din prenumeration, t.ex. via e-post eller via länken för att avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet som finns i varje e-postmeddelande med nyhetsbrevet.

10. Kundkonto

Om du vill beställa från oss måste du först registrera dig. Vi samlar in följande uppgifter: E-postadress, lösenord, tilltal, namn, adress och telefonnummer i enlighet med art. 6 avsn. 1 led b GDPR. Uppgifter som du överför till oss inom ramen för registreringen resp. dina förfrågningar till oss använder vi för att fullgöra vårt avtal. Detta omfattar även den kundservice som är kopplad till detta. Uppgifterna kan när som helst raderas på begäran. Uppgifterna raderas inte om det efter avtalets upphörande kvarstår öppna fordringar som måste regleras. Vid lagstadgade arkiveringsfrister arkiveras uppgifterna under dessa tidsfrister.

11. Kontaktformulär

Du kan kontakta oss via ett webbformulär. För att använda kontaktformuläret behöver vi ditt ärende, kontaktpersonens tilltal och namn samt ditt telefonnummer. Du kan ange andra uppgifter, men detta är inget krav.

När du skickar webbformuläret godkänner du att de uppgifter du har angivit registreras elektroniskt och sparas av oss. Rättslig grund för behandlingen är art. 6 avsn. 1 led a GDPR. Vi använder dina uppgifter uteslutande för att behandla din förfrågan. Du kan när som helst återkalla ditt godkännande, t.ex. via e-post till:dataskydd@flyeralarm.se

12. Onlinebutik

Vi sparar och använder dina personuppgifter vilka du överför till oss inom ramen för en beställning enligt art. 6 avsn. 1 led b GDPR uteslutande för att hantera dina beställningar. Därvid använder vi din e-postadress för att informera dig om status för din beställning.

Följande betalningssätt hanterar vi via vår tjänsteleverantör Ingenicos verktyg Ogone:

 • Betalning via kreditkort
 • PayPal

För att hantera din betalning överförs följande uppgifter från FLYERALARM till Ingenico:

 • Ordernummer
 • Uppgifter om beställningen
 • Valt betalningssätt
 • Beställarens efternamn och förnamn
 • Fakturaadress
 • Leveransadress

Den fortsatta behandlingen via respektive leverantör av betalningstjänster övertas av Ingenico Payment Services GmbH som ansvarigt organ. Mer information om skydd av personuppgifter finns på https://www.easycash.de/de/unternehmen/aktuelles/datenschutz-bei-easycash.html.

Till FLYERALARM överför Ingenico endast informationen om huruvida valt betalningssätt har accepterats eller inte.

Förskottsbetalning

Om du väljer detta betalningssätt i vår webbutik samlar vi inte in några personuppgifter om dig förutom de uppgifter som krävs inom ramen för din beställning.

13. Chattar

Userlike: På denna webbplats används ett livechatt-program med teknik från Userlike UG (www.userlike.com). Userlike använder cookies som sparas på din dator och möjliggör ett personligt samtal i form av en realtidschatt på webbsidan. Om du beslutar dig för att använda Userlike registreras och behandlas chattsessionen inkl. webbhistoriken av Userlike och sparas i Tyskland. Dessutom registreras platsrelaterad information via din IP-adress. De insamlade uppgifterna kopplas endast till eventuella registreringsuppgifter om du frivilligt meddelar oss detta, t.ex. inom ramen för livechatt-kommunikationen. Detsamma gäller för dina övriga personuppgifter. Närmare information om hur Userlike hanterar dina uppgifter samt om dina rättigheter och inställningsmöjligheterna för att skydda dina personuppgifter finns i Userlikes meddelanden om dataskydd på http://www.userlike.de/privacy_policy.

Maj 2018