Bästa kund, vi använder cookies för att tillhandahålla våra tjänster och för att webbbutiken skall fungera optimalt. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer

ok

Hållbart skogsbruk

FSC™/PEFC™-certifiering

Certifierat papper från hållbart skogsbruk hos FLYERALARM

Forests ™
For all
Forever


Officiell FSC-slogan

Skogar anses vara de mest produktiva ekosystemen på jorden. De täcker en tredjedel av landmassan på vår planet. Den ökade efterfrågan på naturliga råvaror går dock hand i hand med en minskning av skogsarealerna och förlusten av värdefulla skogsfunktioner.

Därför följer skogscertifierade företag de förvaltningsregler som ska motverka dessa följder. Det är en effektiv marknadsekonomisk metod för att främja principen för hållbarhet vid skogsbruk enligt sociala, ekonomiska och ekologiska standarder. Eftersom nästan vartannat träd som fälls av industrin bearbetas till papper, bär pappersindustrin ett särskilt ansvar.

Förutom certifieringen av skogar erbjuder FSC och PEFC dessutom ett spårbarhetscertifikat. Det gäller transportvägar och tillverkningskedjor av skogsprodukter. Certifieringen av produktkedjan garanterar en fullständig spårbarhet av produkterna till deras ursprung. Hos FLYERALARM har du möjlighet att använda certifierat papper av hållbart förvaltade skogar för dina produkter för att aktivt bidra till ett resurseffektivt skogsbruk.

Vad ger detta dig som kund?

Hållbarhet och miljömedvetenhet är viktigare än någonsin tidigare. Ekologiskt tryckeri – idag inkluderar detta att erbjuda koldioxidneutralt tryck, precis som användningen av återvinningspapper eller material med FSC- eller PEFC-certifiering.

Om även du lägger stor vikt vid att ansvarsfullt framställt papper används, passar även FSC- och PEFC-certifierade miljövänliga material bra som alternativ till vanliga tryckprodukter. Dessutom garanterar både PEFC- och FSC-märkningen rättvisa förhållanden för de anställda samt en skonsam hantering av flora och fauna på plats. Därmed stödjer du aktivt bevarandet av vår miljö, även för kommande generationer.

Fågel

FSC™ – Forest Stewardship Council™

FSC är en fristående, ideell förening som genom sina världsomspännande certifieringssystem engagerar sig för ett miljövänligt, ekologiskt anpassat, socialt främjat och ekonomiskt bärande skogsbruk. Den icke-statliga organisationen grundades 1993 i anslutning till miljötoppmötet i Rio de Janeiro på initiativ av miljöorganisationer, affärsföretag och fackförbund, och det var det första certifieringssystemet för hållbart skogsbruk. Över 200 miljoner hektar skog är FSC-certifierad världen över. Du kan kontrollera giltigheten för våra certifikat i FSC-databasen.

PEFC™ – Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes™

PEFC är en internationell och oberoende icke-statlig miljöorganisation. Den främjar ett socialt acceptabelt, ekonomiskt bärande och hållbart skogsbruk utan vinstdrivande syfte. Initiativet till grundandet 1999 togs av europeiska skogsägare och skogsvaktare. Förutom skogsägare medverkar miljöorganisationer och sociala organisationer på internationell, nationell och regional nivå. PEFC är världens största paraplyorganisationen för nationella skogscertifieringssystem. Över 300 miljoner hektar skog är PEFC-certifierad världen över. Du kan kontrollera giltigheten för våra certifikat i PEFC-databasen.

certifierad ehandel