Miljövänlig produktion

Produktionen är hjärtat i FLYERALARM. Att agera ansvarsfullt på detta område är särskilt viktigt för oss. Vårt mål är att tillverka dina produkter på ett så miljövänligt sätt som möjligt. För att nå detta mål har vi redan vidtagit ett antal åtgärder mot hållbarhet och genomfört åtgärder för att skydda miljö och klimat – och mer blir det. Vi presenterar några av dessa satsningar för dig här.

Samtrycksprocess

Samtrycksprocess

Sedan företaget grundades 2002 har FLYERALARM använt den resursbesparande kollektiva tryckprocessen. Så många beställningar som möjligt som beställts med samma papper och i samma upplaga läggs på ett tryckark tills (helst) hela området är fyllt. Det gör att det hamnar mindre papper i soporna och mindre CO2 i luften, eftersom de CO2-utsläpp som uppstår vid produktion av tryckta produkter är upp till 70 % lägre med samtryck än med konventionellt tryck. En modern maskinpark säkerställer också att processen hela tiden förbättras.

Certifiering enligt DIN EN ISO 50001

Ett mål hos FLYERALARM är att använda så lite energi som möjligt. Det är därför våra produktionsanläggningar är certifierade enligt DIN EN ISO 50001 (energiledningssystem) sedan 2014. En av förutsättningarna för certifiering är bevis på en systematisk och kontinuerlig förbättring av energianvändningen. Stillastående utveckling skulle vara liktydigt med ett steg bakåt, så därför planeras, genomförs och utvärderas ett stort antal specifika energieffektiviseringsprojekt på FLYERALARM varje år.

certifiering enligt DIN EN ISO 50001

Medlemskap i tryckeri- och medieföreningarnas klimatsatsning

Klimatinitiativet stöder FLYERALARM i att undvika och minska utsläpp av växthusgaser och kompensera för oundvikliga utsläpp genom certifierade klimatskyddsprojekt. En energieffektivitetsanalys ingår också i satsningen, liksom en CO2-kalkylator, som gör det möjligt att på ett öppet och verifierbart sätt fastställa de CO2-utsläpp som ett utskriftsjobb genererar. Alternativet Klimatneutralt tryck, med vilket FLYERALARM-kunder kan bidra till CO2-kompensation, bygger också på dessa beräkningar.

Medlemskap i tryckeri- och medieföreningarnas klimatsatsning
certifierad ehandel